Rada Samorządu Uczniowskiego


 

Rada Samorządu Uczniowskiego 2019/2020:

 

PRZEWODNICZĄCA:

Zofia Bernacka


ZASTĘPCA:

 Martyna Brzyska


SKARBNIK:

 Karolina Bednarska

  

POZOSTALI CZŁONKOWIE RADY SAMORZĄDU:
Julia Czmoch

Jakub Kowalczyk