Rada Rodziców


 

Rada Rodziców

Szkoły Podstawowej im. kpt. Floriana Laskowskiego 

 

Przewodnicząca: Joanna Worytko
Zastępca: Patrycja Czmoch
Skarbnik: Sabina Kamińska