Bezpieczna +


MK
MK

Festyn podsumowujący działania Rządowego Programu „Bezpieczna+”

W piątek 1 grudnia odbył się festyn podsumowujący działania „Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach Bezpieczna +”. Trwały one od września do grudnia bieżącego roku. Podczas uroczystości podziękowaliśmy osobom oraz instytucjom, które wspierały nas w realizacji projektu. Wręczyliśmy również nagrody uczniom za uzyskanie najlepszych wyników w konkursie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa na drodze oraz udzielania i wzywania pierwszej pomocy. Oto oni:
1. Majta Patrycja, Ciernicki Bartosz w kategorii klasy „0”
2. Kasperski Stanisław w kategorii klasy I
3. Nasieniewska Marta w kategorii klasy II
4. Kowalczyk Marcin w kategorii klasy III
5. Krzysztofik Mateusz w kategorii klas IV
6. Ciechomska Wiktoria w kategorii klasy V
7. Kuffel Katarzyna w kategorii klasy VI
8. Zielińska Paulina w kategorii klasy VII.
Przybyli goście oraz społeczność szkolna obejrzała również przedstawienie na temat zasad bezpieczeństwa na drodze przygotowane przez Panią Joannę Witkowską wraz z uczniami klas IV. Ważnym punktem uroczystości było otwarcie ścieżki edukacyjnej znajdującej się przy budynku hali sportowej przez symboliczne przecięcie wstęgi. Na ścieżce zamontowano sześć tablic z przepisami ruchu drogowego oraz zasadami wzywania pierwszej pomocy. Stanęły również na niej dwie ławeczki wykonane również w ramach programu. Wszystkich przybyłych gości zaproszono także do obejrzenia wystawy fotograficznej oraz degustacji owoców i słodki poczęstunek. Festyn był okazją do rozmów oraz integracji ze społecznością szkolną.

(red. M.Kmiecik)

MK
MK

Pierwsza pomoc oraz bezpieczeństwo na wsi podczas zebrania.
Podczas zebrania ogólnego dnia 9 listopada rodzice oraz opiekunowie naszych uczniów wysłuchali prelekcji zaproszonych gości. Panie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Grudziądzu przedstawiły nam fakty oraz odtworzyły bardzo wymowny film na temat niebezpieczeństw związanych z pracą i zabawą dzieci na terenach wiejskich. Podczas spotkania został przeprowadzony również konkurs wiedzy na temat bezpieczeństwa na wsi. Troje z rodziców otrzymało nagrody rzeczowe za bardzo dobry wynik w teście wiedzy, którym serdecznie gratulujemy. Drugim bardzo ważnym punktem spotkania było przedstawienie przez Druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Grucie zasad udzielania oraz wzywania pierwszej pomocy.

(red.M.Kmiecik)

MK
MK

Wycieczka do WORD-u.

25.10.2017r. - klasy II-III oraz 30.10.2017r. – klasy 0-I Szkoły Podstawowej uczestniczyli w wycieczce do Centrum Edukacji Komunikacyjnej w Toruniu, gdzie wzięli udział w zajęciach edukacyjnych. Miały one na celu przygotowanie dzieci do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz zapoznanie ze znakami drogowymi. Najbardziej atrakcyjnym punktem wycieczki okazała się zabawa w pieszych i pojazdy przy pomocy zestawu edukacyjnego „Autochodzik”. Dzieci podczas inicjowanego ruchu ulicznego utrwalały i ćwiczyły wcześniej poznane zasady poruszania się po drodze. Każdy uczeń otrzymał również pamiątkowy odblask. Podczas pobytu towarzyszył nam nieznikający uśmiech z twarzy uczniów.

(red.M.Kmiecik)

Bezpieczeństwo na wsi.
18.10.2017r. uczniowie klas 0-VII uczestniczyli w zajęciach na temat bezpieczeństwa na wsi z pracownikami Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Grudziądzu. Celem zajęć było promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich oraz szerzenie wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy rolniczej.

(red.M.Kmiecik)

MK
MK

Warsztaty ze Strażą Pożarną.

4 października 2017 r. w ramach obchodów Światowego Dnia Pierwszej Pomocy oraz działań rządowego programu „Bezpieczna +”uczniowie szkoły podstawowej uczestniczyli w warsztatach o tematyce bezpieczeństwa oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia poprowadzili przedstawiciele Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu oraz druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grucie. Uczniowie nie tylko w teorii zetknęli się z zagadnieniem wzywania oraz udzielania pierwszej pomocy, lecz również mogli w praktyce poćwiczyć ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, czy poprowadzić resuscytacje na fantomie. Jeszcze raz dziękujemy zaproszonym gościom za tak ciekawe poprowadzenie zajęć.

(red.M.Kmiecik)

MK
MK

Zajęcia edukacyjne z Policją.

16.10.2017 r. uczniowie szkoły podstawowej wzięli udział w kolejnych działaniach w ramach rządowego programu „Bezpieczna +”. Były to zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprowadzone przez funkcjonariuszy Policji , którym dziękujemy za poświęcenie swojego cennego czasu.

(red. M.Kmiecik)

MK
MK

Wycieczka rowerowa.

11 październik 2017 r. w ramach rządowego programu „Bezpieczna +”zaplanowana była wycieczka rowerowa po drogach gminy Gruta. Niestety padający deszcz uniemożliwił realizację wyjazdu. W związku z powyższym uczniowie wzięli udział w zajęciach z zakresu edukacji komunikacyjnej. Podczas nich mogli poćwiczyć bezpieczne poruszanie się po drogach na nowo zakupionych w ramach programu planszach magnetycznych.

(red.M.Kmiecik)

MK
MK

Działania w ramach rządowego programu „Bezpieczna +” rozpoczęte!

Już pierwsze działania za nami. 21 września 2017 r. rodzice oraz opiekunowie naszych uczniów podczas zebrania ogólnego spotkali się z funkcjonariuszami policji. Podczas spotkania omawiane było szeroko rozumiane bezpieczeństwo dzieci w drodze do i ze szkoły. Natomiast 27 września reprezentanci klas IV-VII wraz z opiekunami udali się na wycieczkę do Grudziądza, gdzie mieli okazję poznać w praktyce zasady bezpiecznego poruszania się w terenie miejskim. Zadaniem uczniów było m. in. odnalezienie prawidłowego przystanku autobusowego, by dojechać do centrum miasta oraz odnalezienie wskazanej ulicy według planu miasta. W wyprawie towarzyszył nam asp. Tomasz Giemza, któremu bardzo dziękujemy za fachowe i cenne wskazówki podczas przemieszczania się po mieście. Wycieczka minęła w bezpiecznej i miłej atmosferze. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział.

(red. M.Kmiecik)

Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

Po raz drugi udało nam się otrzymać wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu – „Bezpieczna +”. W tym roku kwota wsparcia wyniosła 6.000 zł, natomiast cały koszt realizacji programu wynosi 7500 zł. Głównym zagadnieniem towarzyszącym działaniom w ramach programu jest bezpieczeństwo na drogach, na wsi oraz umiejętność wzywania i udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Adresatami działań „Bezpiecznej +” są uczniowie Szkoły Podstawowej oraz Rodzice i Opiekunowie uczniów.
Planowane działania to:

 1. Zajęcia edukacyjne dla uczniów klas 0-VII na temat bezpieczeństwa na wsi, bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz pierwszej pomocy .
 2. Zakup przenośnych znaków drogowych oraz pomocy dydaktycznych w zakresie wychowania komunikacyjnego
 3. Zajęcia praktyczne dla uczniów – jazda rowerem po placu.
 4. Spotkania rodziców z Policją, Pracownikiem KRUS w Grudziądzu oraz Strażą Pożarną na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa.
 5. Wyjazd przedstawicieli klas IV-VII do Grudziądza na grę terenową – praktyczne ćwiczenia w bezpiecznym poruszaniu się po mieście (korzystanie z komunikacji miejskiej oraz planu miasta).
 6. Wycieczka rowerowa dla chętnych uczniów, rodziców i nauczycieli po drogach publicznych
 7. Wycieczka dla uczniów klas 0-III do WORD-u w Toruniu.
 8. Konkurs wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 9. Stworzenie ścieżki edukacyjnej przy budynku szkoły (tablice informacyjne na temat bezpiecznego poruszania się po drogach oraz zasad wzywania pierwszej pomocy).
 10. Przygotowanie przedstawienia na temat zasad bezpieczeństwa.
 11. Festyn podsumowujący działania projektu pt. „Bezpieczni w drodze” dla społeczności szkolnej oraz lokalnej.

Realizacja Rządowego programu – „Bezpieczna+” odbywać się będzie od września do grudnia 2017 roku. Mamy nadzieję, że wszystkie nasze działania przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa dzieci w szkole i poza nią.