DOKUMENTY SZKOLNE


[pobierz] 0.7 MB STATUT SZKOŁY
[pobierz] 0.4 MB zał. nr 1 - Ceremoniał szkoły
[pobierz] 0.1 MB zał. nr 3 - Program profilaktyczno-wychowawczy
[pobierz] 0.1 MB zał. nr 5 - Zasady wybierania i działania SU
[pobierz] 0.1 MB zał. nr 6 - Regulamin szkolnego koła wolontariatu
[pobierz] 0.1 MB zał. nr 8 - Rekrutacja do oddziału przedszkolnego
[pobierz] 0.1 MB zał. nr 9 - Rekrutacja do klas sportowych
[pobierz] 0.1 MB zał. nr 10 - Regulamin wyjazdów i wycieczek
[pobierz] 0.1 MB zał. nr 11 - Doradztwo zawodowe
[pobierz] 0.1 MB zał. nr 12 - Regulamin biblioteki szkolnej
[pobierz] 0.1 MB zał. nr 13 - Regulamin użytkowania podręczników
[pobierz] 0.1 MB zał. nr 14 - Regulamin świetlicy szkolnej
[pobierz] 0.1 MB zał. nr 15 - Regulamin świetlicy opiekuńczo-wych.
[pobierz] 0.1 MB zał. nr 16 - Zagrożenie przestępczością -procedury
[pobierz] 0.1 MB zał. nr 18 - Wewnątrzszkolne zasady oceniania