Godziny zajęć lekcyjnych i przerw


GODZINY ZAJĘĆ LEKCYNYCH

 

8.25 - 9.10

9.15 - 10.00

10.10 - 10.55

11.10 - 11.55

12.10 - 12.55

13.00 - 13.45

13.55 - 14.40

14.45 - 15.30

  

GODZINY PRZERW

 

8.00 - 8.25
9.10 - 9.15
10.00 - 10.10
10.55 - 11.10
11.55 - 12.10
12.55 - 13.00
13.45 - 13.55
14.40 - 14.45

15.30 - 15.45