Rada Rodziców


 

Rada Rodziców

Szkoły Podstawowej im. płk. Floriana Laskowskiego 

 

Przewodnicząca: Małgorzata Antczak
Zastępca: Dominika Śniadecka
Skarbnik: Sabina Kamińska

Sekretarz: Renata Kurkus