Rok szkolny 2015/2016


GW
GW

Letnie zajęcia integracyjne
Letnie zajęcia integracyjne to czas poświęcony dzieciom, które po raz pierwszy przestąpią mury naszej szkoły.
Zespół Szkół w Grucie, wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci, po raz kolejny zorganizował takie zajęcia. Odbywały się one w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej i oddziale przedszkolnym. Nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego, przedszkolnego i opieki świetlicowej spotkali się podczas zajęć również z rodzicami dzieci, które w tym roku szkolnym rozpoczną naukę.
Letnie zajęcia to czas poznawania się poprzez tworzenie grupy, dobrą zabawę, wyjazdy i spotkania. Jedno ze spotkań odbyło się w Bibliotece Publicznej w Grucie, a kolejny już raz prowadziła je i przekazywała wiedzę o książce Pani Elżbieta Polakowska-Lesińska, kustosz biblioteki.
Ostatni dzień zajęć upłynął, dzięki uprzejmości Pani sołtys Ewy Szmidt i Pani Żanety Topolewskiej z Rady Sołeckiej w Grucie, na pieczeniu kiełbasek i słodkim poczęstunku.
Poczęstunek i wspólną zabawę w przyjemnej atmosferze uwieczniał Pan Stanisław Raginiak.
red.G. Wojtaś

AK
AK

Witaj szkoło!
Jak co roku pierwszego września spotkaliśmy się po wakacyjnej przerwie, by uroczyście zainaugurować nowy rok szkolny 2015/2016. Uczniów naszej szkoły - a w szczególności tych, którzy właśnie zaczęli naukę w murach gruckiego Zespołu Szkół serdecznie powitała Pani Dyrektor Marzena Samborska, życząc uczniom wielu sukcesów na drodze odkrywania siebie i świata.
Tradycyjnie uroczystości rozpoczęły się wniesieniem sztandaru szkoły i wspólnym odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego. Po przemówieniu Pani Dyrektor odbyła sie część artystyczna z akcentem historycznym - jak co roku bowiem wspominano wybuch II wojny światowej. Przed zgromadzonymi uczniami, rodzicami i nauczycielami wystąpiły też najmłodsi tancerze z odbywających się w szkole zajęć Szkoły Tańca Szczepan.
Po apelu uczniowie rozeszli się do klas, by poznać szczegóły zajęć na najbliższy semestr.
W roku szkolnym 2015/2016 po raz pierwszy obowiązkową naukę rozpoczęły dzieci sześcioletnie, z rocznika 2009, a ze względu na zasady reformy systemu edukacyjnego także część dzieci z rocznika 2008. Dla nich stworzono dwie klasy pierwsze. Wychowawczynią kl. I sześciolatków została mgr Hanna Dziubkowska, a klasy I siedmiolatków mgr Małgorzata Lazarowicz. Podobnie dwie klasy pierwsze powstały w Gimnazjum.
Po uroczystościach w szkole społeczność uczniowska udała się na cmentarz wojenny w Mełnie, gdzie wzięła udział w mszy świętej odprawionej z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej, z udziałem władz samorządowych, środowisk kombatanckich oraz harcerzy.
(red. T. Piwowarski)

My też czytaliśmy „Lalkę”!
Uczennice koła polonistyczno-dziennikarskiego gimnazjum skorzystały z zaproszenia do Gminnego Centrum Kultury w Grucie, gdzie dnia 4 września nasza gmina włączyła się w kolejne Narodowe Czytanie pod patronatem Pary Prezydenckiej. W tym roku w gruckim GCK zabrzmiały wersy z „Lalki” Bolesława Prusa. Fragmenty o trudnych relacjach miłosnych między Stanisławem Wokulskim a Izabelą Łęcką odczytał opiekun koła Krzysztof Ficek oraz uczennice: Beata Szkoła, Marcelina Witos, Julia Nowaczek i Angelika Supińska. Sympatyczne spotkanie zakończyło się drobnym poczęstunkiem, przy którym czytający i słuchacze podzielili się refleksjami o arcydziele Prusa. Nie zabrakło wspólnej fotografii, którą wraz z innymi zdjęciami można obejrzeć na stronie www.gckgruta.pl.
red. K.Ficek

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy
Światowy Dzień Pierwszej Pomocy – ustanowiony został w 2000 roku z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża, jednej z największych organizacji humanitarnych na świecie. Święto to ma na celu uświadomienie, jak ważna jest umiejętność udzielenia pierwszej pomocy, a także promowanie akcji edukacyjnych wśród obywateli. Organizatorzy upatrują szczególną rolę w szkoleniu młodych osób, tak by uwrażliwić ich na potrzebę niesienia pomocy, wykształcić w nich właściwe postawy i nauczyć zasad postępowania w razie wypadków. Pierwsza pomoc okazuje się niezbędna nie tylko w sytuacjach kryzysowych, takich jak wojny czy katastrofa naturalna, ale również w zwykłym, codziennym życiu. Co roku tysiące ludzi umiera lub doznaje trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek tzw. nagłego zatrzymania krążenia, do którego często dochodzi w miejscach publicznych w obecności osób postronnych. Szybkie udzielenie pomocy w takim przypadku znacznie zwiększa szanse na przeżycie. Pierwsza pomoc to nie tylko ratowanie życia, ale również zdrowia, np. w przypadku złamań, urazów czy drobnych poparzeń. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przez swoje akcje umożliwiła przeszkolenie ponad 1,5 miliona dzieci. Od kilku lat i nasza szkoła bierze czynny udział w tej akcji, przeprowadzanej przez liderki kampanii WOŚP panie Aleksandra Górecka i Hanna Dziubkowska. Naszymi gośćmi byli strażacy z PSP z Grudziądza oraz OSP Gruta, którym dziękujemy za profesjonalnie przeprowadzone szkolenie i naukę, by pomagać nie tylko z poczucie obowiązku, co z potrzeby serca.
red.Aleksandra Górecka

ZOBACZ ZDJĘCIA: PIERWSZAPOMOC

JŚ

Poznajemy się lepiej!
Poznajmy się lepiej! – to myśl przewodnia zajęć integracyjnych, które zostały zorganizowane w klasie Ib naszego gimnazjum przez panie pedagog: Jolantę Kanios i Martę Kmiecik. W spotkaniu uczestniczyła także wychowawczyni klasy Janina Śródka. Nowy zespół klasowy przyszła przywitać i poznać bliżej pani dyrektor Marzena Samborska, która na dobry początek gimnazjalnej przygody wręczyła pierwszoklasistom pamiątkowe długopisy z logo naszego Zespołu Szkół. We wcześniej przygotowanej sali lekcyjnej wszyscy uczniowie usiedli w kręgu i, wykonując przygotowane wcześniej przez panie pedagog zadania, informowali się wzajemnie o swoich zainteresowaniach, mocnych i słabych stronach, a także o wzajemnych oczekiwaniach. Dzięki tym zajęciom młodzi ludzie zaczęli także rozumieć, jak wiele mogą zrealizować i osiągnąć, gdy będą działać razem. Przy przyniesionym przez uczniów poczęstunku dwie godziny nietypowej lekcji upłynęły szybko, wesoło i przyjemnie.
(red.Janina Śródka)

Profilaktyka w szkole
Dnia 17 września 2015 roku gościł w naszej szkole asp. szt. Sylwester Lewandowski – policjant z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu.
Podczas spotkania z uczniami klas pierwszych gimnazjum, poinformował młodzież o odpowiedzialności karnej nieletnich w świetle obowiązującego prawa. Wyjaśnił m.in. co to są groźby karalne, czym jest czyn karalny i rozbój. Radził jak zachowywać się bezpiecznie w szkole i poza nią. Poruszył też kwestię bezpiecznego poruszania się po drogach. Uczniowie z uwagą wysłuchali gościa, mieli również możliwość zadawania pytań.
Spotkanie z policjantem odbyło się w ramach realizowanego w szkole Szkolnego Programu Profilaktyki.
(red.Jolanta Kanios)

BZ
BZ

Wycieczka do Rulewa
17 września uczniowie klasy II a i II b wybrali się do największego w Polsce parku linowego, który mieści się w Rulewie. Posiada on cztery trasy linowe dla dorosłych oraz jedną dla dzieci od lat 3 a także zjazd tyrolski nad parkowym jeziorem oraz dodatkowe atrakcje, takie jak skok wahadłowy, pionowy i drzewa wspinaczkowe. Położenie obiektu w zabytkowym dwustuletnim parku stanowi dodatkową atrakcję . Zaprojektowany został pośród najwyższych drzew, co w połączeniu ze spadkami i wzniesieniami terenu oraz trzema stawami podnosi jego walory zjazdowe, wspinaczkowe i widokowe. Uczniowie przed wejściem do parku linowego zostali wyposażeni w atestowany sprzęt asekuracyjny: uprzęże, lonże hydrauliczne oraz kaski. Następnie instruktorka wyjaśniła zasady posługiwania się tym sprzętem i pokazała, w jaki sposób prawidłowo pokonać przeszkody. Zabawa była świetna, największych wrażeń dostarczył skok wahadłowy. Na wysokość startu uczestnik dostaje się za pośrednictwem mechanizmu wyciągowego. Później sam decyduje o momencie oddania skoku. Zabawie towarzyszyła wspaniała, letnia pogoda.
(red. Bożena Zadykowicz)

Sprzątanie świata
„Wyprawa - poprawa” - pod takim hasłem odbyła się tegoroczna akcja Sprzątania świata – Polska, także w naszej szkole. W ramach tegorocznej edycji na lekcjach przyrody i biologii uczniowie dowiedzieli się, jaką rolę każdy z nas może odegrać w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie. Jak co roku uczniowie zbierali śmieci i porządkowali najbliższe okolice szkoły, drogę i ścieżkę rowerową do Mełna oraz okolice jezior w Grucie. Na pochwałę zasłużyła klasa czwarta szkoły podstawowej oraz gimnazjaliści, którzy zostali w piątek po lekcjach, żeby wziąć udział w „wyprawie – poprawie” i posprzątać teren przy jeziorach w Grucie.
(red.Witold Kaczmarek)

ZOBACZ ZDJĘCIA: Sprzątanie świata

Europejskie Dni Dziedzictwa
We wrześniowe weekendy w całej Europie świętowane są Europejskie Dni Dziedzictwa. W minioną sobotę EDD odbyły się także i w Grucie. Organizatorzy postanowili przybliżyć mieszkańcom gminy nasze średniowieczne korzenie. W nawiązaniu do tradycji w kościele parafialnym w Grucie odprawiono mszę świętą w języku łacińskim. Mszę celebrował ks. wikary Kamil Pańkowiec. Liturgii towarzyszyła niezwykła oprawa - zaśpiewał chór Canto Fermo z parafii pw. Św. Cecylii w Grudziądzu pod batutą Barbary Małkiewicz, nauczycielki muzyki z Zespołu Szkół w Grucie. Gościem mszy był ks. Paweł Dąbrowski z Grudziądza, który prezentował kopię włóczni św. Maurycego. Uczniowie z Gimnazjum w Grucie Michał Sankowski, Mateusz Saucha i Jakub Jaranowski wcielili się w role Krzyżaków. Nawiązano w ten sposób do pokoju w Mełnie, który był podpisany w 1422 roku pomiędzy Krzyżakami a stroną polską. O tym wydarzeniu historycznym związanym z naszą małą ojczyzną opowiadał przed mszą świętą Tomasz Piwowarski, nauczyciel historii.
(red.Tomasz Piwowarski)

Sport ksztatłtuje charaktery
Dnia 21 września w Zespole Szkół w Grucie odbył się pokaz karate na który zaproszeni zostali uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Pokaz koreańskiej sztuki walki Tang Soo Do został przygotowany przez pana Józefa Drozdowskiego, pierwszego w Polsce posiadacza mistrzowskiego stopnia w Tang Soo Do, oraz jego młodego wychowanka Wiktora Wilkanowskiego. Uczniowie z zainteresowaniem obejrzeli pozorowaną walkę i byli pod ogromnym wrażeniem umiejętności obydwu sportowców. Pan Józef Drozdowski podkreślił ogromną rolę sportu w kształtowaniu charakterów młodych ludzi i odpowiedzialności, która wiąże się z posiadaniem tego typu umiejętności
Sympatyków sztuk i sportów walki zapraszamy na spotkanie informacyjne które odbędzie się dnia 7 października 2015 roku (środa) o godz. 18.30 na małej sali Zespołu Szkół w Grucie. Uczniowie proszeni są o przyjście w luźnych strojach sportowych (koszulka, spodnie długie luźne). Zajęcia są odpłatne (50 zł -miesięcznie). Jeśli zbierze się grupa zainteresowanych osób, to zajęcia odbywać się będą w środy od godz. 18.30 do 19.30 oraz w piątki od godz. 19.00 do 20.00.
(red. Janina Śródka)

MK
MK

Zatańcz z klasą…
Dnia 22 września uczniowie klas 0-IV brali udział w lekcji edukacyjno- integracyjnej pt. „Taneczna przygoda z bohaterami bajki Minionki w świecie dobrych manier”. Po muzycznym przywitaniu dzieci oglądały przedstawienie taneczne z udziałem Minionków. Podczas spektaklu poznały choreografie różnych stylów tanecznych, aktywnie uczestniczyły w przedstawieniu do piosenki Banana Song, zobaczyły scenki dobrych manier z udziałem bohaterów bajki, nauczyły się prostej choreografii do piosenki zespołu Enej „Kamień z napisem love” oraz zapoznały się z nagrodami, które można zdobyć po rocznej edukacji w Szkole Tańca i Dobrych Manier. Na zakończenie otrzymały broszury ze szczegółowymi informacjami dla rodziców o sposobie rekrutacji.
(red.Mirela Kurnik)

STOP DOPALACZOM
W dniu 18 i 23 września 2015 roku uczniowie klas gimnazjum wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez panią Grażynę Rzeźnik, pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Grudziądzu. Podczas spotkania gimnazjaliści dowiedzieli się co to są dopalacze, w jakiej postaci występują, co mogą zawierać i jak są groźne dla człowieka.
Zajęcia były wspaniałą lekcją profilaktyki i przestrogą przed sięganiem po bardzo niebezpieczne „nowe narkotyki”.
(red.Jolanta Kanios)

WK
WK

Niesamowite zwierzęta
W czwartek, 24 września 2015r. uczniowie mieli okazję uczestniczyć w niecodziennej lekcji biologii, którą poprowadził hodowca zwierząt egzotycznych pan Jarosław Rejmer.
W specjalistycznych terrariach podziwialiśmy między innymi: olbrzymie patyczaki, straszyki, skorpiony, modliszki, krocionogi, karaczany, pająki oraz kameleony i gekony. Ich właściciel ciekawie opowiadał o ich zwyczajach i biologii. Wśród naszych uczniów znalazło się wielu sympatyków egzotycznych stawonogów, a niektórzy postanowili nawet zająć się ich hodowlą.
Ta lekcja była niecodziennym i ciekawym doświadczeniem i oby tak jak kameleon zmienia barwy, zmieniła podejście uczniów do świata zwierząt.
(red. Witold Kaczmarek)

MK
MK

Rajd rowerowy
Członkowie Koła Turystyki Rowerowej działającego w Gimnazjum w Grucie wzięli udział w corocznym rajdzie rowerowym pod hasłem „ SZLAKIEM MIEJSC MARTYROLOGII W GMINIE GRUTA”. Trasa rajdu wiodła przez Grutę, Słupski Młyn i Mełno. W każdym z tych miejsc uczniowie oddali hołd poległym we wrześniu 1939 roku żołnierzom oraz pomordowanym przez hitlerowców mieszkańcom gminy, porządkowali groby i zapalali znicze. Wycieczkę zorganizowali: Mariusz Kurkus (opiekun koła) i Tomasz Piwowarski (nauczyciel historii), a uczestniczyli w niej Marcelina Witos, Beata Szkoła, Wiktoria Sadowska, Dominika Zych, Wiktoria Honek, Malwina Średzińska, Dominika Szymaniak i Katarzyna Frelik.
(red.Mariusz Kurkus)

JR
JR

POKAZY Z FIZYKI I DOŚWIADCZENIA Z CHEMII
W czwartek 24 września grupa gimnazjalistów pojechała do Torunia, by wziąć udział
w pokazach z fizyki w Instytucie Fizyki UMK oraz w ćwiczeniach z chemii w Centrum Chemii
w Małej Skali. W zajęciach uczestniczyło 26 uczniów.
Pokazy z fizyki pt. "Ryzyk fizyk, czyli eksperymenty z elektrycznością" zorganizowane były przez Pracownię Pokazów Fizycznych i Zakład Dydaktyki Fizyki UMK. Pokazano i omówiono szereg doświadczeń z elektryczności, które w warunkach szkolnych są niemożliwe do przedstawienia.
W pracowni chemicznej gimnazjaliści pod okiem Patryka Dormowicza z Centrum Chemii
w Małej Skali z Torunia przeprowadzali doświadczenia. W dwuosobowych grupach uczniowie badali właściwości nadmanganianu potasu oraz badali odczyn roztworu za pomocą różnych wskaźników. Każdy uczeń na mógł otrzymać i zbadać tlen, sprawdzić jaki kolor przyjmują wskaźniki chemiczne w zależności od odczynu roztworu.
Wycieczka była udana, a uczniowie wrócili zadowoleni i pełni wrażeń.
(red.Joanna Różańska)

ŚWIĘTOWALIŚMY EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH
Od 2001 roku w 47 krajach członkowskich, od 2005 roku również w Polsce, obchodzimy corocznie 26 września Europejski Dzień Języków Obcych. Jego celem jest świętowanie językowej różnorodności w Europie i propagowanie znajomości większej liczby języków.
Także w naszym Zespole Szkół dzień ten stał się impulsem do propagowania wśród młodzieży nauki języków obcych – angielskiego i niemieckiego. W ramach obchodów najmłodsi uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym zatytułowanym „Anglia i Niemcy – moje skojarzenia”, a uczniowie z klas czwartej i piątej w przygotowanym przez panie E. Czubaszek i I. Murak quizie językowym. Młodzież gimnazjalna mogła zrealizować się poprzez przygotowanie plakatów na temat „Miejsca godne obejrzenia w krajach anglo- i niemieckojęzycznych”. Owoce ich pracy można podziwiać na gazetce obok sali nr 18.
Tradycyjnie już w naszej szkole obchody Europejskiego Dnia Języków Obcych to mecze Anglia – Niemcy, w których bierze czynny udział cała społeczność uczniowska. W tym roku, ku niekłamanej radości uczącej języka niemieckiego pani J. Śródki, zwyciężyła miażdżącą przewagą 5:1 drużyna Niemiec. Pokonanie drużyny Anglii było tym donioślejsze, że od kilku lat w ich posiadaniu znajdował się puchar przechodni…
Honor Anglii uratowała drużyna dziewcząt podczas meczu siatkówki, kiedy to po zaciętej grze pokonała zespół zza Odry wynikiem w setach 2:1.
Wygranym zwycięstwa, a wszystkim zaangażowania i woli walki gratulowali pani dyrektor M. Samborska i pan wicedyrektor K. Ficek.
(red.Janina Śródka)

Konferencja podsumowująca projekt Region Nauk Ścisłych
Dnia 29 września 2015 r. dyrektor Zespołu Szkół w Grucie dr Marzena Samborska uczestniczyła w konferencji, podsumowującej projekt edukacyjny Urzędu Marszałkowskiego „Region Nauk Ścisłych”. Był to projekt adresowany do uczniów zdolnych oraz mających trudności w nauce, mający za zadanie wyrównywanie szans uczniów z obszarów wiejskich. W projekcie tym, realizowanym w roku szkolnym 2014/205, uczestniczyli uczniowie klas I gimnazjum (1,5 tysiąca uczniów z 50 gimnazjów z województwa kujawsko-pomorskiego). Zajęcia specjalistyczne i interdyscyplinarne odbywały się w ramach trzech modułów (moduł I – „Krok w lepsze jutro”, moduł II – „Kwant wiedzy i umiejętności” i moduł III – „Sukces w naszych rękach”) w szkołach, jak również na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika oraz w Gimnazjum i Liceum Akademickim w Toruniu. W trakcie konferencji dyrektorzy szkół odebrali certyfikaty oraz oprogramowanie multimedialne w postaci trzech pakietów matematyczno-przyrodniczych dla klas I, II i III gimnazjum, plansz interaktywnych z języka angielskiego oraz programu multimedialnego z doradztwa zawodowego dla gimnazjalistów. Po części oficjalnej, zabraniu głosu przez przedstawicieli zaangażowanych instytucji oraz podsumowaniu efektów projektu, odbył się pokaz „Dobrane małżeństwo, czyli muzyka i fizyka”, uatrakcyjniony grą na różnych instrumentach strunowych oraz panel dyskusyjny o wymarzonej szkole XXI wieku.
(MS)

MK
MK

Dzień uśmiechu
2 października w naszej szkole obchodziliśmy podwójne święto „Światowy Dzień Uśmiechu” oraz „Międzynarodowy Dzień bez Przemocy”. Tego dnia mogliśmy zobaczyć szczery uśmiech uczniów i nauczycieli towarzyszący przy degustacji cytryny. Duża dawka witaminy C, przypływ endorfin oraz relaks przy muzyce puszczanej w trakcie przerw wpłynął pozytywnie na nasze samopoczucie i zdrowie. Przy wspaniałych uśmiechach uczniów przypominaliśmy o nawiązywaniu właściwych relacji między uczniami, sposobach rozwiązywania konfliktów oraz tworzeniu przyjaznej atmosfery bez przemocy. Życzymy wszystkim tak szczerego uśmiechu na co dzień, bo „śmiech to zdrowie”!
(red. M. Kmaiecik)

MK
MK

PIERWSZE MIEJSCE W „6” PIŁKARSKICH
W Rudzie odbyły się zawody „6” piłkarskich chłopców w ramach Gimnazjady powiatu grudziądzkiego. Piłkarze z Gruty zajęli I miejsce i będą reprezentować powiat w ćwierćfinale wojewódzkiej Gimnazjady. Turniej odbędzie się w Grudziądzu.
Wyniki meczów eliminacyjnych grupy A:
Gruta – Łasin 5:1, Gruta – Rogóźno 3:0, Rogóźno – Łasin 2:1.
Tabela: 1. Gruta, 2. Rogóźno, 3. Łasin
Wyniki meczów eliminacyjnych grupy B:
Świecie n/Osą – Wałdowo 4:1, Świecie n/Osą – Radzyń Ch. 0:2, Wałdowo – Radzyń Ch. 1:3
Tabela: 1. Radzyń Ch., 2. Świecie n/Osą, 3. Wałdowo
Mecz o I miejsce: Gruta – Radzyń Ch. 1:0 (bramka została zdobyta z rzutu karnego przez Bartosza Klasińskiego po faulu na Piotrze Rogozińskim)
Mecz o III miejsce: Rogóźno - Świecie n/Osą 1:0
Mecz o V miejsce: Łasin – Wałdowo 3:0
TABELA KOŃCOWA ZAWODÓW
1. Gruta
2. Radzyń Ch.
3. Rogóźno
4. Świecie n/Osą
5. Łasin
6. Wałdowo
Skład Gruty (w nawiasie strzelone bramki): Marcin Pawlik – bramkarz, Michał Rynduch (3), Piotr Rogoziński (1), Maciej Serocki (2), Bartosz Klasiński (2), Mikołaj Dziewicki (1), Jakub Jaranowski, Kamil Milder, Gracjan Graczyk, Adam Sołtysik. Nauczyciel: Mariusz Kurkus.
(red. M. Kurkus)

HD
HD

Policjant w szkole
W dniu 6 października w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów klasy „0” i klas I-III z dzielnicowym Gminy Gruta, panem Tomaszem Giemza. W trakcie spotkania dzieci miały okazję porozmawiać z policjantem o zachowaniu bezpieczeństwa na drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę. Nasz gość zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dziecko na drodze, omówił sposoby unikania lub pokonywania ich. Uczulił także uczniów, aby zawsze pamiętali o zapinaniu pasów podczas podróży samochodem. Pan policjant przedstawił również niebezpieczeństwa, jakie mogą spotkać dzieci w kontaktach z obcymi. Na zakończenie wręczył najmłodszym uczniom wielofunkcyjne światełka odblaskowe i kamizelki. Serdecznie dziękujemy panu za czas, który nam poświęcił, a rady udzielone najmłodszym mamy nadzieję, że będą chroniły je przed groźnymi zdarzeniami.
(red.K.Giemza)

MK
MK

Żywa lekcja przyrody
7 października uczniowie klas IIa, IIb, i III wybrali się na wycieczkę do lasu w Słupskim Młynie, gdzie czekał już na nich leśniczy p. Tomasz Zielaskiewicz.
Głównym celem wycieczki było poszerzenie wiadomości dotyczących znajomości otaczającej przyrody, życia roślin i zwierząt oraz obserwacji warstw lasu. Podążając leśną ścieżką dzieci miały możliwość poznania nazw drzew i roślin oraz utrwalenia znajomości zasad zachowania się w lesie. Słuchały również ciekawych informacji o leśnych zwierzętach. Po godzinnym spacerze po lesie udali się do Szkoły Podstawowej w Słupie, aby obejrzeć interaktywną salę przyrodniczą.
Ekspozycja tej sali przypomina wyglądem koryto rzeki, jej częścią są naturalizowane sylwetki zwierząt, zatopione w żywicy owady a także imitacja bobrzej nory. Zwiedzaniu towarzyszą dźwięki oraz fotografie z Doliny Osy.
Wycieczka dostarczyła dzieciom wielu wrażeń i stała się bogatym źródłem wiedzy o lesie.
(red.M.Kurnik

MK
MK

Dzień Poczty
8 października najmłodsi uczniowie naszej szkoły spotkali się, aby porozmawiać o Światowym Dniu Poczty i Znaczka Pocztowego. Celem tego spotkania było uświadomienie dzieciom roli poczty w codziennym życiu.
Klasa III przygotowała krótką informację o historii poczty, znaczka pocztowego i pracy listonosza. Najmłodsi otrzymali również list od listonosza z prośbą o naprawienie znaczków, które się podarły i straciły kolory. Dzieci bardzo chętnie zabrały się do składania puzzli oraz ich kolorowania.
W związku z tym świętem ogłoszono konkurs plastyczny na kartkę pocztową.
(red.M.Kurnik)

Dopalacze kradną życie !
Nasza szkoła przystąpiła do konkursu „WY(ko)MIKSUJ SIĘ Z DOPALACZY! ”, którego organizatorem jest Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie. Uczniowie klas V-VI szkoły podstawowej i uczniowie klas I-III gimnazjum przygotowali komiksy, na temat szkodliwego działania dopalaczy oraz kształtowania negatywnej postawy wobec ich używania.
Szkolna komisja konkursowa po obejrzeniu wszystkich prac, wybrała tę, która będzie reprezentowała naszą szkołę. Zwycięską pracę wykonała uczennica klasy V-Julia Gospodarewicz.
Gratulujemy Julce ciekawego pomysłu i wspaniałego wykonania.
Z niecierpliwością czekamy na rozstrzygniecie konkursu w Warszawie.
(red.J.Kaniosk)

KOLARSKIE OSIĄGNIĘCIA NASZYCH UCZNIÓW
Uczniowie naszej szkoły osiągają ogromne sukcesy w kolarstwie. Warto poczytać, aby dowiedzieć się, kto rozsławia imię naszej gminy poza jej granicami!
26 września 2015 roku odbyły się Mistrzostwa Powiatu w kolarstwie MTB. Nie zabrakło tam uczniów z Gminy Gruta. Naszą gminę reprezentowali: Miłosz Bembenek, Mateusz Wiśniewski, Maciej Bonkowski, Julia Lewandowska, Kornelia Lewandowska, Marta Samborska, Adrianna Brzyska, Sylwester Klasiński, Jakub Prahl, Kacper Milder, Mateusz Stankiewicz, Miłosz Reich, Ksawery Witkowski, Przemysław Szynkowski, Piotr Panek, Borys Osuch, Alicja Śniadecka, Marcelina Osmańska, Katarzyna Kuffel, Sara Kowalczyk, Bartosz Matuszewski, Marcin Kołtonowski, Michał Krzeszewski, Dawid Tracki i Oliwia Tracka. Trasa wyścigu biegła po malowniczych dróżkach lasu rudnickiego, a start i meta znajdowały się w ośrodku wypoczynkowym DELFIN. Wszyscy uczniowie naszej gminy ukończyli wytyczoną ciężką technicznie i wymagającą trasę i uplasowali się na wysokich lokatach.
Wśród dziewczynek z rocznika 2005 Sara Kowalczyk zajęła piąte miejsce, a wśród chłopców z tego rocznika Kacper Milder zajął trzecie, a Borys Osuch piąte miejsce. Julia Lewandowska zajęła szóste miejsce wśród dziewcząt z rocznika 2004, a Marta Samborska wśród dziewcząt z rocznika 2003. Z chłopców z rocznika 2003 najlepsi okazali się: Maciej Bonkowski, który zajął drugie miejsce oraz Jakub Prahl, który uplasował się na piątej pozycji. W klasyfikacji generalnej Gmina Gruta zajęła trzecie miejsce. Serdeczne gratulacje dla wszystkich uczestników zawodów oraz ich trenerów, bez których sukces nie byłby możliwy – pani Anny Kalinowskiej i pana Aleksandra Zadykowicza.
(red. A. Kalinowska)

Odkrywamy planety
Uczniowie Gimnazjum w Grucie w roku szkolnym 2014/2015 brali udział w projekcie edukacyjnym pod nazwą „ Odkrywamy planety”. Projekt organizowany przez Urząd Marszałkowski naszego województwa. W projekcie wzięło udział 30 zespołów 10 osobowych z gimnazjum i szkół średnich. Każdy zespół realizował jeden z czterech tematów:
Fotometria i astrometria,
Aktywność Słońca,
Zjawiska zakryciowe,
Stacje bolidowe
Nasi uczniowie w składzie:
Dominika Neumann
Natalia Osmańska
Anna Nasieniewska
Karina Dietriechkeit
Kamila Kurkus
Michał Sankowski
Mateusz Saucha
Dominik Czarnota
Kacper Zaborowski
Kamil Urban
zajmowali się aktywnością Słońca.
Zajęcia odbywały się w obserwatorium astronomicznym przy I Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w astrofestiwalu , który odbył się w Kruszwicy. Ponadto korzystali z platformy e – learningowej. Zajęcia w astrobazie odbywały się w soboty , w maju i czerwcu 2015 r. Prowadzone obserwacje Słońca różnymi metodami udowodniły, że Słońce stale się zmienia czego dowodem są plamy, które pojawiają się w różnych miejscach. Podsumowanie pracy wszystkich uczniów był konkurs astronomiczny. Laureaci konkursu otrzymali nagrodę, którą jest tygodniowy wyjazd zagraniczny do Niemiec. Z przyjemnością informuję, że laureatami w/w konkursu zostali uczniowie naszej szkoły: Dominika Neumann (obecnie uczennica I LO w Grudziądzu) oraz Mateusz Saucha uczeń klasy III A.
(red. W.Tęgowski)

AK
AK

Samorzą Uczniowski
W czwartek 8 października w Zespole Szkół w Grucie odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. W Gimnazjum największą liczbę głosów zdobyła Wiktoria Wasielewska z klasy III B, natomiast w Szkole Podstawowej Adrianna Brzyska z klasy VI. Gratulujemy zwycięzcom!

Nowe meble i sprzęt
W ramach projektu Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych gm. Gruta w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Gruta, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” Szkoła Podstawowa w Grucie i Szkoła Filialna w Dąbrówce Królewskiej otrzymały nowe meble, urządzenia do wyposażenia toalet, sprzęt RTV, sprzęt AGD oraz pomoce dydaktyczne.
(MS

Zajęcia integracyjne
Uczniowie klasy Ia razem z wychowawczynią klasy Ewą Tęgowską uczestniczyli w zajęciach integracyjnych zorganizowanych przez panie pedagog: Jolantę Kanios i Martę Kmiecik. Z klasą przywitała się oraz zapoznała również pani dyrektor Marzena Samborska, która wręczyła uczniom smycze z logo Zespołu Szkół. Uczniowie siedząc w kręgu wykonywali różne zadania, których celem było lepsze poznanie się i przekonanie uczniów, że razem mogą wiele zdziałać. Dwie godziny zajęć upłynęły w miłej i przyjaznej atmosferze.
(red.J.Kanios)

AK
AK

Otrzęsiny klas pierwszych
Tradycją naszego gimnazjum jest przyjmowanie pierwszoklasistów do grona uczniowskiego w sposób kontrolowany, a więc bezpieczny. W piątek, 13 października, odbyły się więc coroczne otrzęsiny. Uczniowie musieli przejść przez gąszcz fizycznych i intelektualnych zadań przygotowanych przez koleżanki i kolegów z klas drugich, aby stać się „pełnoprawnymi” uczniami naszej szkoły. Wybrańcy musieli m. in. wyłowić kukurydzę z wody, wypić słone mleko, zjeść na czas galaretkę, odszukać niespodziankę w bitej śmietanie, ale też zdać test na temat szkoły oraz poradzić sobie z łamigłówkami językowymi. Zabawa była świetna, wszyscy w dobrych humorach udali się na weekend do domu.

(red.B.Zadykowicz)

Biegi sztafetowe
Znakomicie spisali się uczniowie naszej szkoły w mistrzostwach powiatu grudziądzkiego w sztafetowych biegach przełajowych (Łasin). W kategorii szkół podstawowych (Igrzyska Młodzieży Szkolnej) chłopcy zajęli I miejsce, dziewczęta V. W kategorii szkół gimnazjalnych (Gimnazjada) również wygrali chłopcy. Dziewczęta zajęły II miejsce. Sztafety chłopców będą reprezentowały nasz powiat w zawodach wojewódzkich, które odbędą się w Bydgoszczy (27 października). Do zawodów uczniów przygotowali nauczyciele: Joanna Sokołowska, Aleksander Zadykowicz i Mariusz Kurkus.
SKŁADY SZTAFET
Szkoła podstawowa, chłopcy: Sebastian Arbszajtys, Maciej Bonkowski, Nikodem Worytko, Dawid Tracki, Miłosz Średziński, Jakub Katarzyniak, Mateusz Górski, Bartosz Matuszewski.
Dziewczęta: Adrianna Brzyska, Marta Samborska, Kornelia Lewandowska, Maja Tracka, Oliwia Tracka, Jagoda Maliszewska, Wiktoria Piotrowska, Wiktoria Pieniek.
Gimnazjum, chłopcy: Michał Bonkowski, Bartosz Klasiński, Jakub Ścibior, Przemysław Tuleja, Dawid Tuleja, Jan Nasieniewski, Mikołaj Dziewicki, Sebastian Kubacki, Łukasz Templin, Michał Rynduch.
Dziewczęta: Natalia Barszczewska, Wiktoria Sadowska, Sandra Chałat, Julia Górska, Julia Nowaczek, Klaudia Antczak, Martyna Wiącek, Dominika Paprocka, Natalia Rząca, Wiktoria It(erman.
(red. M.Kurkus)

AM
AM

Święto Edukacji Narodowej
Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole miał bardzo uroczysty charakter. Z tej okazji odbył się apel podczas którego Pani Dyrektor tradycyjnie już podziękowała nauczycielom za trud i zaangażowanie wkładane każdego dnia w edukację i wychowanie młodego pokolenia. Uczniowie również nie zapomnieli o swoich wychowawcach i ulubionych nauczycielach składając im serdeczne życzenia.
(red.A.Maćkowiak)

TP
TP

Młodzi już głosowali
Jak zawsze przed ważnymi dla Polaków wyborami Centrum Edukacji Obywatelskiej organizuje wybory młodzieżowe. Celem akcji jest zachęcenie młodych ludzi do korzystania z praw wyborczych, jakie niebawem będą im przysługiwać.
W poniedziałek 19 października w szkołach w całej Polsce, w tym także w naszym gimnazjum, odbyły się młodzieżowe wybory parlamentarne 2015. Pomysłodawcą ich przeprowadzenia był Tomasz Piwowarski i uczniowie kl. IIIa.
W naszych wyborach zwycięzcą okazali się KW Prawo i Sprawiedliwość i KW KORWIN. Uczniowie nie tylko głosowali, ale także zorganizowali wybory tworząc szkolną komisję wyborczą. W jej skład weszli uczniowie: Karolina Jakucka, Marlena Szlas, Mateusz Saucha, Julia Maciejewska.
Wyniki wyborów przekazane zostały do Centrum Edukacji Obywatelskiej, które podsumuje je w skali kraju i porówna z wynikami wyborów parlamentarnych, które odbędą się 25 października.
(red. T.Piwowarski)

TP
TP

Żywa lekcja historii
Do naszej szkoły przyjechała grupa rekonstrukcji historycznej z Lublina. Miłośnicy historii w przybliżyli uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum życie w czasach średniowiecza.
Nasi goście przekazali nam wiele informacji na temat obyczajowości, życia codziennego a także uzbrojenia średniowiecznych rycerzy. Wiedza ta przekazywana była w sposób niezwykły - można było spróbować walki z mieczem w dłoni, przymierzyć strój rycerski, a nawet poczuć na własnej skórze średniowieczny system sprawiedliwości dając zakuć się w dyby.
(red.T.Piwowarski)

XV Dzień Papieski
Dnia 26 października z okazji XV Dnia Papieskiego, którego hasło brzmiało „Jan Paweł II – patron rodziny” uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum uczestniczyli w uroczystym apelu. Podczas uroczystości uczniowie mogli zapoznać się z najważniejszymi wypowiedziami św. Jana Pawła o rodzinie. Apel swoim śpiewem uświetnił nasz szkolny chórek. Warto zaznaczyć, że do wykonania dekoracji posłużyły prace dzieci, które zostały wykonane w ramach konkursu plastycznego „Jan Paweł II – patron rodziny.” Apel przygotowali nauczyciele p. Barbara Małkiewicz i p. Joanna Witkowska.
(red. ks.K.Pańkowiec)

UDANY WYSTĘP SZTAFETY
Reprezentacja chłopców Gimnazjum w Grucie zajęła, wysokie, VI miejsce w finale wojewódzkiej GIMNAZJADY w sztafetowych biegach przełajowych. Zawody odbyły się w Bydgoszczy. Skład sztafety: Michał Bonkowski, Bartosz Klasiński, Jakub Ścibior, Przemysław Tuleja, Dawid Tuleja, Łukasz Templin, Oskar Reich, Mikołaj Dziewicki, Sebastian Kubacki, Jan Nasieniewski. Nauczyciel: Aleksander Zadykowicz.
(red.M.Kurkus)

MK
MK

PIŁKA SIATKOWA

Drużyny siatkarskie dziewcząt i chłopców wzięły udział w XIII Memoriale im. Andrzeja Jaroszewskiego. Zawody odbyły się w hali sportowej Zespołu Szkół w Dębowej Łące. Dziewczęta zajęły II i IV miejsce (Gruta I – dziewczęta z III klasy, Gruta II – dziewczęta z II klasy), chłopcy zajęli III miejsce. Do turniejów drużyny przygotował Mariusz Kurkus.

Wyniki dziewcząt:
1. Dębowa Łąka – Gruta II 2:0 (25:17, 25:18)
2. Gruta I –Nowa Wieś Król. 2:0 (25:14, 25:23)
3. Nowa Wieś Król. - Dębowa Łąka 0:2 (9:25, 15:25)
4. Gruta I - Gruta II 2:0 (25:11, 25:14)
5. Dębowa Łąka – Gruta I 2:0 (25:13, 25:13)
6. Nowa Wieś Król. – Gruta II 2:0 (25:16, 25:14)

Skład Gruty I: Natalia Barszczewska, Michalina Fajkowska, Wiktoria Iterman, Julia Nowaczek, Emilia Milder, Izabela Sułkowska, Wiktoria Wasielewska, Sandra Kowalska.
Skład Gruty II: Katarzyna Rafalska, Marcelina Witos, Wiktoria Sadowska, Agnieszka Kozłowska, Malwina Średzińska, Sandra Chałat, Marta Żuchowska.

TABELA pkt. sety
1. Dębowa Łąka 6 6-0
2. Gruta I 5 4-2
3. Nowa Wieś Królewska 4 2-4
4. Gruta II 3 0-6

Wyniki chłopców:
1. Gruta – Gałczewo 2:1 (26:24, 11:25, 15:11)
2. Gruta – Zieleń 2:0 (25:14, 25:18)
3. Gruta – Dębowa Łąka 0:2 (14:25, 18:25)
4. Gruta – Michale 0:2 (23:25, 20:25)
5. inne wyniki : Zieleń – Dębowa Łąka 0:2, Michale - Dębowa Łąka 0:2, Michale Gałczewo 2:1, Gałczewo – Zieleń 2:0, Michale 0 Zieleń 2:0, Gałczewo – Dębowa Łąka 0:2.

TABELA pkt. sety
1.Dębowa Łąka 8 8-0
2. Michale 7 8-3
3. Gruta 6 4-5
4. Gałczewo 5 3-6
5. Zieleń 4 0-8

Skład Gruty: Michał Rynduch, Mikołaj Dziewicki, Gracjan Graczyk, Robert Osuch, Adam Sołtysik, Filip Ostrowski, Michał Bonkowski.
(red. M.Kurkus)

JS
JS

ZAWODY GMINNE
Dnia 23.10.2015 roku w hali sportowo - widowiskowej przy Zespole Szkół w Grucie odbyły się zawody gminne w minipiłce ręcznej, w których udział wzięły 4 drużyny dziewcząt ze szkół podstawowych w gminie Gruta: Nicwałd, Słup, Plemięta oraz Gruta, jako gospodarz turnieju.
Nasze dziewczęta zajęły I miejsce w gminie i dnia 27 października 2015 roku reprezentowały gminę w zawodach powiatowych.
Ponownie do udziału zgłosiły się 4 drużyny z: Radzynia Chełmińskiego, Mokrego, Łasina oraz Gruty.
Wyniki spotkań:
Gruta – Radzyń Chełmiński (5 : 1)
Gruta – Mokre (7 : 1)
Gruta – Łasin (8 : 1)
Dziewczęta uzyskały awans do ćwierćfinału wojewódzkiego i będą reprezentowały nasz powiat.
Skład drużyny SP Gruta:
Samborska Marta, Bonas Kaja, Brzyska Adrianna, Maja Tracka, Sara Kowalczyk, Kornelia Lewandowska, Aleksandra Witkowska i bramkarka Wiktoria Piotrowska.
Opiekun: Joanna Sokołowska
(red.J.Sokołowska)

KR
KR

Urodziny Kubusia Puchatka
Światowy Dzień Pluszowego Misia i urodziny Kubusia Puchatka, obchodzimy w październiku już od kilkunasu lat. Jak zawsze celem było zainteresowanie dzieci książką „Kubuś Puchatek”. Organizatorki: mgr K. Rafalska i mgr A. Górecka zaprosiły dzieci z klas 0-3 (prawie 70 uczniów) na świetną zabawę w Centrum Rozrywki dla Dzieci – Mega Hopland
w Grudziądzu.
Z tej okazji odbyła się impreza integracyjna, na której bawiliśmy się i wspominaliśmy wiele bajkowych pluszowych niedźwiadków, którzy towarzyszą dzieciom w ich życiu. Jak na urodziny przystało był pyszny,kolorowy tort i chleb z miodem. Dzieci najwięcej czasu poświęciły na zabawę w basenie z kolorowymi piłeczkami, zjeżdżalni, torze przeszkód, trampolinach i samochodzikach. Po 2 godzinach bajecznych szaleństw nadszedł smutny czas powrotu do domu. W czasie drogi powrotnej dzieci choć zmęczone, zadowolone dzieliły się wrażeniami. Rodzicom uczniów klas 0-3 dziękujemy za pomoc w organizacji imprezy.

(red.K.Rafalska)

Książki naszysz marzeń...
„Nakręćmy się na czytanie!” – tym hasłem już po raz drugi MEN zachęcało wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie „Książki naszych marzeń”.
I my po raz drugi nakręciliśmy się na czytanie, przygotowując minutowy filmik zachęcajacy do czytania. „Marzenia się spełniają...”taki tytuł nadaliśmy naszej małej „produkcji”, którą można obejrzeć na youtube. Dzieci z klasy I SP chętnie pomogły w realizacji, przy tym świetnie się bawiąc.
– Dziękuję wszystkim za udział w naszym konkursie. Wszystkie filmy były bardzo ciekawe, dobrze zrobione. Duże zainteresowanie, jakim cieszył się konkurs, przede wszystkim udowodniło, że chcecie czytać! – powiedziała minister Joanna Kluzik-Rostkowska. Gratulujemy! Wszyscy jesteście świetni!
ZOBACZ: https://www.youtube.com/watch?v=4mVud2Dn1sg

(red.K.Rafalska)

KR
KR

XII MIĘDZYGIMNAZJALNY KONKURS JĘZYKÓW OBCYCH
Już po raz dwunasty w naszym Zespole Szkół odbył się Międzygimnazjalny Konkurs Języków Obcych. W imprezie, oprócz uczniów gruckiego gimnazjum, wzięli udział reprezentanci szkół z Radzynia Chełmińskiego, Wąbrzeźna i Rogóźna. Uczestnicy rozwiązywali testy z języka angielskiego i niemieckiego, które sprawdzały różne sprawności językowe: rozumienie ze słuchu, poprawne posługiwanie się gramatyką i słownictwem oraz czytanie ze zrozumieniem. Oprócz tego uczniowie musieli się wykazać wiedzą na temat historii, geografii i tradycji krajów angielskiego i niemieckiego obszaru językowego.
Mimo niełatwych zadań, uczniowie wykazali się wysokim poziomem umiejętności językowych. Mistrzowie języka angielskiego uzyskali zbliżone wyniki punktowe, jednak udało się wyłonić zwycięzców bez dogrywki. Na podium znaleźli się kolejno: Michał Ornacki (Radzyń Chełmiński), Mikołaj Prokop i Aleksandra Janiak (oboje z Wąbrzeźna).
Wśród uczniów specjalizujących się w języku niemieckim zdecydowanie triumfował uczeń Zespołu Szkół w Grucie – Sławomir Kuffel. Drugie i trzecie miejsce należały do reprezentantów Wąbrzeźna – Szymona Kowalskiego i Emilii Koseli.
Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody edukacyjne ufundowane przez Wójta Gminy Gruta. Pozostali uczestnicy wrócili do domu z dyplomami za udział, jednak mamy nadzieję, że również z chęciami do spróbowania swoich sił w przyszłorocznym konkursie.
Organizatorkami tego wydarzenia były nauczycielki języków obcych: Elżbieta Czubaszek, Iwona Murak i Janina Śródka.

(red. I.Murak)

„JESTEŚMY JUŻ STARSZAKAMI I UCZNIAMI…”
5 listopada w naszej szkole odbyła się uroczystość „Pasowania na starszaków i uczniów” dzieci z oddziału zerowego i klas pierwszych. Zanim nastąpił ten ważny w życiu każdego ucznia moment, dzieci zaprezentowały swoje umiejętności w programie artystycznym, oklaskiwanym przez przybyłych na uroczystość rodziców i gości. Bohaterowie dnia, przygotowywali się do tej uroczystości od początku roku szkolnego. Uczyli się dzielnie tekstów, wierszy, piosenek, wytrwale ćwiczyli podczas prób. Po części artystycznej Pani Dyrektor Marzena Samborska rozmawiała z dziećmi o tym, co potrafią, czego się nauczyły w szkole i jakie zabawy lubią najmłodsi. Następnie dokonała ceremonii pasowania dotykając ramię każdego ucznia dużym ołówkiem i wypowiadając słowa: „Pasuję Cię na starszaka” lub „Pasuję Cię na ucznia klasy pierwszej”. Wicedyrektor szkoły Krzysztof Ficek składał gratulacje i życzenia świeżo pasowanym, a wychowaczynie wręczały pamiątkowe dyplomy. Do życzeń dołączyli się również zaproszeni goście.
Po pasowaniu uczennica VI klasy - Aleksandra Witkowska, w imieniu starszych kolegów i koleżanek, życzyła „starszakom i pierwszakom” sukcesów w nauce i zapewniła o pomocy i opiece w szkole i poza nią. Również rodzice pamiętali o święcie swoich dzieci. Przybyli w licznym gronie, wręczyli dzieciom upominki i zorganizowali w klasach "słodkie" przyjęcie.
Ten dzień na długo zostanie przedszkolakom i pierwszakom w pamięci.

(red.H.Dziubkowska)

Konferencja podsumowująca projekt „ODKRYWAMY PLANETY „ zajęcia z kompetencji kluczowych.
Konferencja odbyła się 4 listopada 2015 r. w Centrum Sztuki Współczesnej ZNAKI CZASU w Toruniu. W konferencji uczestniczyli władze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, młodzież i nauczyciele biorący udział w projekcie. Nasze Gimnazjum reprezentowali: dyrektor Marzena Samborska, nauczyciele koordynatorzy projektu Ewa Tęgowska i Wincenty Tegowski oraz Dominika Neumann i Mateusz Saucha laureaci konkursu astronomicznego kończącego projekt. Projekt podsumował Piotr Majewski – członek Rady Programowej projektu. Następnie zaprezentowano najlepsze prace konkursu astronomicznego. Relację z wyjazdu do Niemiec jako nagrody dla laureatów konkursu astronomicznego przedstawiła Ilona Dybicz. Prezentację telewizyjnego programu „ ASTRONARIUM” przedstawił prof. Maciej Mikołajewski. Na koniec w dyskusji przedstawiono koncepcje kontynuacji przedsięwzięcia w latach następnych.

(red.W.Tęgowski)

Piłka ręczna
W hali sportowej w Grucie odbyły się turnieje piłki ręcznej dziewcząt i chłopców w ramach Powiatowej Gimnazjady. W kategorii chłopców zwyciężyła drużyna Gimnazjum w Grucie. Dziewczęta zajęły II miejsce.
Wyniki dziewcząt:
Grupa A: Radzyń Chełmiński – Ruda: 6:2
Grupa B: Gruta – Łasin: 3:1, Gruta – Świecie n/Osą: 4:2, Łasin – Świecie n/Osą: 1:2.
Inne wyniki: Ruda – Łasin: 4:2, Ruda - Świecie n/Osą: 5:1
Mecz o I miejsce: Gruta – Radzyń Ch.: 1:3.
Tabela końcowa: 1. Radzyń Ch., 2. Gruta, 3. Ruda, 4. Świecie n/Osą, 5. Łasin.
Skład: Izabela Sułkowska, Wiktoria Iterman, Wiktoria Wasielewska, Julia Nowaczek, Natalia Barszczewska, Sandra Kowalska, Agata Średzińska, Emilia Milder, Angelika Supińska, Dominika Zych, Wiktoria Sadowska, Agnieszka Kozłowska, Katarzyna Rafalska, Marcelina Witos. Nauczyciel: Mariusz Kurkus.
Wyniki chłopców:
Grupa A: Radzyń Chełmiński – Łasin 5:6
Grupa B: Gruta – Mokre: 9:1, Gruta – Świecie n/Osą: 7:1, Świecie n/Osą - Mokre: 4:2..
Inne wyniki: Radzyń Chełmiński – Mokre: 5:3, Radzyń Chełmiński - Świecie n/Osą: 5:5.
Mecz o I miejsce: Gruta – Łasin: 10:2.
Tabela końcowa: 1. Gruta, 2. Łasin , 3. Radzyń Ch., 4. Świecie n/Osą, 5. Mokre.
Skład: Michał Bonkowski, Jakub Ścibior, Bartosz Klasiński, Oskar Reich, Dawid Tuleja, Przemysław Tuleja, Mikołaj Dziewicki, Łukasz Templin, Adam Sołtysik, Jan Nasieniewski, Marcin Pawlik. Nauczyciel: Aleksander Zadykowicz.

(red.M.Kurkus)

TP
TP

Narodowe Święto Niepodległości
We wtorek uroczyście obchodziliśmy Święto Niepodległości. Podczas apelu społeczność uczniowska wysłuchała pieśni i wierszy patriotycznych. Szczególnym momentem było wykonanie pieśni "Niepodległość" przez Adriannę Brzyską i Wiktorię Wasielewską.

(red.T.Piwowarski)

AK
AK

Biegiem świętowaliśmy Niepodległość
Tradycją są w Grudziądzu organizowane 11 listopada biegi, których start i meta usytuowane są na Cytadeli podczas jej Drzwi Otwartych. Tradycją także jest udział w nich naszych uczniów i nauczycieli.
W tym roku Zespół Szkół w Grucie reprezentowali: Przemysław Tuleja, Jakub Ścibior, Karol Waszewski, Bartosz Klasiński, Oskar Reich, Dawid Tuleja, Marcelina Witos, Michał Bonkowski oraz nauczyciele Joanna Sokołowska, Witold Kaczmarek i Tomasz Piwowarski. Pani Anna Kalinowska oraz Beata Szkoła powodów zdrowotnych nie mogły zjawić się na biegu.
Uczestnicy przebiegli 5 km odcinek wraz z prawie 200 biegaczami. Nie liczył się uzyskany czas czy zdobyte miejsce, tylko wspólny bieg, który wystartował wystrzałem z armaty Prezydent Grudziądza Robert Malinowski.
Bieg Niepodległości w Grudziądzu ma zawsze piękną oprawę. Uczestnicy biegną w strojach z biało - czerwonymi akcentami, z flagami narodowymi. W tym roku wszyscy biegacze przypięli sobie biało - czerwone kotyliony, które przygotowywali uczniowie naszej szkoły na zajęciach z p. Anną Kalinowską.
Na mecie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale, a po biegu organizatorzy poczęstowali biegaczy tradycyjną polską potrawą - bigosem.

(red.T.Piwowarski)

Konkurs "Moja Niepodległość"
Nasza uczennica Wiktoria Wasielewska zwyciężyła w konkursie dla dzieci i młodzieży szkół powiatu grudziądzkiego z okazji Święta Niepodległości. Wiktoria przygotowała prezentację multimedialną "Moja Niepodległość", która została nagrodzona podczas imprezy w dn. 11 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Małym Rudniku. Praca była przygotowana pod kierunkiem nauczyciela historii Tomasza Piwowarskiego.

(red.T.Piwowarski)

TP
TP

IV PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ
11 listopada 2015 r. w Zespole Szkół w Grucie odbył się IV Przegląd Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej. Imprezie, która odbyła się w Narodowe Święto Niepodległości, patronowała honorowo wojewoda Ewa Mes. Data ta nie jest przypadkowa. Przegląd ten ma na celu rozpowszechnianie idei patriotycznej. Po przywitaniu przez Panią Barbarę Małgorzewicz wspólnie odśpiewano Hymn Państwowy. Otwarcia dokonała Pani Wójt Halina Kowalkowska. Część artystyczną rozpoczął występ uczniów klasy III, którzy przedstawili patriotyczny montaż słowno – muzyczny. W Przeglądzie wzięło udział 17 zespołów.
Podczas przeglądu czynna była kawiarenka, w której można było zakupić ciasto, kawę oraz herbatę. Słodki poczęstunek został przygotowany przez rodziców naszych uczniów za co serdecznie wszystkim zaangażowanym dziękujemy. Dochód z kawiarenki przeznaczony zostanie na potrzeby szkoły.

(red.M.Kurnik)

Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu
19 listopada 2015r. w naszej szkole obchodziliśmy „Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu”. Podczas dużej przerwy uczennice gimnazjum rozdawały ulotki profilaktyczne swoim kolegom i koleżankom. Mówiły o szkodliwości palenia papierosów, zachęcały do rozmów na ten temat z najbliższymi. Uczniowie chcący dowiedzieć się czegoś więcej o szkodliwości palenia mogli poczytać na ten temat z przygotowanej na holu szkoły gazetki. W klasach gimnazjaliści wypełnili również ankiety, w których mogli wyrazić swoje opinie i doświadczenia na temat palenia papierosów.
Po raz kolejny działalność profilaktyczna została poszerzona o społeczność lokalną. Uczennice w specjalnie przygotowanych strojach zachęcały do rzucania palenia.

(red. M.Kmiecik)

KG
KG

WYCIECZKA DO TORUNIA
Dnia 17 listopada uczniowie klasy 2 A, 2 B oraz 3 wraz z wychowawcami wybrali się na wycieczkę edukacyjną do Torunia, podczas której rozwijali swoje umiejętności i wiedzę.
Pierwszym punktem wycieczki było Planetarium. Dzieci z zapartym tchem oglądały seans pt. „Cudowna podróż”, w trakcie którego odbyły wirtualną podróż po Układzie Słonecznym, lądując na powierzchni Księżyca i Marsa. Dowiedziały się również jak wyglądają z bliska pierścienie Saturna oraz chmury na Jowiszu. Poznały Słońce jako jedną z gwiazd oraz sprawdzały, czy w kosmosie można spotkać ufoludki.
Kolejną atrakcją była wizyta w Muzeum Toruńskiego Piernika, gdzie we wnętrzach dawnej fabryki pierników Gustawa Weesego, uczniowie mieli możliwość odkrywania tajemnic toruńskiego piernika - od składników niezbędnych do przygotowania ciasta (wonne przyprawy, słodki miód, najlepszej jakości mąkę), poprzez sposoby jego wypieku, aż po dystrybucję na przestrzeni dziejów. Dzieci uczestniczyły także w warsztatach, na których własnoręcznie wyrabiały ciasto, kształtowały piernikowe specjały, mogąc przy tym korzystać ze specjalnych ozdobnych form.
Ostatnim punktem wycieczki była wizyta w Kamienicy Alchemika , gdzie mieści się laboratorium „Mydło i Pachnidło”. Maluchy brały czynny udział w warsztatach robienia mydła ozdobnego. Dzieci same losowały kolor, zapach, oraz ozdoby do swojego mydła. Poznały także technikę jego powstawania (temperatury topnienia, dodawania olejków zapachowych, barwników, składników pilingujących ). Wycieczkę zakończył pyszny obiad w barze „Małgośka”.

(red.K.Giemza)

Calineczka w SP Plemięta
20 listopada 2015 r. uczniowie klas 0- 3 udali się do SP w Plemiętach na przedstawienie pt. „Calineczka”, które zostało zrealizowane w ramach projektu „Z teatrzyku szkolnego do Teatru Wielkiego”.
Wyjątkowe przedstawienie zachwyciło zarówno dzieci jak i przybyłych z nimi nauczycieli. Zostało nagrodzone gromkimi i długimi brawami. Po przedstawieniu p. dyrektor M. Samborska wyraziła swój zachwyt i uznanie dla młodych artystów. Godna podziwu była gra aktorska, przepiękne stroje i sceneria. Dzieci zostały obdarowane słodyczami, które na ręce Calineczki przekazała p. dyrektor.

(red.M.Kurnik)

MK
MK

Piłka siatkowa
W hali sportowej, w Grucie, odbyły się zawody piłki siatkowej dziewcząt i chłopców o puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Grucie.
W turnieju dziewcząt wzięły udział cztery zespoły gimnazjalne- Dębowa Łąka, Nowa Wieś Królewska, nr 12 Grudziądz i Gruta, w turnieju chłopców – Michale, Dębowa Łąka oraz Gruta.
WYNIKI DZIEWCZĄT
1. Dębowa Łąka – Gruta 2 – 0 (25:10, 25:19)
2. Nowa Wieś K. – 12 Grudziądz 1 – 2 (25:21, 13:25,13:15)
3. Dębowa Łąka – Nowa Wieś K. 2 – 1 (23:25, 25:12, 15:5)
4. Gruta – 12 Grudziądz 1 – 2 (24:26, 25:8,10:15)
5. Dębowa Łąka – 12 Grudziądz 2 – 0 (25:13, 25:23)
6. Gruta – Nowa Wieś K. 2 – 1 (19:25, 25:14, 15:12)
TABELA
1. Dębowa Łąka 6 6 – 1
2. 12 Grudziądz 4 4 – 4
3. Gruta 2 3 – 5
4. Nowa Wieś K. 0 3 – 6
SKŁAD GRUTY: Julia Nowaczek, Michalina Fajkowska, Natalia Barszczewska, Emilia Milder, Sandra Kowalska, Wiktoria Iterman, Agnieszka Kozłowska, Wiktoria Sadowska, Marta Żuchowska, Marcelina Witos, Angelika Supińska, Marta Lewandowska. Nauczyciel: Mariusz Kurkus.
WYNIKI CHŁOPCÓW
1. Gruta – Michale 2 – 0 (25:19, 25:16)
2. Dębowa Łąka – Gruta 2 – 0 (25:23, 25:9)
3. Dębowa Łąka – Michale 2 – 0 (25:17, 25:11)
TABELA
1. Dębowa Łąka 4 4 – 0
2. Gruta 2 2 – 2
3. Michale 0 0 – 4
SKŁAD GRUTY: Michał Rynduch, Piotr Rogoziński, Gracjan Graczyk, Mikołaj Dziewicki, Adam Sołtysik, Bartosz Klasiński, Jakub Ścibior, Kacper Jaros. Nauczyciel: Mariusz Kurkus.

(red.M.Kurkus)

AŻ

Konkurs plastyczny "Barwy jesieni"
W dniu 24 listopada 2015r. odbył się Gminny Konkurs Plastyczny „Barwy jesieni”, skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym. Organizatorkami były nauczycielki z Zespołu Szkół w Grucie: mgr Aniela Żyłowska i mgr Joanna Witkowska. Przybyło 10 dzieci wraz z opiekunami, z następujących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: Gruta, Dąbrówka, Słup, Nicwałd oraz Plemięta. Dzieci stosowały i łączyły różne techniki plastyczne, a także prezentowały swoje możliwości twórcze. Patronat nad konkursem objęła Wójt Gminy Gruta, P. mgr Halina Kowalkowska. I miejsce zajęły: Monika Majewska i Aleksandra Karwowska z Plemiąt; II miejsce - Aleksandra Okońska i Jan Łencki z Nicwałdu, zaś III miejsce - Agata Pieniek i Marta Nasieniewska z Gruty. Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody za udział. Dyplomy i nagrody książkowe wręczyli zaproszeni goście: w imieniu P. Wójt – Sekretarz Gminy – P. mgr Jarosław Poznański, P. Dyrektor Zespołu Szkół dr Marzena Samborska i P. Wicedyrektor mgr Krzysztof Ficek.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu. Laureatom serdecznie gratulujemy!

(red.A.Żyłowska)

Ćwierćfinał wojewódzki w mini piłce ręcznej dziewcząt
Dnia 23.11.2015 roku w hali sportowej w ZSO nr 5 w Grudziądzu odbyły się ćwierćfinały wojewódzkie w mini piłce ręcznej dziewcząt, w których udział wzięły 4 drużyny dziewcząt ze szkół podstawowych: Wąbrzeźna, Brodnicy, Grudziądza i Gruty.
Dziewczęta w składzie: Samborska Marta, Bonas Kaja, Aleksandra Witkowska, Brzyska Adrianna, Maja Tracka, Sara Kowalczyk, Kornelia Lewandowska oraz Wiktoria Piotrowska zajęły IV miejsce. Opiekun: Joanna Sokołowska

(red.J.Sokołowska)

AK
AK

Próbny sprawdzian w klasie 6
Dnia 25 listopada 2015 roku szóstoklasiści przystąpili do próbnego sprawdzianu przygotowanego przez Nową Erę. Uczniowie rozwiązując zadania z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego mieli okazję sprawdzić poziom swojej dotychczasowej wiedzy oraz zapoznać się z procedurami przeprowadzenia sprawdzianu.
Uczestnicy podeszli do testu z należytym zaangażowaniem, o czym świadczyła stuprocentowa frekwencja oraz skupienie widoczne na twarzach podczas pisania.

(red.J.Kanios)

AM
AM

SUKCES KAROLINY BEDNARSKIEJ
27 listopada 2015 roku odbył się w Linowie VI Powiatowy Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej. Konkurs odbywał się w następujących kategoriach: soliści klas I - III, soliści klas IV - VI, soliści gimnazjum oraz zespoły wokalne. Konkurs odbywał się pod patronatem Starosty Powiatu Grudziądzkiego, Wójta gminy Świecie nad Osą i Gazety Pomorskiej. Zespół Szkół w Grucie reprezentowały następujące uczennice Karolina Bednarska kl. III, Adrianna Brzyska i Kaja Bonas kl. VI, Wiktoria Wasielewska i J. Miąsko kl. III b. Karolina Bednarska wykonała 2 piosenki: Wojenko, wojenko i Moja Ojczyzna. Wyśpiewała III miejsce i otrzymała dyplom oraz nagrody rzeczowe. Wyróżnienie zdobyły Kaja Bonas i Julia Miąsko.

(red.M.Kurnik)

AM
AM

Egzaminacyjne zmagania gimnazjalistów
Od 2 do 4 grudnia nasi trzecioklasiści mieli okazję po raz pierwszy skonforntować się z testami gimnazjalnymi. W środę uczniowie zmierzyli się z zagadnieniami z języka poskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. Wtorek był dniem poświęconym na zmagania z przedmiotami matematyczno - przyrodniczymi, a w piątek młodzież zajęła się testami z języków obcych.
Była to doskonała możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności oraz poznania własnych słabych i mocnych stron. Wyniki testów posłużą zarówno uczniom, jak i nauczycielom do lepszego przygotowania się do kwietniowych egzaminów gimnazjalnych.

(red.J.Śródka)

AM
AM

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU KOLARSTWA
W naszej szkole jest szkółka kolarska, w której prowadzone są zajęcia w ramach Narodowego Programu Rozwoju Kolarstwa.
W piątek 11 grudnia otrzymaliśmy rowery, na których dzieci będą trenowały. Na uroczystości gościliśmy Panią Wójt, przedstawicieli ALKS Stal Grudziądz, dyrekcję, sponsorów, rodziców, byłych i obecnych kolarzy UKS Omega Gruta, uczniów klas III – VI SP. Pokazaliśmy gościom trening na rolkach i cykloergometrach, przedstawiliśmy założenia projektu oraz krótką historię UKS Omega Gruta. Imprezę uświetniły występy wokalne Kai Bonas i Adrianny Brzyskiej. Zachęcamy dzieci do trenowania w naszej szkółce kolarskiej.

(red.A.Kalinowska)

SZLACHETNA PACZKA
Czwarty rok z kolei nasza szkoła wzięła udział w akcji charytatywnej „Szlachetna paczka”. „Szlachetna paczka” jest to pomoc niesiona konkretnej rodzinie, zaspokajająca konkretne potrzeby.
W tym roku pomogliśmy matce samotnie wychowującej piątkę dzieci oraz opiekującej się schorowanymi rodzicami.
Udało nam się zebrać dary, które przekazaliśmy bezpośrednio ubogiej rodzinie. W ramach tek akcji zorganizowaliśmy bieg charytatywny, dzięki któremu mogliśmy zaspokoić część potrzeb rodziny.
Dziękujemy wszystkim darczyńcom za okazane serce.

(red.A.Kalinowska)

„Książki naszych marzeń”
Nasza szkoła starała się o grant finansowy z programu MEN „Książki naszych marzeń” z przeznaczeniem na zakup książek nie będących lekturami szkolnymi. Hura! Udało się! Otrzymaliśmy wnioskowaną kwotę, za którą udało nam się zakupić 176 książek- ciekawych, cudownie kolorowych nowości. Zachęcam do czytania i odwiedzania biblioteki szkolnej.

(red.K.Rafalska)

HD
HD

PRZEWODNIK Z PSEM W NASZEJ SZKOLE
W dniu 7 grudnia policjant Grzegorz Angowski z Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu wraz ze swoim psem policyjnym o imieniu Cash odwiedził dzieci z klas 0-III. Opowiedział o swojej pracy oraz wspólnej służbie ze zwierzęciem. Razem stanowią zgrany zespół – patrolują ulice miasta, ścigają przestępców, uczestniczą także w zabezpieczeniu imprez masowych. Pan Grzegorz mówił dzieciom o szkoleniu psa, o zadaniach jakie wykonuje, zaprezentował ułożenie swojego podopiecznego, a także przywołał sytuację, kiedy Cash uratował mu życie. W drugiej części spotkania odbył się pokaz na boisku szkolnym. Uczniowie mogli zobaczyć przewodnika z psem w symulowanej akcji ścigania przestępcy. Pokaz ten był bardzo widowiskowy i uświadomił uczniom, jak ważną rolę w służbie Policji pełnią nasi czworonożni przyjaciele.

(red.k.Giemza)

AM
AM

Wyjazd do kina
15 grudnia uczniowie klasy czwartej razem z wychowawczynią panią Aldoną Maćkowiak udali się do kina Helios w Grudziądzu na film „Bella i Sebastian 2”. Razem z bohaterami filmu przeżyli ciekawą przygodę pokazującą, jak ważne są w życiu rodzina, przyjaźń i miłość. Film bardzo się wszystkim podobał, a niektórych nawet wzruszył do łez.
Po zakończonym seansie wspólnie spacerkiem udaliśmy się coś zjeść, a następnie wyruszyliśmy na dworzec PKP, by stamtąd pociągiem wrócić do domu. Dla większości uczniów był to pierwszy w życiu przejazd tym środkiem lokomocji, co stanowiło dodatkową atrakcję. Już myślimy o kolejnym wyjeździe!


(red. A.Maćkowiak)

AM
AM
MK
MK

X HALOWE MISTRZOSTWA SZKOLNYCH REPREZENTACJI GMIN POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
Zawody odbyły się w hali GKS „Olimpia” w Grudziądzu. Uczestniczyło 151 zawodników.
Najlepsze wyniki naszych uczniów:
Szkoła podstawowa: bieg na 1000 m – 1. Sebastian Arbszajtys (3.29 min.), skok w dal – 3. Wiktoria Piotrowska (3.88 m), skok wzwyż – 1. Maciej Bonkowski (133 cm), 2. Marta Samborska (120 cm).
Gimnazjum: Bieg na 1000 m – 2. Bartosz Klasiński, skok w dal – 3. Michał Rynduch (4.78 m), skok wzwyż – 1. Wiktoria Iterman (130 cm), 1. Michał Bonkowski (165 cm)

Wyniki zespołowe
Gmina szkoły podstawowe gimnazja Razem pkt Miejsce
dziewczęta chłopcy dziewczęta chłopcy
Grudziądz 52 52 40 46 190 1
Gruta 21 32 15 25 93 3
Łasin 28 18 28 20 94 2
Rogóźno 15,5 16 29 7 67,5 5
Świecie nad Osą 9,5 14 21 35 79,5 4

 

(red. Mariusz Kurkus)

AK
AK

Jasełka
"Od Stworzenia do narodzenia” to tytuł Jasełek, które odbyły się 22 grudnia 2015 roku w naszej szkole wykonanych przez uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Tegoroczne przedstawienie bożonarodzeniowe należy zaliczyć do nietypowych. Była to impresja muzyczno-ruchowa składająca się z 14 scen przedstawiająca historię biblijną od Stworzenia Świata po pokłon Trzech Mędrców złożony Chrystusowi. Uczniowie prezentowali treści biblijne głównie ruchem na tle utworów muzyki klasycznej. Jedyną postacią mówiącą był narrator, który fragmentami biblijnymi zapowiadał kolejne sceny. Ważną rolę odgrywały stroje, układy choreograficzne wykonywane przez młodych artystów do poszczególnych scen oraz podkład muzyczny. Spektakl został przygotowany pod opieką Joanny Witkowskiej oraz ks. Kamila Pańkowca. Nad oprawą muzyczną czuwała Barbara Małkiewicz.


(red.Joanna Witkowska)

AM
AM
HD
HD

Święto babć i dziadków
21 stycznia to szczególny czas kiedy możemy podziękować naszym babciom i dziadkom za trud i poświęcenie, które włożyli w wychowanie dzieci i opiekę wnucząt. Właśnie z tej okazji odbyło się wyjątkowe spotkanie organizowane przez Zespół Szkół w Grucie, dzięki zaangażowaniu i współpracy Rady Rodziców.
Spotkanie rozpoczęła Pani dyrektor Zespołu Szkół w Grucie Marzena Samborska, składając wszystkim przybyłym najlepsze życzenia. W następnej kolejności nastąpiła część artystyczna zaprezentowana przez uczniów Zespołu Szkół w Grucie, na którą składały się jasełka, przedstawienie i wiersze, a także układ taneczny, który rozweselał naszych gości. Występ zakończył się wspólnym odśpiewaniem stu lat przez wszystkich uczniów, a uświetnił to graniem uczeń kl.II szkoły podstawowej Nikodem Kaszuba. Po części artystycznej nasze babcie i dziadkowie wraz z wnukami zostali zaproszeni do wspólnej zabawy, na którą składały się tańce i konkursy, nagradzane słodkościami. W przyjemnej atmosferze przy muzyce i słodkim poczęstunku, czas upływał bardzo szybko.
Bardzo dziękujemy wszystkim przybyłym za wspaniałą zabawę i wrażenia jakie po niej zostaną w pamięci, starszego pokolenia, ale i też młodszego.
Serdeczne podziękowania dla Rady Rodziców Zespołu Szkół w Grucie za zaangażowanie i działania na rzecz szkoły, dla Klaudii Dziubkowskiej i Marcina Dziubkowskiego za oprawę muzyczną i wspaniałą współpracę.


(red.G.Wojtaś)

MK
MK

Wizyta gości
W piątek 15.01.2016r. po raz kolejny gościliśmy w naszej szkole uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej wraz z opiekunami. Gości przywitała Pani Dyrektor Marzena Samborska oraz zaprosiła do obejrzenia Jasełek przygotowanych przez Panią Katechetkę wraz z uczniami. Po przedstawieniu wspólnie spędziliśmy miło czas przy poczęstunku. Kolejne spotkanie z uczestnikami warsztatów zostało zorganizowane przez pedagogów Jolantę Kanios oraz Martę Kmiecik.


(red.M.Kmiecik)

MK
MK

SIATKÓWKA
W Łasinie odbyły się turnieje piłki siatkowej chłopców i dziewcząt w ramach Gimnazjady powiatu grudziądzkiego. Siatkarze z Gruty zajęli I miejsce i będą reprezentować nasz powiat w ćwierćfinale wojewódzkiej Gimnazjady, która odbędzie się w Brodnicy. Dziewczęta zajęły II miejsce.
Wyniki meczów chłopców (grupa A): tabela gr. A
Gruta – Rogóźno 2:0 (25:7, 25:6) 1. GRUTA
Gruta – Mokre 2:0 (25:16, 25:11) 2. Mokre
Mokre – Rogóźno 2:0 (25:17, 25:14) 3. Rogóźno

Wyniki meczów chłopców (grupa B): tabela gr. B
Jankowice – Świecie n/Osą 1:2 (25:19, 21:25, 14:16) 1. Świecie n/Osą
Świecie n/Osą – Radzyń Ch. 2:1 (25:16, 25:20, 15:10) 2. Jankowice
Radzyń Ch. – Jankowice 1:2 (25:21, 15:25, 12:15) 3. Radzyń Ch.

Mecz o I miejsce: Gruta – Świecie n/Osą 2:0 (25:19, 25:17)
Mecz o III miejsce: Jankowice – Mokre 2:0 (25:22, 25:12)
Mecz o V miejsce: Radzyń Ch, - Rogóźno 2:0 (25:14, 25:21)

TABELA KOŃCOWA ZAWODÓW
1. GRUTA
2. Świecie nad Osą
3. Jankowice
4. Mokre
5. Radzyń Chełmiński
6. Rogóźno

Skład Gruty: Piotr Rogoziński, Robert Osuch, Bartosz Klasiński, Mikołaj Dziewicki, Gracjan Graczyk, Adam Sołtysik, Jakub Ścibior. Nauczyciel: Mariusz Kurkus.

Wyniki meczów dziewcząt:
Gruta – Piaski 2:0 (25:20, 25:17)
Gruta – Radzyń –Chełmiński 2:0 (25:11, 25:7)

Mecz o I miejsce:
Gruta – Łasin 1:2 (25:13, 22:25,13:15)

TABELA KOŃCOWA ZAWODÓW:
1. Łasin
2. Gruta
3. Piaski
4. Świecie nad Osą
5. Radzyń Chełmiński
6. Rogóźno

Skład Gruty: Wiktoria Iterman, Michalina Fajkowska, Wiktoria Wasielewska, Julia Nowaczek, Natalia Barszczewska, Sandra Kowalska, Emilia Milder, Julia Miąsko, Marta Lewandowska, Angelika Supińska, , Katarzyna Rafalska, Marcelina Witos. Nauczyciel: Mariusz Kurkus.

KF
KF

Powieść Marka Twaina w teatrze
Czy prozę autora przygód amerykańskiego nastolatka można przełożyć na język teatru? Okazało się, że tak. Świadkami tego byli uczniowie klas V i VI naszej szkoły podstawowej, którzy 9 lutego przyjechali do Centrum Kultury „Teatr” w Grudziądzu. Obejrzeli efektowne przedstawienie, wiernie oddające fabułę i nastrój „Przygód Tomka Sawyera”. Autorzy scenariusza okrasili akcję dużą dawką komizmu, dodali kilka piosenek i powstał świetny spektakl, który na 70 minut przeniósł uczniów w XIX wiek, w okolice rzeki Missisipi. Młodzi widzowie dziękują aktorom z teatru „Artenes” z Wrocławia za wiele wrażeń. Nauczyciele języka polskiego składają podziękowania Pani Wójt Gminy Gruta za możliwość nieodpłatnego wyjazdu uczniów do teatru.

(red. K.Ficek)

KP
KP

Konkursu Biblijny
w dniu 9.02 2016 uczniowie klasy V, VI SP oraz I i III gim. uczestniczyli w etapie rejonowym VII Konkursu Biblijnego.
Konkurs obejmował wiadomości o św. Pawle i jego historię przedstawioną w Dziejach Apostolskich.
Etap rejonowy odbył się w Bursie szkolnej Caritas Diecezji Toruńskiej w Grudziądzu.
Komisja wojewódzka w najlbliższym czasie zweryfikuje wyniki z etapu rejonowego i opublikuje listę osób, które awansują do finału. Czekamy z niecierpliwością na wyniki.
Uczniowie przygotowywali się pod opieką nauczycieli: p. Joanny Witkowskiej i ks. Kamila Pańkowca.


(red.ks. Kamil Pankowiec)

NŚ

Wyjazd na lodowisko
Dnia 11 lutego klasa I b wraz z nauczycielkami J. Śródką i I. Murak wybrała się na lodowisko do Grudziądza. Na lód weszli nie tylko wszyscy uczniowie, ale także opiekunki. Wszyscy doskonale się bawili!

Noc walentynkowa
Zbliżające się Święto Zakochanych było świetnym pretekstem do zorganizowania przez p. bibliotekarz Walentynek w bibliotece szkolnej. Pierwszym punktem wieczoru było spotkanie w GBP, poświęcone historii komunikacji międzyludzkiej. Następne atrakcje dla sympatyków książki czekały już w naszej bibliotece, m.in.: wykonanie własnoręcznie walentynek, pieczenie gofrów w kształcie serca czy film romantyczny. Dobra zabawa trwała do 24.00.


(red.K.Rafalska)

MK
MK

MISTRZOSTWA GIMNAZJUM W TENISIE STOŁOWYM
W mistrzostwach wzięło udział 46 uczniów ( 28 chłopców i 18 dziewcząt). Maciej Cylka , Adrian Fijałkowski oraz Wiktoria Sadowska i Agata Pilarska będą reprezentować nasze gimnazjum w zawodach powiatowych w Rogoźnie. Zawodnicy rezerwowi to Wiktor Abramek i Klaudia Antczak. Zawody zorganizowali nauczyciele wychowania fizycznego w ramach szkolnej Gimnazjady.
Wyniki:
Chłopcy:
1. Cylka Maciej
2. Fiałkowski Adrian
3. Abramek Wiktor
4. Jeziorowski Adrian
5. Barański Tomasz
6. Dziewicki Mikołaj
7. Klasiński Bartosz
8. Milder Kamil
9. Ścibior Jakub
10.Sadowski Sylwek
11.Bednarski Karol
12.Templin Łukasz
13-16
Matuszewski Damian
Bembenek Tomasz
Bonkowski Michał
Sołtysik Adam
17-24
Ostrowski Filip
Pawlik Marcin
Kuffel Sławomir
Waszewski Karol
Tuleja Dawid
Ostrowski Szymon
Tuleja Przemek
Reich Oskar
25-28
Wiśniewski Etyk
Kania Artur
Serocki Maciej
Pożeczka Dawid
Dziewczęta:
1. Sadowska Wiktoria
2. Pilarska Agata
3. Antczak Klaudia
4. Fajkowska Michalina
5. Materka Natalia
6. Witos Marcelina
7. Chałat Sandra
8. Dądelewska Julia
9-12
Górska Julia
Średzińska Malwina
Templin Martyna
Matuszewska Jagoda
13-16
Miąsko Julia
Sądowska Julia
Jabłońska Malwina
Fedrau Oliwia
17-18
Honek Wiktoria
Robaczewska Katarzyna


(red.M.Kurkus)

JR
JR

WYKŁADY Z FIZYKI I CENTRUM NOWOCZESNOŚCI MŁYN WIEDZY
W piątek 19 lutego grupa gimnazjalistów pojechała do Torunia, by wziąć udział w wykładach z fizyki w Instytucie Fizyki UMK oraz by zwiedzić Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. W zajęciach uczestniczyło 28 uczniów.
Wykłady z fizyki, połączone z pokazami, pt. „(Zimne) życie na Plutonie” zorganizowane były przez Pracownię Pokazów Fizycznych i Zakład Dydaktyki Fizyki UMK i związane z 543 rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika. Pokazano i omówiono szereg doświadczeń związanych z bardzo niską temperaturą panującą na Plutonie, które w warunkach szkolnych są niemożliwe do przedstawienia.
W Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy gimnazjaliści mieli okazję zobaczyć Wahadło Foucaulta, najdłuższe zamontowane na stałe w Polsce, umożliwiające obserwację zjawiska obrotu Ziemi wokół własnej osi, obejrzeć różne wystawy zlokalizowane na pięciu piętrach oraz samemu poeksperymentować i pobawić się w naukowca.
Wycieczka była udana, a uczniowie wrócili zadowoleni i pełni wrażeń.
(red.J.Różańska)

GW
GW

„Szanujmy chleb”
19 lutego w Zespole Szkół w Grucie pod nazwą „ Szanujmy chleb”, opiekunowie SK PCK zorganizowali degustację chleba i pogadankę. Uczniowie ze smakiem zjadali świeże kromki chleba z masłem, brali czynny udział w pogadance, wiedza na ten temat nie była im obca.
Kierując się tym hasłem, uczniowie klasy III szkoły podstawowej, wykonali plakat i wraz z opiekunami, gazetkę ścienną pod nazwą „Od ziarenka do bochenka”.
Od wieków wiadomo, że Polacy w sposób szczególny traktowali chleb, dlatego kontynuując tę tradycję, zwrócono się z apelem do społeczności uczniowskiej, aby szanowała ten wytwór pracy wielu ludzi.
(red.G.Wojtaś)

TP
TP

Witaj szkoło!
Jak co roku pierwszego września spotkaliśmy się po wakacyjnej przerwie, by uroczyście zainaugurować nowy rok szkolny 2015/2016. Uczniów naszej szkoły - a w szczególności tych, którzy właśnie zaczęli naukę w murach gruckiego Zespołu Szkół serdecznie powitała Pani Dyrektor Marzena Samborska, życząc uczniom wielu sukcesów na drodze odkrywania siebie i świata.
Tradycyjnie uroczystości rozpoczęły się wniesieniem sztandaru szkoły i wspólnym odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego. Po przemówieniu Pani Dyrektor odbyła sie część artystyczna z akcentem historycznym - jak co roku bowiem wspominano wybuch II wojny światowej. Przed zgromadzonymi uczniami, rodzicami i nauczycielami wystąpiły też najmłodsi tancerze z odbywających się w szkole zajęć Szkoły Tańca Szczepan.
Po apelu uczniowie rozeszli się do klas, by poznać szczegóły zajęć na najbliższy semestr.
W roku szkolnym 2015/2016 po raz pierwszy obowiązkową naukę rozpoczęły dzieci sześcioletnie, z rocznika 2009, a ze względu na zasady reformy systemu edukacyjnego także część dzieci z rocznika 2008. Dla nich stworzono dwie klasy pierwsze. Wychowawczynią kl. I sześciolatków została mgr Hanna Dziubkowska, a klasy I siedmiolatków mgr Małgorzata Lazarowicz. Podobnie dwie klasy pierwsze powstały w Gimnazjum.
Po uroczystościach w szkole społeczność uczniowska udała się na cmentarz wojenny w Mełnie, gdzie wzięła udział w mszy świętej odprawionej z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej, z udziałem władz samorządowych, środowisk kombatanckich oraz harcerzy.


(red. T. Piwowarski)

GW
GW

Letnie zajęcia integracyjne
Letnie zajęcia integracyjne to czas poświęcony dzieciom, które po raz pierwszy przestąpią mury naszej szkoły.
Zespół Szkół w Grucie, wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci, po raz kolejny zorganizował takie zajęcia. Odbywały się one w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej i oddziale przedszkolnym. Nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego, przedszkolnego i opieki świetlicowej spotkali się podczas zajęć również z rodzicami dzieci, które w tym roku szkolnym rozpoczną naukę.
Letnie zajęcia to czas poznawania się poprzez tworzenie grupy, dobrą zabawę, wyjazdy i spotkania. Jedno ze spotkań odbyło się w Bibliotece Publicznej w Grucie, a kolejny już raz prowadziła je i przekazywała wiedzę o książce Pani Elżbieta Polakowska-Lesińska, kustosz biblioteki.
Ostatni dzień zajęć upłynął, dzięki uprzejmości Pani sołtys Ewy Szmidt i Pani Żanety Topolewskiej z Rady Sołeckiej w Grucie, na pieczeniu kiełbasek i słodkim poczęstunku.
Poczęstunek i wspólną zabawę w przyjemnej atmosferze uwieczniał Pan Stanisław Raginiak.

(red.G. Wojtaś)

RZ
RZ

Dzień Języka Ojczystego
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego młodzież naszej szkoły uczciła, przygotowując uroczysty apel pod hasłem „Stop wulgaryzmom – zielone światło dla kultury języka”. Miał on na celu promowanie czystej polszczyzny i etyki mówienia. Takie samo zadanie postawił sobie zespół redakcyjny szkolnej gazetki, który wydał numer specjalny „Dookoła Szkoły”.
(red.B.Zadykowicz)

AM
AM

Gimnazjaliści w teatrze
Uczniowie gimnazjum w dniu 18 lutego 2016 roku obejrzeli spektakl pt. „Pętla”. Sztuka poruszała trudny temat, jakim jest walka z chorobą alkoholową . Uczniowie z dużym przejęciem oglądali spektakl, a na sali panowała cisza. Przedstawienie było wspaniałą lekcją profilaktyki i na pewno pozostanie na długo w pamięci naszych uczniów.
Organizatorzy wyjazdu składają podziękowania Pani Wójt Gminy Gruta za możliwość nieodpłatnego wyjazdu gimnazjalistów do Grudziądza.

MK
MK

PIŁKA SIATKOWA
W Brodnicy odbył się ćwierćfinał wojewódzkiej Gimnazjady w piłce siatkowej chłopców. W zawodach siatkarze z Gruty zajęli II miejsce.
Wyniki meczów eliminacyjnych:
Gruta – Nowa Wieś 2:1 (25:19, 20:25, 15:8)
Dębowa Łąka – Brzozie 2:0 (25:9, 25:14)
Mecz o I miejsce: Gruta – Dębowa Łąka 0:2 (11:25, 20:25)
Mecz o III miejsce: Nowa Wieś – Brzozie 2:0 (25:17, 25:22)
TABELA KOŃCOWA ZAWODÓW
1. Dębowa Łąka
2. Gruta
3. Nowa Wieś
4. Brzozie
Skład Gruty: Michał Rynduch, Piotr Rogoziński, Robert Osuch, Bartosz Klasiński, Mikołaj Dziewicki, Gracjan Graczyk, Adam Sołtysik, Jakub Ścibior. Nauczyciel: Mariusz Kurkus.
(red.M. Kurkus)

KF
KF

Szesnaste spotkanie z konkursem poprawności językowej
7 marca w naszym gimnazjum zgromadzili się po raz 16. mistrzowie poprawności językowej z 4 okolicznych gimnazjów: Jankowic, Radzynia Chełmińskiego, Świecia nad Osą, Wąbrzeźna oraz dwie przedstawicielki gospodarzy – uczennice klasy trzeciej: Julia Nowaczek i Wiktoria Wasielewska. Uczestnicy w tym roku rozwiązywali zadania zawierające problemy składniowe, a dokładnie – dotyczące wypowiedzeń złożonych wielokrotnie z ich skomplikowaną budową i interpunkcją.
Mistrzynią poprawności językowej w tym roku szkolnym została Julia Nowaczek, a kolejne miejsce przypadły Gościom: miejsce drugie zajął Kacper Dziubkowski z Radzynia Chełmińskiego, a na trzeciej pozycji uplasowała się Wiktoria Żmuda-Trzebiatowska ze Świecia nad Osą. Laureaci odebrali dyplomy i nagrody książkowe, ale i pozostali uczestnicy wyjechali z upominkami za udział. Podziękowania odebrali nauczyciele przygotowujący gimnazjalistów do konkursu.
Impreza, jak co roku, została przeprowadzona pod patronatem Wójta Gminy Gruta. Organizatorzy – Krzysztof Ficek i Bożena Zadykowicz - za ufundowanie nagród składają podziękowania Pani Wójt Halinie Kowalkowskiej i dziękują także Radzie Rodziców za słodki poczęstunek dla opiekunów i uczestników.
(red.K.Ficek)

KF
KF

"ZŁOTE USTA 2016"
Podwójny, piękny sukces w dniu 10 marca 2016 r. zapisały na swoim koncie gimnazjalistki z Gruty, które, jak co roku, w ramach współpracy z lokalnym środowiskiem, wzięły udział w XVII Powiatowym Przeglądzie Poezji „Złote Usta” w Łasinie. Po eliminacjach gminnych, zorganizowanych przez Bibliotekę Publiczną i Gminne Centrum Kultury w Grucie, nasz Zespół Szkół reprezentowało w Łasinie sześcioro uczniów szkoły podstawowej i cztery recytatorki z gimnazjum: Kamila Wesołowska i Sandra Chałat z klasy II b, Julia Miąsko i Angelika Supińska z klasy III b. Ogłoszenie wyników okazało się miłą niespodzianką dla gimnazjalistek – Angelika zajęła drugie miejsce, a Kamila – trzecie w kategorii szkół gimnazjalnych. Jury nagrodziło Angelikę za recytację wiersza „Polscy bandyci” anonimowego autora, a Kamilę za deklamację „Koncertu Szopena” Artura Oppmana. Poloniści przygotowujący do konkursu zwycięskie recytatorki – Bożena Zadykowicz (Kamilę) i Krzysztof Ficek (Angelikę) serdecznie gratulują sukcesu!

(red.K.Ficek)

AM
AM
TP
TP

Znają Konstytucję
Mateusz Saucha zajął II miejsce i został laureatem, natomiast Michał Sankowski finalistą konkursu „Co gimnazjalista o ustroju RP wiedzieć powinien?”. W konkursie udział brali gimnazjaliści z Grudziądza, Radzynia i Gruty.
Aby wykazać się wiedzą niezbędną do uzyskania tych tytułów, uczniowie musieli zapoznać się miedzy innymi z treścią najważniejszego dla naszego państwa aktu prawnego czyli Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 roku. Konkurs miał dwa etapy – pisemny i ustny. Naszym uczniom, których opiekunem jest nauczyciel historii Tomasz Piwowarski, gratulujemy sukcesów.

(red. T.Piwowarski)

MK
MK

Sukces Igora
W IX edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Najpiękniejsza palma wielkanocna” wzięli udział uczniowie z 68 szkół podstawowych naszego województwa. Nadesłano 536 palm wielkanocnych. Również uczniowie naszej szkoły z klas I - III przystąpili do tego konkursu. Wszystkie nadesłane prace były piękne, oryginalne i niepowtarzalne.
III miejsce w swojej kategorii wiekowej zajął uczeń klasy III Igor Gołębiowski.
Był to ogromny sukces przy takiej ilości prac.
11 marca 2016 r. uczestniczył w podsumowaniu konkursu i odebrał nagrodę w Szkole Podstawowej nr 3 w Toruniu. Igorowi serdecznie gratulujemy!

(red. M.Kurnik)

IW
IW

Konkurs języka niemieckiego w I LO
10 marca dwie uczennice klasy 3 b, Iza Sułkowska oraz Julia Nowaczek, reprezentowały szkołę na konkursie języka niemieckiego, który odbył się w I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Chrobrego. Przed dziewczętami było trudne zadanie, ponieważ musiały się zmierzyć również z uczniami, którzy języka obcego uczyli się już siedem, a nawet osiem lat. Mimo to dzielnie stanęły do rywalizacji i do domu wracały z tarczą: wprawdzie nie zakwalifikowały się do ścisłej dziesiątki, która przeszła do części ustnej, jednak test gramatyczno – leksykalny z elementami krajoznawczymi napisały dobrze, a podczas niemieckiej „Familiady” zajęły drugie miejsce. Uczennice miały okazję sprawdzić swoją wiedzę, odporność na stres, ale również spotkać swoich starszych kolegów z gimnazjum, którzy kontynuują naukę w „Chrobrym”. Miłą niespodzianką był fakt, iż „Familiadę” prowadziła Dominika Neumann, uczennica która w ubiegłym roku opuściła Gimnazjum w Grucie. Dominika swoją pilnością zyskała zaufanie germanistki I LO, Pani Agnieszki Adamaszek, która postanowiła wyróżnić ją i powierzyć jej to odpowiedzialne zadanie

(red. I.Węcławska)

RZ
RZ

I Etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”
W dniu 10.03 br. w Zespole Szkół w Grucie przeprowadzony został I Etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Uczestnicy turnieju - 14 uczniów ze szkoły podstawowej i 46 uczniów gimnazjum - rozwiązywali test składający się z 40 pytań ( w każdym pytaniu trzy warianty odpowiedzi) dotyczących ochrony ppoż.. Po przeprowadzonych eliminacjach, do etapu gminnego, który odbędzie się 17.03.2016 r. w remizie OSP w Grucie zakwalifikowały się dwie dziewczynki ze szkoły podstawowej – Zofia Osuch i Maja Tracka oraz pięcioro uczniów gimnazjum – Artur Kania, Julia Maciejewska, Marlena Szlas, Bartłomiej Kurnik i Wojciech Holiński.

(red.R.Zadykowicz)

KOSZYKÓWKA
W hali sportowej w Grucie odbyły się turnieje koszykówki dziewcząt i chłopców w ramach Powiatowej Gimnazjady. Do zawodów uczniów z Gruty przygotowali nauczyciele: Mariusz Kurkus i Aleksander Zadykowicz.
Chłopcy zajęli I miejsce, dziewczęta IV miejsce (Wiktoria Iterman, Wiktoria Wasielewska, Julia Nowaczek, Natalia Barszczewska, Julia Miąsko, Emilia Milder, Angelika Supińska, Wiktoria Sadowska, Michalina Fajkowska, Marta Lewandowska, Katarzyna Rafalska, Marcelina Witos).

Kolejność ostateczna :
1 miejsce – Gruta,
2 m - Łasin,
3 m - Radzyń Ch.
4 m - Świecie n.Osą,
5 m - Mokre.

Zespół z Gruty: Ścibor Jakub, Reich Oskar, Bonkowski Michał, Tuleja Dawid, Tuleja Przemysław, Klasiński Bartosz, Templin Łukasz, Dziewicki Mikołaj, Rynduch Michał, Rogoziński.

(red.:M.Kurkus)

Młodzież Zapobiega Pożarom
W dniu 17.03 br. w remizie strażackiej w Grucie przeprowadzony został II etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Uczestnicy turnieju - 10 osób z ze szkół podstawowych gminy Gruta i 5 uczniów gimnazjum - rozwiązywali test składający się z 40 pytań ( w każdym pytaniu trzy warianty odpowiedzi) dotyczących ochrony ppoż.. Po części pisemnej do finału zakwalifikowało się troje uczniów ze szkół podstawowych i troje uczniów gimnazjum. W rozgrywce finałowej pierwsze miejsce wśród uczniów gimnazjum zajął Artur Kania, drugie miejsce zajęła Julia Maciejewska, a wśród uczniów szkoły podstawowej drugie miejsce zajęła Maja Tracka. Osoby te będą reprezentować gminę Gruta na powiatowym etapie konkursu OTWP, który odbędzie się 2 kwietnia 2016 roku w Zespole Szkół w Grucie. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali nagrody i dyplomy.

(red.R.Zadykowicz)

KR
KR

Kiermasz Wielkanocny 15-16 marca
We wtorek dla rodziców a środę dla uczniów, nauczyciele świetlicy przygotowali Kiermasz Wielkanocny.Dochód ze sprzedaży stroików i pisanek zasilił konto szkoły.

(red.K.Rafalska)

TP
TP

Film dokumentalny
21 marca o godzinie 17.00 w kościele pod wezwaniem WNMP w Grucie ks. Kamil Pańkowiec i ks. kanonik Henryk Szczodrowski odprawili mszę świętą w intencji Żołnierzy Wyklętych Czesława Tobiasza ”Orła” i Stanisława Rolkowskiego „Lisa”. Uczestniczyła w niej lokalna społeczność oraz przedstawiciele władz samorządowych: wójt Halina Kowalkowska, sekretarz Jarosław Poznański. Wśród uczestników była również siostra Stanisława Rolkowskiego „Lisa” – Elżbieta Łazicka oraz ich młodszy brat Henryk Rolkowski jak również krewni Czesława Tobiasza - p. Orzechowscy. Wystawiono poczty sztandarowe: Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, jednostki OSP w Grucie, Szkoły Podstawowej w Grucie, Hufca ZHP Grudziądz oraz Społecznego Komitetu Ofiar Przemocy w Grudziądzu. Po mszy świętej w sali sportowej gimnazjum w Grucie odbyła się projekcja nagranego przez uczniów gruckiego gimnazjum fabularyzowanego filmu dokumentalnego, przedstawiającego tragiczne losy Żołnierzy Wyklętych, których losy splotły się z historią naszej gminy. Projekcja zgromadziła około 250 osób. Po filmie głos zabierali: wójt gminy Gruta, dyrekcja Gimnazjum w Grucie, Elżbieta Łazicka i wielu zaproszonych gości. Podkreślali oni rolę takich działań jak projekt „Kamienie pamięci” w umacnianiu tożsamości mieszkańców regionu, w odkrywaniu nieznanych kart historii, kultywowaniu pamięci o bohaterach. Msza święta oraz projekcja filmu była zwieńczeniem projektu IPN Kamienie Pamięci. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem „…za to, że byli Polakami…”. Uczniowie naszej szkoły gromadzili materiały, przeprowadzali wywiady i wcielili się w członków walczącej z komunistyczną władzą organizacji Walka o Niezawisłość, Wiarę i Ojczyznę – Czesława Tobiasza „Orła” i Stanisława Rolkowskiego „Lisa”. W projekcie uczestniczyli: Wiktoria Pieniek, Martyna Templin, Klaudia Antczak, Angelika Supińska, Bartosz Kurnik, Jan Piwowarski, Adrian Fiałkowski, Łukasz Templin, Mateusz Saucha, Michał Sankowski, Jakub Jaranowski, Oskar Reich, Jan Nasieniewski, Bartosz Sankowski, Sławomir Kuffel, Bartosz Czepkowski. Opiekę merytoryczną w trakcie realizacji projektu sprawowali ks. Kamil Pańkowiec i Tomasz Piwowarski.

(red.T.Piwowarski)

ML
ML

Wielkanoc z PCK
Po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji Wielkanoc z PCK. W ramach akcji na rzecz organizacji szkolni koordynatorzy przekazali koszyczki z motywami wielkanocnymi, które zostaną przekazane podopiecznym i chorym.

(red.M.Lazarowicz)

KR
KR

151 rocznica urodzin ….
Rocznica urodzin i 81 rocznica śmierci Wiktora Kulerskiego była okazją do odwiedzenia Biblioteki Miejskiej Jego imienia w Grudziądzu. Wyjazd szkolnego Koła Przyjaciół Książki na zajęcia edukacyjne pt. „Być wzorem za Wiktorem”, został zrealizowany we współpracy z GBP w Grucie. Uczniowie najpierw zostali oprowadzeni po bibliotece, zobaczyli m.in. introligatornię, archiwum i magazyn książek z ażurową podłogą. Następnie w Czytelni dla dzieci i młodzieży uczestniczyli w ciekawie przygotowanej lekcji bibliotecznej, która dotyczyła życia i działalności działacza społ., posła, senatora i dla nas najważniejsze- założyciela „Gazety Grudziądzkiej”. Taki wyjazd wszystkim bardzo się spodobał. Już myślimy o następnym…

(red.K.Rafalska)

JS
JS

„Co wiem o sporcie?"
Dnia 16.03.2016 roku w Grudziądzu miał miejsce konkurs z wiedzy o sporcie. W konkursie wzięło udział 4 uczniów: Piotr Rogoziński, Michał Rynduch, Gracjan Graczyk oraz Agnieszka Kozłowska. Zespół z naszej szkoły zajął 2 miejsce.

(red.J.Sokołowska)

GW
GW

Dzień wody
22.03.2016 r. w związku z Światowym Dniem Wody, koordynatorzy SK PCK i programu „Trzymaj formę” przygotowali dla uczniów klas 0-III Zespołu Szkół w Grucie, pogadankę, a także degustację wody. Wcześniej rodzice otrzymali ulotki informujące o znaczeniu picia wody dla organizmu człowieka. Przygotowana została również gazetka tematyczna, na której zamieszczono hasła i rysunki wykonane przez uczniów klas Ia i III. „Wesołe kropelki wody”, uczennice klasy Ia częstowały swoje koleżanki i kolegów, darem zdrowia jakim jest woda. Woda odgrywa niezwykle ważną rolę w funkcjonowaniu ludzkiego organizmu dlatego warto przyswajać o niej wiedzę.

(red.G.wojtaś)

HD
HD

Pierwszoklasiści obejrzeli Rewię na Lodzie pt. „Królowa Śniegu”
31 marca uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawczyniami, udali się do Torunia na Lodowisko „TOR-TOR”. Głównym celem wycieczki było obejrzenie przedstawienia w wykonaniu znanej z występów na całym świecie, jedynej w swoim rodzaju Moskiewskiej Rewii na Lodzie, która zaprezentowała fantastyczne, baśniowe widowisko dla dzieci, oparte na motywach baśni H. Ch. Andersena „Królowa Śniegu” . Wspaniałe, różnorodne kostiumy, bogata scenografia, jak również energetyzujące widzów układy choreograficzne, muzyka oraz fantastyczne efekty specjalne wzbogaciły wartość artystyczną spektaklu. W trakcie przedstawienia dzieci mogły również podziwiać indywidualne popisy zawierające trudne elementy jazdy figurowej na lodzie.
Bez wątpienia wycieczka dostarczyła wielu emocji i z pewnością pozostawiła po sobie wiele niezapomnianych wrażeń.

(red.H.Dziubkowska)

RZ
RZ

Młodzież Zapobiega Pożarom
W dniu 02.04 br. w Zespole Szkół w Grucie przeprowadzony został etap powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Uczestnicy turnieju – zwycięzcy eliminacji gminnych - rozwiązywali test składający się z 40 pytań ( w każdym pytaniu trzy warianty odpowiedzi) dotyczących ochrony ppoż.. Po części pisemnej do finału zakwalifikowało się pięcioro uczniów ze szkół podstawowych i pięcioro uczniów gimnazjum. W rozgrywce finałowej pierwsze miejsce wśród uczniów gimnazjum zajął Artur Kania, trzecie miejsce zajęła Julia Maciejewska, a wśród uczniów szkoły podstawowej szóste miejsce zajęła Maja Tracka. Artur Kania będzie reprezentować nasze gimnazjum na wojewódzkim etapie konkursu OTWP, który odbędzie się 15 kwietnia 2016 roku w Bobrownikach. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali nagrody i dyplomy.

(red.R. Zadykowicz)

AK
AK

GOŚCILIŚMY KANDYDATÓW DO GIMNAZJUM !
7 kwietnia 2016 r. w naszej szkole odbyły się „drzwi otwarte” dla przyszłych gimnazjalistów. Wśród zaproszonych gości znaleźli się uczniowie klas szóstych ze wszystkich szkół podstawowych naszej gminy, ich rodzice, a także dzieci ze szkoły podstawowej w Węgrowie. Szóstoklasiści mieli okazję wysłuchać piosenki zaśpiewanej przez szkolny chórek, która znakomicie oddała panujący w naszym gimnazjum klimat, oraz zapoznać się z ofertą edukacyjną i wychowawczą. Następnie zwiedzili szkołę: bibliotekę, świetlicę, klasy i pracownie przedmiotowe. Wzięli czynny udział w doświadczeniach i eksperymentach chemiczno – fizycznych, śpiewali piosenki w językach obcych (karaoke) i uczestniczyli w grach i zabawach polonistycznych. Nie zabrakło konkurencji sprawnościowych w hali sportowej. Po zwiedzaniu uczniowie otrzymali drobne upominki, promujące Gimnazjum w Grucie, w postaci długopisów oraz zakładek do książek. Na koniec zostali poczęstowani łakociami i bardzo mile pożegnani.
DO ZOBACZENIA WE WRZEŚNIU !!!!!!

Dyrekcja gimnazjum i organizatorzy dziękują Pani Wójt Gminy Gruta Halinie Kowalkowskiej za sfinansowanie dojazdu szóstoklasistów na spotkanie w naszym Zespole Szkół.

(red. Mariusz Kurkus)

ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ:
https://picasaweb.google.com/113854379081229186393/DRZWIOTWARTE

MK
MK

Wycieczka do Gniewu
W poniedziałek i wtorek, 11 i 12 kwietnia 2016roku, klasy drugie, trzecie oraz kilkoro dzieci z klasy czwartej i piątej wzięły udział w wycieczce do Gniewu. Celem naszej wyprawy było zwiedzanie zamku oraz poznanie jego burzliwej historii.
Pierwszego dnia odwiedziliśmy Radzyń Chełmiński, aby mieć porównanie w wyglądzie zamków w Radzyniu a Gniewie. W samym już Gniewie wzięliśmy udział w żywej lekcji historii, tzn. pokazie konnym pod hasłem ,,Husaria chlubą oręża”. Interesujące były także warsztaty rzemiosł dawnych. Dzięki nim zobaczyliśmy, jak powstają starodruki, monety i tkaniny. Po południu zwiedzaliśmy Stare Miasto. Jednak największe atrakcje czekały na nas wieczorem. Było ognisko z pieczonymi kiełbaskami i śpiewem oraz odbyliśmy spacer po zamku z zapalonymi lampionami. Było przy tym sporo emocji, bowiem przyszło nam pokonywać kręte schody i wąskie korytarzyki.
Na drugi dzień zwiedzaliśmy, tym razem w Grudziądzu, wieżę Klimek, podziwiając panoramę miasta na 4 strony świata.
Zadowoleni, pełni niezapomnianych wrażeń późnym popołudniem wróciliśmy do Gruty.

(red.A.Górecka)

MK
MK

FESTIWAL PIOSENKI
9 kwietnia 2016 r. uczniowie naszej szkoły brali udział w II Festiwalu Piosenki „Wyśpiewaj sukces”- piosenki Maryli Rodowicz. Do konkursu przystąpiły Bianka Wircińska z klasy IIb, Karolina Bednarska z klasy III, Adrianna Brzyska z klasy VI oraz Julia Sadowska i Julia Miąsko z gimnazjum. Bianka, Karolina oraz obie Julie przeszły do finału. Finalistkom gratulujemy.

(red.M.Kurnik)

JR
JR

KARTKI Z POWSTANIA
W środę 13 kwietnia grupa gimnazjalistów uczestniczyła w spektaklu dla młodzieży pt. „Kartki z Powstania”. Przedstawienie odbyło się w Teatrze w Grudziądzu, a wykonane zostało przez aktorów z Kieleckiego Teatru Lektur. Spektakl oparty był na utworze Mirona Białoszewskiego „Pamiętniki z Powstania Warszawskiego”. Jedną z postaci był właśnie autor tekstu, który relacjonował wydarzenie z powstania z 1944 roku. Atutami spektaklu były wyraziste efekty dźwiękowe i wizualne. Była to żywa lekcja historii, która dostarczyła uczniom niezapomnianych wrażeń.

(red.J.Różańska)

KP
KP

Konkurs Bibilijny
W dniu 13.04.2016 r w Toruniu na Wydziale Teologicznym UMK odbył się finał VII Konkursu Biblijnego. Tematem tegorocznej edycji konkursu była osoba św. Pawła w Dziejach Apostolskich. W finale wzięło udział 60 uczniów szkół gimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, wśród nich nasza uczennica Marta Guz. Do ścisłego finału awansowało 5 uczniów, którzy najlepiej rozwiązali test. Uczennicy naszego gimnazjum zabrakło niewiele punktów by znaleźć się w ścisłej czołówce. Sam jednak udział w finale konkursu jest dużym sukcesem, gratulujemy Marcie i życzymy sukcesów w kolejnych edycjach Konkursu Biblijnego. Patronat nad konkursem objęły Kuratoria Oświaty w Bydgoszczy i Gdańsku.

(red. Ks. K.Pańkowiec)

BZ
BZ

KONKURS RECYTATORSKI W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM
W sobotę, 16 kwietnia, wzięliśmy udział w Rejonowym Konkursie Recytatorskim w Radzyniu Chełmińskim, który w tym roku przebiegał pod hasłem „Niektórzy lubią poezję…”. Uczestnicy z powiatów: grudziądzkiego, wąbrzeskiego i brodnickiego recytowali utwory Agnieszki Osieckiej, Wisławy Szymborskiej oraz Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Nasze gimnazjum reprezentowały trzy uczennice: Sandra Chałat i Kamila Wesołowska z klasy II b oraz Angelika Supińska z klasy III b. Wszystkie dziewczyny recytowały bardzo ładnie, natomiast jury szczególnie spodobał się występ Angeliki, która otrzymała wyróżnienie.

(red.B.Zadykowicz)

JR
JR

Konkurs ekologiczno - chemiczny
15 kwietnia uczennice klas 3 gimnazjum, Julia Maciejewska, Julia Nowaczek, Wiktoria Wasielewska, Izabela Sułkowska, wzięły udział w konkursie ekologiczno – chemicznym „Chemia niejedno ma imię” i zajęły II miejsce. Konkurs zorganizowany był przez Zespół Szkół Rolniczych w Grudziądzu. Gratulujemy sukcesu!

(red.J.Różańska)

AK
AK

Egzaminy gimnazjalne za nami...
Początek tego tygodnia upłynął naszym trzecioklasistom niezwykle stresująco – pod znakiem egzaminów gimnazjalnych. Dla ambitnych było to nie lada wyzwanie, wyniki mogą bowiem zadecydować o przyjęciu do wymarzonej szkoły średniej.
Był to prawdziwy maraton egzaminacyjny. W poniedziałek uczniowie przystąpili do egzaminów z historii, wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego, we wtorek z przedmiotów przyrodniczych i matematyki, zaś w środę zmierzyli się z testami z języka obcego. Zdecydowana większość przystąpiła do dwuczęściowego egzaminu z języka angielskiego, znalazła się jednak grupka śmiałków, którzy zdecydowali się z zmierzyć z językiem niemieckim, aczkolwiek tylko na poziomie podstawowym.
Wagę egzaminów uczniowie podkreślili strojem galowym. Trzeba przyznać, że w tej odsłonie dziewczęta wyglądały naprawdę ślicznie, a chłopcy niezwykle szykownie – co zostało uwiecznione na licznych zdjęciach, także z przedstawicielami grona pedagogicznego.
Teraz trzymamy kciuki za wyniki, które zostaną uwolnione 17 czerwca 2016 roku. I chociaż jesteśmy przekonani, że będą co najmniej dobre, to sezon na: „O matko, na pewno mam wszystko źle!!!” uważamy za otwarty ;)

(red.J.Śródka)

TP
TP

Konkurs fotograficzny
W Zespole Szkół w Grubnie koło Chełmna rozstrzygnięto II edycję konkursu fotograficznego "W poszukiwaniu najpiękniejszego krajobrazu ziemi chełmińskiej". III miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych zdobył Jan Piwowarski , a Wiktora Wasielewska otrzymała wyróżnienie. Prace konkursowe naszych uczniów przygotowane zostały pod opieką Tomasz Piwowarskiego.
Celem konkursu jest propagowanie piękna przyrody, krajobrazów i zabytków ziemi chełmińskiej. Organizują go Chełmiński Dom Kultury, Zespół Szkół w Grubnie, Europejskie Centrum Wymiany Młodzieży i Starostwo Powiatowe w Chełmnie.
Podczas uroczystości wręczenia nagród otwarto wystawę zdjęć, które zostały nagrodzone.

(red.T.Piwowarski)

RZ
RZ

Młodzież Zapobiega Pożarom
W piątek 15 kwietnia br. Bobrowniki były miejscem przeprowadzenia eliminacji wojewódzkich XXXIX OTWP "Młodzież zapobiega pożarom". Celem rokrocznej organizacji turnieju jest popularyzowanie znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i wiedzy na temat techniki pożarniczej zarówno wśród dzieci jak i młodzieży. Wśród trzech kategorii (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna). Eliminacje rozpoczęto powitaniem uczestników w hali sportowej przy SP im. Karola Wojtyły w Bobrownikach. Na czas przerwy między etapami turnieju wiedzy wszyscy udali się pod ruiny gotyckiego zamku, gdzie nastąpił pokaz sprzętu ratowniczo - gaśniczego przy symulowanym zdarzeniu.
Uczestnicy turnieju – zwycięzcy eliminacji powiatowych - rozwiązywali test składający się z 40 pytań (w każdym pytaniu trzy warianty odpowiedzi) dotyczących ochrony ppoż.. Po części pisemnej do finału zakwalifikowało się pięcioro uczniów ze szkół podstawowych, pięcioro uczniów gimnazjum oraz pięcioro uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W rozgrywce finałowej piąte miejsce wśród uczniów gimnazjum zajął Artur Kania. GRATULACJE!!! Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali nagrody i dyplomy.

(red.R.Zadykowicz)

WK
WK

Dzień Ziemi
Dzień Ziemi to coroczne, odbywające się na całym świecie wydarzenie proekologiczne. W wielu państwach w jeden wiosenny dzień organizowane są akcje mające promować przyjazne naturze postawy w społeczeństwie. W Polsce akcja najczęściej skupia się przede wszystkim na problemie śmiecenia i ponownym odzysku cennych surowców.
W naszej szkole taką problematykę przedstawili uczniowie klas pierwszych w inscenizacji „Ekologia na wesoło”. Gimnazjaliści ciekawie i wesoło przybliżyli wszystkim zebranym problematykę związaną ze śmieciami i ich recyklingiem.

(red.W.Kaczmarek)

MK
MK

MISTRZ ORTOGRAFII
26 kwietnia w Zespole Szkół w Grucie odbyła się kolejna edycja gminnego konkursu ortograficznego „ Kiedy ó, kiedy ż…?” pod patronatem Wójta Gminy Gruta, na który przybyły dwuosobowe drużyny ze szkół podstawowych naszej gminy. Uczniowie napisali dyktando zawierające różne trudności polskiej ortografii. Rywalizacja okazała się zacięta, większość prac zawierała nieliczne błędy. Komisja w składzie przybyłych nauczycieli języka polskiego wyłoniła zwycięzców:
I miejsce zajęła Paulina Jaranowska - SP Słup,
II miejsce Jowita Witkowska - SP Plemięta,
III miejsce Zuzanna Wegner - SP Słup i Mateusz Stankiewicz - SP Nicwałd. Wszyscy uczestnicy otrzymali z rąk wicedyrektora Krzysztofa Ficka nagrody książkowe i dyplomy. Konkurs zorganizowali i przeprowadzili nauczyciele j. polskiego Janina Śródka, Mirela Kurnik i Krzysztof Ficek.

(red.M.Kurnik)

MK
MK

BRĄZ DLA SKRY BEŁCHATÓW
26.04.2016 r. uczniowie naszego gimnazjum, pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego Mariusza Kurkusa, pojechali do Gdańska na mecz piłki siatkowej pomiędzy Lotosem Trefl Sopot a PGE Skrą Bełchatów. Zawody odbyły się w Ergo Arenie, nowoczesnej hali sportowo – widowiskowej. Po dość jednostronnym pojedynku, mecz w stosunku 3:0, wygrał zespół z Bełchatowa. Tym samym zajął 3 miejsce w Plus Lidze. Wyjazd bardzo spodobał się uczestnikom. Dla większości były to pierwsze wielkie zawody, w których mogli uczestniczyć jako kibice. Wszyscy w bardzo wesołych nastrojach wrócili do domów.

(red.M.Kurkus)

ET
ET

Wycieczka do Gospodarstwa Agroturystycznego „BRZOZA”.
Dnia 28 kwietnia 2016 roku odbyła się jednodniowa wycieczka klasy I A do Gospodarstwa Agroturystycznego „BRZOZA” koło Torunia. Uczniowie spędzili tam kilka godzin, korzystając z następujących atrakcji ww gospodarstwa:
jazda na rowerkach
oprowadzanie na koniach i kucykach
strzelanie na strzelnicy
wędkowanie na stawie
pływanie łódkami na stawie
oglądanie i zabawa ze zwierzętami gospodarstwa
ognisko z kiełbasami.
Uczniom bardzo podobał się taki rodzaj odpoczynku, byli zadowoleni i trochę zmęczeni.

(red. E.Tęgowska)

TP
TP

Rajd pieszy upamiętniający ofiary obozu KL Stutthof
Już po raz czwarty uczniowie szkół województwa kujawsko - pomorskiego, w tym i naszej szkoły wzięli udział w rajdzie pieszym upamiętniającym ofiary obozu KL Stutthof. Uczestnicy zjechali się do miejscowości Bocień, skąd wspólnie wyruszyli w 10 km trasę przez wieś Szerokopas do Grodna. Po drodze zatrzymywali się w miejscach związanych z martyrologią kobiet pochodzenia żydowskiego, których kilka tysięcy zamordowano w czasie II wojny światowej w Grodnie i Bocieniu.
Muzeum w Stutthofie ofiarowało wszystkim uczestnikom rajdu publikacje książkowe związane z polityką Niemców wobec ludności polskiej i żydowskiej w czasie II wojny światowej.
Grucką grupę poprowadzili nauczyciele Mariusz Kurkus i Tomasz Piwowarski. Nad organizacją czuwał działacz społeczny z Mełna Jerzy Strużyna oraz Sebastian Bartkowski z Unisławskiego Towarzystwa Historycznego.
Rajd nie odbyłby się bez wsparcia i pomocy Urzędu Gminy w Grucie, który od samego początku wspiera ideę marszu szlakiem pamięci kobiet zamordowanych w naszym rejonie przez nazistów.

(red.T.Piwowarski)

KR
KR

Pasowanie na czytelnika
Jak co roku w naszej bibliotece szkolnej odbyło się pasowanie na czytelnika uczniów klas I.
W środę 13 maja do grona czytelników dołączyło 27 uczniów.Specjalnie na tę okazję Koło Przyjaciół Książki przygotowało inscenizację o książce i bibliotece. Na pamiątkę dzieci otrzymały dyplomy, zawieszki-zakładki do książek, a Królowe Książki częstowały cukierkami. Na koniec każdy mógł samodzielnie wybrać i wypożyczyć książkę.

(red.K.Rafalska)

KR
KR

Tydzień zdrowia
W ramach projektu edukacyjnego odbył się w naszej szkole Tydzień zdrowia. Nauczyciele realizujący program Trzymaj formę, propagując zdrowy tryb życia przygotowali do degustacji wiosenne warzywa i soki owocowe. Można było również napić się wody i poczęstować mlekiem, a na przerwach poćwiczyć aerobik
z nauczycielką wychowania fizycznego.

(red K.Rafalska)

TP
TP

Finaliści XIV Rejonowego Konkursu Wiedzy o Regionie
21 maja w Radzyniu Chełmińskim odbył się XIV Rejonowy Konkurs Wiedzy o Regionie. Naszą szkołę reprezentowali: Adrianna Brzyska, Julia Buczkowska, Wiktoria Piotrowska, Partycja Kikulska oraz Jan Piwowarski. Przybyli do gimnazjum w Radzyniu uczestnicy na początek zmierzyli się z testem, w którym zmierzyli się pytaniami dotyczącymi historii od czasów najdawniejszych po koniec średniowiecza. Po pierwszej – pisemnej części okazało się, że Patrycja Kikulska, Adrianna Brzyska oraz Jan Piwowarski awansowali do etapu finałowego konkursu. W jego trakcie wystąpili przed widownią oraz jury przedstawiając wylosowanym przez siebie zabytku kultury materialnej i uzyskując zaszczytny tytuł finalisty.
Uczniowie do konkursu przygotowywali się pod opieką Tomasz Piwowarskiego.

(red.T.Piwowarski)

TP
TP

Zakończyła się VII edycja projektu edukacyjnego "Kamienie Pamięci"
We wrocławskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej uroczyście zakończyła się VII edycja projektu edukacyjnego "Kamienie Pamięci". Do programu, którego celem w tym roku było upamiętnienie ofiar komunistycznych władz w powojennej Polsce już na początku roku przystąpili gimnazjaliści z Gruty. W piątek odebrali dyplomy i nagrody za kilkumiesięczną pracę - film o Żołnierzach Wyklętych "Lisie" i "Orle".
Film "Walka o Niezawisłość, Niepodległość, Wiarę i Ojczyznę" opowiada o członkach tytułowej organizacji, którzy za swój opór wobec powojennej władzy komunistycznej zostali zamordowani i pochowani w nieznanym miejscu. Stanisław Rolkowski "Lis" i Czesław Tobiasz "Orzeł" działali w naszym rejonie a ich tragiczne losy splotły się z Grutą. W jaki sposób - tego dowiedzieli się mieszkańcy naszej gminy, którzy tłumnie przybyli na projekcję filmu, jaka odbyła się w marcu w naszej szkole. Przypomnijmy, że film z pomocą p. Jerzego Strużyny z Mełna i pod opieką nauczycieli katechezy ks. Kamila Pańkowca i historii Tomasza Piwowarskiego nakręcili uczniowie. Napisali scenariusz, wcielili się w role, sami przygotowywali stroje i scenografię. Realizowali tym samym założenia projektu "Kamienie Pamięci" którymi były: odnalezienie i upamiętnienie bohaterów, którzy za działalność, postawę i walkę o wyznawane wartości złożyli największą ofiarę, ofiarę życia. Ich nazwiska stalinowska propaganda chciała wymazać z pamięci przyszłych pokoleń, zacierając ślady zbrodni poprzez miedzy innymi utajnianie miejsc pochówku.
Podczas uroczystego zakończenia projektu we Wrocławiu obyły się pokazy i prezentacje prac konkursowych. Nasi uczniowie prezentowali film, zdjęcia bohaterów, materiały graficzne. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali podziękowania i nagrody - gry historyczne, książki.
Młodzież wraz z opiekunami bardzo dziękują Urzędowi Gminy w Grucie za wsparcie organizacji wyjazdu do Wrocławia.

(red. T.Piwowarski)

WK
WK

Nadszedł czas wycieczek…
W maju i czerwcu uczniowie naszej szkoły tradycyjnie wyjeżdżają na wycieczki szkolne. W tym roku klasa piąta wybrała się do Torunia. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy okazało się bardzo interesującą instytucją, gdzie można było samodzielnie eksperymentować i poznawać wiele zjawisk z różnych dziedzin. Uczniowie pełni niezapomnianych wrażeń zwiedzili też Starówkę i poszli do kina na film „Księga dżungli”. W ubiegłym roku obecna klasa piąta zwiedziła Gdańsk, a w przyszłym roku wybiera się do Warszawy.

HD
HD

Wycieczka do Bydgoszczy
W czwartek, 19 maja, uczniowie oddziału przedszkolnego i klas Ia i Ib wzięli udział w wycieczce do Centrum Zabaw Rodzinnych Family Park w Bydgoszczy. Pod okiem animatorów dzieci spędziły 4 godziny na wspólnych zabawach. Bawiły się w wielopoziomowym labiryncie „Figloraj” , tęczowej zjeżdżalni, grały w kręgle, wspinały się po ściance oraz strzelały z armatek. Szczególny zachwyt wzbudził w dzieciach pobyt w Pracowni Profesora Ciekawskiego, gdzie najmłodsi mogli obserwować liczne eksperymenty chemiczne oraz zgłębiać tajemnice nauki. W drodze powrotnej zwiedziliśmy ZOO w Myślęcinku. Tam dzieci poznały bogactwo rodzimej fauny, a także zobaczyły akwarium, terrarium z gadami i płazami.

(red.M.Lazarowicz)

GW
GW

Gratulacje dla naszych gimnazjalistek
Izabeli Sułkowskiej ( kapitan drużyny) uczennicy kl.III b
Natalii Barszczewskiej uczennicy kl.III b
Darii Rodzik uczennicy kl. II a
Serdeczne gratulacje za udział i zdobycie I miejsca w IV Powiatowym Turnieju Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża Szkół Gimnazjalnych, który odbył się 24.05.2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie. Patronat nad turniejem objął Pan Edmund Korgol – Starosta Powiatu Grudziądzkiego.
Do turnieju zostali zgłoszeni uczestnicy szkół gimnazjalnych z: Jankowic, Bielic, Kisielic, Rogóźna, Świecia nad/ Osą, Łasina, Radzynia Chełmińskiego i Gruty.
Turniej składał się z części praktycznej, czyli z szeregu scenek – pozoracji, w trakcie których członkowie drużyn mieli za zadanie wykonanie czynności ratowniczych i niełatwej części teoretycznej, dotyczącej wiedzy o Czerwonym Krzyżu, Międzynarodowym Prawie Humanitarnym oraz wiedzy z zakresu pierwszej pomocy.
Nasze gimnazjalistki kolejny już raz spisały się znakomicie, dostarczając wspaniałych emocji i zadowolenia z posiadanej wiedzy.

(red. G.Wojtaś)

STADIONOWE WIEŚCI LEKKOATLETYCZNE:
Na stadionie GKS „Olimpia” w dniu 18.05.2016 r. odbyły się zawody najlepszych lekkoatletów naszego powiatu
100 m:
6. Sadowska Wiktoria 15,14
8. Witos Marcelina 15,40
7. Reich Oskar 13,34
300 m:
2. Barszczewska Natalia 48,94
5. Górska Julia 52,10
8. Templin Martyna 54,40
1. Ścibior Jakub 40,51
6. Templin Łukasz 43,60
800 m:
7. Wiącek Martyna 3.17,36
8. Fedrau Karolina 3.23,43
1 500 m:
1.Nasieniewski Jan 5.05,13
4. Dziewicki Mikołaj 5.16,46
8.Kraiński Kacper 5.31,68
Skok w dal:
1. Antczak Klaudia 4,30
4. Nowaczek Julia 3,91
1. Rynduch Michał 5,18
7.Pawlik Marcin 4,35
Skok wzwyż:
2.Iterman Wiktoria 120
1.Bonkowski Michał 172
Pchnięcie kulą:
1 Patrycja Gawron 8.93
4. Miąsko Julia 8,49
6. Jaranowski Jakub 10,21
7. Rogoziński Piotr 10,04
Rzut dyskiem:
4. Fajkowska Michalina 18,79
5. Frelik Katarzyna 17,92
3. Kostrzewski Przemysław 24,05
4. Kania Sebastian 21,60
Rzut oszczepem:
4. Kozłowska Agnieszka16,84
5. Lewandowska Marta15,63
1. Sołtysik Adam 36,98
3. Baranik Marcel 35,17
Sztafeta szwedzka:
3. Gruta – 3:00,31 (dziewczęta)
1.Gruta – 2.21,41 (chłopcy)
WYNIKI ZESPOŁOWE
(reprezentacje gmin)
Dziewczęta: 2 miejsce 96 pkt
Chłopcy: 2 miejsce 108 pkt

Dnia 19 maja 2016 roku na stadionie "Olimpii" w Grudziądzu wystartowały szkoły podstawowe rywalizując w trójboju i czwórboju lekkoatletycznym dziewcząt i chłopców.
Trójbój dziewcząt IV miejsce. Skład: Tracka Oliwia, Maliszewska Jagoda, Osmańska Marcelina, Kozłowska Karolina, Śniadecka Alicja.
Trójbój chłopców V miejsce. Skład: Osuch Borys, Panek Piotr, Witkowski Ksawery, Jóźwik Jakub oraz Górski Marcel.
Czwórbój dziewcząt IV miejsce. Skład: Samborska Marta, Bonas Kaja, Tracka Maja, Brzyska Adrianna, Piotrowska Wiktoria i Pieniek Wiktoria.
Czwórbój chłopców I miejsce. Skład: Arbszajtys Sebastian, Osuch Igor, Bonkowski Maciej, Katarzyniak Jakub, Średziński Miłosz oraz Rząca Michał
Indywidualnie najlepszy wynik chłopców w czwórboju to:
Arbsztajtys Sebastian - 219 pkt
Brawoooo :)

(red.J.Sokołowska)

TP
TP

Konkurs Wiedzy o Gospodarce
W grudziądzkim Zespole Szkół Ekonomicznych odbył się XII Konkurs Wiedzy o Gospodarce. Naszą szkołę reprezentowała drużyna w skład której weszli Iza Sułkowska, Wiktoria Wasielewska i Mateusz Saucha. Przygotowywała się ona do konkursu pod opieką Tomasza Piwowarskiego.
Pierwsza – pisemna część konkursu składająca się z 40 pytań dotyczących gospodarki rynkowej wyłoniła uczestników finału. Dostali się do niej wszyscy nasi uczniowie i ostatecznie drużynowo zajęli II miejsce. Gratulujemy sukcesu i życzymy kolejnych w szkole średniej.

(red. T.Piwowarski)

MK
MK

TURNIEJ PIŁKI
Dnia 3 czerwca 7 uczniów z klasy III i jeden uczeń z klasy I b uczestniczyli w II Wiosennym Turnieju Mini Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Gruta, który odbył się na boisku sportowy przy SP w Nicwałdzie.
Mecze rozgrywane były systemem „każdy z każdym”. Podczas rozgrywek wywalczyliśmy 7 punktów i kolejny raz zdobyliśmy Puchar Wójta Gminy Gruta. Tytuł najlepszego strzelca przypadł zawodnikowi z naszej szkoły Miłoszowi Reich.
Gratulacje dla naszych chłopaków!

(red. M.Kurnik)

JR
JR

Projekty edukacyjne
30 maja i 3 czerwca w naszej szkole odbyło się podsumowanie tegorocznych projektów edukacyjnych. Gimnazjaliści z klas drugich i trzecich, w obecności dyrekcji, nauczycieli – opiekunów, kolegów i koleżanek z pozostałych klas gimnazjum prezentowali efekty swojej pracy. Pokazali je na różne sposoby. Zobaczyliśmy prezentacje multimedialne, plakaty, plansze, mieliśmy okazję przetestować wykonane przez uczniów naturalne kosmetyki, uczestniczyliśmy w quizie z języka angielskiego i turnieju wiedzy ogólnej. Tematyka projektów związana była z treściami nauczania różnych przedmiotów. Poszczególne formy prezentacji uzupełniane były komentarzem słownym. Uczestnicząc w projektach gimnazjaliści nie tylko zgłębili swoją wiedzę na dany temat, ale również nauczyli się zasad współpracy w grupie i odpowiedzialności. Zaprezentowane efekty pracy zespołowej pokazały, że uczniowie mają ciekawe pomysły, są otwarci i radzą sobie z publicznym wystąpieniem.

(red. J.Różańska)

KR
KR

XV Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom zakończony....
29 maja w całym kraju rozpoczęła się coroczna, tygodniowa akcja Fundacji XXI wieku- Cała Polska Czyta Dzieciom. W tym roku hasło brzmiało „Czytanie uskrzydla!”. Nasze liderki kampanii p.Katarzyna Rafalska i p.Aleksandra Górecka, jak co roku przygotowały akcję w naszej szkole. Zaproszenie do czytania przyjęli: p.Celestyna Cichocka – Kierownik GBP w Grucie, Kierownik Posterunku Policji w Radzyniu Chełm.- asp.szt.Michał Mądzielewski, wicedyrektor naszej szkoły – p.mgr Krzysztof Ficek, p.Maria Kaczmarek z Klubu Motocyklowego Motocykliczni Grudziądz i p.Marcin Bober-ojciec jednej z uczennic z kl. 2a. Zgodnie z tradycją inaugurację otwarto odśpiewaniem hymnu CPCD oraz przeczytaniem ,,Lokomotywy" Juliana Tuwima. W kolejnych dniach goście głośno odczytali fragmenty opowiadań i baśni czołowych polskich i zagranicznych autorów literatury dziecięcej. Wszyscy uczniowie czekali z niecierpliwością na kolejny dzień i kolejnego czytającego. Impreza ta cieszy się zawsze ogromnym zainteresowaniem. A goście stremowani ale zadowoleni, że mogą uczestniczyć w tak ważnym przedsięwzięciu, jakim jest propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych.
W ostatnim dniu wręczono dyplomy i nagrody w konkursie czytelniczym dla klas 2-3. Najlepszą znajomością książki o Kubusiu Puchatku wykazali się:Miłosz Reich,Karolina Bednarska i ex aeqvo Nikodem Kaszuba i Mateusz Krzysztofik. Przez cały rok szkolny trwał Konkurs na najlepszego czytelnika, który również został rozstrzygnięty. I tak: I miejsce zajęła Zofia Cieszyńska II-Zuzanna Kmiecik ,III-Wiktoria Maron. Największą aktywnością czytelniczą w tym roku szkolnym wykazała się klasa III . Dziewczynki otrzymały z rąk liderek dyplomy i nagrody książkowe. Choć w szkole hymn OTCD zabrzmiał w tym roku po raz ostatni, nie był to ostatni dzień czytania. XV OTCD zakończyliśmy w sobotę w remizie strażackiej w Grucie, na imprezie z okazji Dnia Dziecka. Waldemar Kurkowski-strażak i radny gminy Gruta razem z bibliotekarzem ZS w Grucie, p.mgr Katarzyna Rafalską przeczytali książeczkę Cz. Janczarskiego „Jak Wojtek został strażakiem”. Zgodnie z tradycją, piosenką „Cała Polska Czyta Dzieciom” zakończyliśmy tegoroczne obchody XV Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. Zapraszamy do czytania 20 minut dziennie, codziennie.

(red.K.Rafalska)

KR
KR

DZIEŃ DZIECKA W NASZEJ SZKOLE
1 czerwca to Międzynarodowy Dzień Dziecka. Dzień ten w naszej szkole zorganizowany został inaczej niż zwykle – nie było dzwonków i zajęć lekcyjnych. Dziewczęta rozegrały
na hali mecz w piłkę siatkową a na boisku szkolnym odbył się tradycyjnie mecz piłki nożnej w barwach Anglia – Niemcy. W tym dniu każdy znalazł coś dla siebie – odbył się pokaz motocykli, wystawa zwierząt, chętni odbyli przejażdżkę radiowozem, uczestniczyli
w warsztatach ekologicznych. Wszyscy mogli poczęstować się zdrową żywnością, kiełbaską z grilla, słodkościami i napojami.

(red.J.Różańska)

Konkursu Pieśni Maryjnej ,,Ave Maryja”
Dnia 31.05.2016 r. w Zespole Szkół w Grucie odbył się Konkurs Pieśni Maryjnej ,,Ave Maryja”, zorganizowany przez mgr K. Rafalską, mgr J. Witkowską i ks. Kamila Pańkowca. Na konkurs zgłosiło się 11 uczestników ze szkół:, Słup, Boguszewo, Wąbrzeźno, Łasin i Gruta. Każdy z uczestników śpiewał pieśń ku czci Matce Bożej. Uczestnicy oceniani byli w trzech kategoriach: klasy 1 – 3, 4 – 6 i klasy gimnazjalne.
W kategorii klas 1 – 3 miejsca zdobyły:
1.Karolina Bednarska – Gruta
2.Klaudia Kania - Słup
W kategorii klas 4 – 6 miejsca zdobyły:
1. Kaja Bonas – Gruta
2. Alina Rafalska – Boguszewo
3. Oliwia Chojnowska – Boguszewo
Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała:
Paulina Jaranowska – Słup
W kategorii klas gimnazjalnych miejsca zdobyły:
1. Klaudia Eichler – Łasin
2. Sara Dziewięcka –Wąbrzeźno
3. Julia Sądowska – Gruta
Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała:
Julia Miąsko– Gruta
Konkurs przebiegał w miłej atmosferze. Komisja w składzie: Klaudia Dziubkowska ,Dorota Berent, Jan Szlas i Roman Żurawski czuwała nad przebiegiem konkursu oraz oceniała wykonawców (dobór pieśni do wykonawcy, opanowanie tekstu, czyste wykonanie utworu, wrażenia artystyczne). Zwycięzcy oraz wyróżnieni zostali nagrodzeni ciekawymi książkami Konkurs został przeprowadzony pod patronatem Wójt Gminy Gruta. Zmaganiom uczestników przyglądali się: Dyrekcja Zespołu Szkół w Grucie oraz uczniowie naszej szkoły.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i życzymy wielu sukcesów, a zwycięzcom konkursu gratulujemy.

(red.J.Witkowska)

BZ
BZ

Biwak w Rudniku
Od czwartku do soboty uczniowie klasy II b miło spędzali czas na biwaku w Rudniku. Chociaż pogoda nie do końca spełniła oczekiwania, to humory i tak były świetne. Słoneczne momenty młodzież wykorzystała, żeby popływać. Ogniska nie można było rozpalić, ale kiełbaski i szaszłyki z grilla też były pyszne. Niestety, wszystko co miłe, szybko się kończy i chociaż nie chciało się, trzeba było się pakować do domu.

(red.B.Zadykowicz)

WT
WT

Konkurs filmowy z „Energią bezpieczniej w przyszłość”.
Uczennice klasy IIIB Gimnazjum w Grucie: Natalia Barszczewska, Wiktoria Iterman, Julia Nowaczek, Izabela Sułkowska, Wiktoria Wasielewska wzięły udział w konkursie filmowym „ Z energią bezpieczniej w przyszłość”.
Inicjatorem i partnerem merytorycznym konkursu były Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornie oraz PSE Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie.
Celem konkursu było budowanie wśród uczniów świadomości znaczenia elektryczności w codziennym życiu, propagowanie wiedzy o bezpieczeństwie energetycznym i wyobraźni młodzieży szkolnej.
Film nagrany przez nasze uczennice znalazł uznanie komisji konkursowej, która przyznała II miejsce.
Nagroda, którą otrzymały to sprzęt elektroniczny dla szkoły o wartości 1500 zł, nagroda zostanie wręczona 24 czerwca 2016 r.
Opiekunem zespołu filmowego był nauczyciel fizyki Wincenty Tęgowski.

(red.W.Tęgowski)

KF
KF

Napisały o początkach naszej małej ojczyzny …
O wielkim sukcesie mogą mówić szóstoklasistki z Gruty – Adrianna Brzyska, Wiktoria Pieniek i Wiktoria Piotrowska, które zajęły czołowe miejsca w konkursie literackim na legendę o naszej gminie. Do wykreowania historii zaprosili uczniów z naszej gminy organizatorzy ze Szkoły Podstawowej w Plemiętach i tam 16 czerwca odbyło się podsumowanie imprezy. Ada odebrała dyplom i nagrodę książkową za 1. miejsce z rąk Przewodniczącego Rady Gminy i Sołtysa Pana Piotra Szynkowskiego. Adrianna stworzyła własną legendę o Adamie i Ewie, rosnących w Słupskim Młynie dębach. Komisja przyznała dwa drugie miejsca, które zajęły obie Wiktorie. Młode autorki zajęły się pałacem w Mełnie (W. Pieniek) i Wiktorowem (W. Piotrowska). Do pisania legend zachęcił swoje uczennice autor niniejszej notatki, nauczyciel języka polskiego Krzysztof Ficek, który jeszcze raz gratuluje uczestniczkom zdobycia laurów i życzy rozwijania talentu literackiego w gimnazjum.

(red.K.Ficek)

AK
AK

Biwak klasy VI
Klasa VI przed zakończeniem roku wybrała się na biwak do Rudnika, gdzie wraz z wychowawczynią miło siędzili czas. Uczniowie przygotowali ognisko na które zaprosili swoich rodziców, nie zabrakło również licznych zabaw integracyjnych i wypoczynku na plaży. Zmęczeni, ale zadowoleni wrócili do domów.

(red.A.Maćkowiak)

TP
TP

"Dzieje się w kujawsko - pomorskim"

W Bydgoszczy rozstrzygnięty został wojewódzki konkurs tematyczny „Dzieje się w kujawsko-pomorskim”, nad którym patronat objął marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Jego głównym celem było popularyzowanie wiedzy dotyczącej inwestycji współfinansowanych przez Unię Europejską w województwie oraz przedstawienie i zaprezentowanie atrakcyjnych miejsc, realizowanych projektów , na które wpływ wywarły Fundusze Europejskie. Uczennica klasy IIIb Wiktoria Wasielewska pod kierunkiem opiekuna Tomasza Piwowarskiego przygotowała pracę o inwestycjach w infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną z dofinansowaniem unijnym w Grudziądzu, którą doceniła komisja konkursowa przyznając jej IV miejsce.

(red.T.Piwowarski)

AK
AK

Zakończenie roku szkolnego

24 czerwca 2016 roku w naszej szkole odbył się apel z okazji zakończenia roku szkolnego. Uroczystości były dwie: najpierw dla gimnazjalistów, a później, po mszy świętej, dla uczniów szkoły podstawowej.
Podsumowano pracę szkoły w I i II semestrze, a także przedstawiono wyniki konkursów i zawodów szkolnych oraz międzyszkolnych. Nagrodzono uczniów, którzy wyróżnili się w minionym roku wysokimi ocenami w nauce, sukcesami sportowymi oraz zaangażowaniem w życie szkoły.
Wraz z ostatnim dzwonkiem pożegnana została pełniąca przez dwanaście lat funkcję dyrektora szkoły Pani dr Marzena Samborska.
Życzymy wszystkim uczniom udanych, radosnych wakacji, ale równocześnie przypominamy o konieczności bezpiecznego zachowania się na drogach i nad wodą. Do zobaczenia we wrześniu!

(red.I.Węcławska)