OGŁOSZENIA


Uwaga, ważne zebranie z rodzicami!

Dyrekcja  szkoły zaprasza na kolejne zebranie wszystkich Rodziców uczniów w dniu 12 grudnia br.(czwartek) o godz. 16.15. Spotkanie z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów poświęcone będzie sytuacji wychowawczej i przewidywanym ocenom za pierwsze półrocze oraz ewentualnym zagrożeniom stopniami niedostatecznymi. Poza sprawami związanymi z nadchodzącą klasyfikacją półroczną wychowawcy przekażą szereg ważnych informacji.

Po zebraniach w klasach rady klasowe (3 osoby wybrane we wrześniu) przejdą do świetlicy szkolnej na spotkanie z Radą Rodziców.

Zapraszam Państwa, licząc na stuprocentową frekwencję

Krzysztof Ficek

1. Dyrekcja SP w Grucie informuje, że poniedziałek, 11 XI, Święto Niepodległości, jest dniem wolnym od zajęć.

2. W dniu 12 listopada br., w godz. 16.00 - 17.00, odbędą się konsultacje dla rodziców. W tym czasie będzie możliwość spotkania z wychowawcami klas i nauczycielami przedmiotów na temat postępów uczniów w nauce, zachowania, frekwencji i innych, wymagających konsultacji, spraw. Zapraszamy zainteresowanych rodziców uczniów.

                                                                                                                               dyr. SP w Grucie

                                                                                                                                 Krzysztof Ficek

 

Dyrekcja SP w Grucie uprzejmie przypomina, że poniedziałek, 14 X br., Dzień Edukacji Narodowej, jest wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

   Dyr. SP Krzysztof Ficek

Proszę Rodziców uczniów o zapoznanie się z artykułem polecanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dyrektor szkoły

Krzysztof Ficek

 

Materiał opracowany przez Główny Inspektorat Sanitarny
przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej

Warszawa, 7 października 2019 r.

INFORMACJA NA TEMAT POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH ZE STOSOWANIEM ELEKTRONICZNYCH PAPIEROSÓW

Na przestrzeni ostatnich lat pojawiły się nowe zagrożenia dla zdrowia publicznego, tzw. elektroniczne papierosy (e-papierosy). Są one postrzegane jako mniej szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się szczególnie atrakcyjne.
E-papierosy oraz tytoń podgrzewany pozwalają ukryć nawyk palenia.
Tym samym eliminują istotny czynnik chroniący młodzież przed sięganiem
po papierosy, jakim jest strach przed wykryciem nałogu przez rodziców. Dlatego też w łatwy sposób otwierają furtkę do palenia papierosów w przyszłości.

CO TO SĄ E-PAPIEROSY?
E-papieros to inaczej elektroniczny system dostarczający nikotynę.
E-papierosy to urządzenia elektroniczne, które podgrzewają ciecz i wytwarzają aerozol lub mieszankę małych cząstek w powietrzu. Mają wiele kształtów i rozmiarów. Większość z nich ma baterię, element grzewczy i miejsce na tzw. liquid. Niektóre e-papierosy wyglądają jak zwykłe papierosy, cygara lub fajki.
Inne przypominają pamięć USB, długopis lub przedmioty codziennego użytku.
Papierosy elektroniczne funkcjonują pod różnymi nazwami: e-papierosy, e-fajki lub systemy dostarczania nikotyny (ENDS).
W skład e-liquidu wchodzą: glikol propylenowy i/lub gliceryna, woda lub etanol, nikotyna (od 0 do 20 mg/ml) oraz dodatki smakowo-zapachowe. Obecnie istnieje ponad 8 000 różnych rodzajów e-liquidu o owocowych bądź słodkich smakach (m.in.: czekolada, popcorn, guma balonowa, wanilia), które mają na celu zachęcić młode osoby do sięgnięcia po e-papierosa.
Korzystanie z e-papierosa jest czasem nazywane „wapowaniem”
lub „JUULINGIEM”.

JAK DZIAŁAJĄ E-PAPIEROSY?
E-papieros działa na zasadzie podgrzewania płynu (e-liquid) do temperatury około 200oC, tworząc przy tym aerozol, który jest wdychany przez użytkownika. Zwykle zawiera on nikotynę, aromaty i inne substancje chemiczne.
Użytkownicy wdychają aerozol z e-papierosów do płuc. Mogą go również wdychać osoby postronne, gdy użytkownik wydycha go w powietrze.
Warto zwrócić również uwagę na fakt, że urządzenia do palenia e-papierosów mogą być używane do dostarczania substancji psychoaktywnych.

CO ZNAJDUJE SIĘ W AEROZOLU Z E-PAPIEROSA?
Aerozol z e-papierosów jest szkodliwą „parą wodną”. Aerozol do e-papierosów, który użytkownicy wdychają, może zawierać szkodliwe substancje, w tym:
• acetaldehyd,
• formaldehyd,
• akroleinę,
• propanal,
• nikotynę,
• aceton,
• o-metyl-benzaldehyd,
• karcinogenne nitrozaminy.
Użycie e-papierosa powoduje emisję pyłu zawieszonego (PM2.5)
oraz najdrobniejszych cząstek (UFPs), których stężenie wzrasta w powietrzu otaczającym e-palacza.

CO TO JEST JUUL?
JUUL to forma e-papierosa – urządzenie do vapingu o systemie zamkniętym, które nie jest przeznaczone do napełniania. Inteligentny mechanizm podgrzewający w urządzeniach JUUL wytwarza aerozol. Został zaprojektowany tak, aby ograniczać spalanie. Akumulator urządzenia JUUL ładuje się przez stację dokującą USB.
Wszystkie e-papierosy JUUL mają wysoką zawartość nikotyny. Według producenta pojedyncza kapsułka JUUL zawiera tyle samo nikotyny, co paczka 20 zwykłych papierosów. Produkt jest dostępny tylko w wysokich stężeniach nikotyny, co może powodować u niektórych nastolatków szybki rozwój uzależnienia. JUUL używa płynnych wkładów nikotynowych zwanych „podami”, które są dostępne w smakach atrakcyjnych dla młodzieży.

PROBLEM UŻYWANIA E-PAPIEROSÓW
W Polsce papierosy istnieją już od 13 lat, jednak ich prawdziwa ekspansja na naszym rynku nastąpiła w latach 2008-2009.W tym okresie powstało najwięcej firm handlującymi tymi produktami, a za tym nastąpił lawinowy wzrost liczby użytkowników papierosów elektronicznych. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) alarmuje, iż właśnie w latach 2008-2012 w krajach Ameryki Płn., UE i Korei Płd. co najmniej dwukrotnie zwiększyła się liczba osób dorosłych używających tych produktów.
E-papierosy zyskały największą popularność wśród młodzieży. Przykładem
są Stany Zjednoczone, w których w 2011 roku e-papierosów używało 1,4% gimnazjalistów i 2,7% uczniów szkół średnich, a już rok później e-papierosy paliło odpowiednio 4,7% i 10% uczniów tych szkół. Innym przykładem może być Wielka Brytania. W 2013 roku 7% młodych mieszkańców tego kraju w wieku
11-18 lat zadeklarowało, iż przynajmniej raz w życiu korzystało z elektronicznych papierosów. W 2015 roku liczba ta wzrosła do 13%!
Polska negatywnie wyróżnia się na tle innych państw. Odsetek użytkowników elektronicznych papierosów jest bardzo wysoki, szczególnie w grupie nastolatków i młodych dorosłych. Coraz więcej uczniów przychodzi do szkoły
z elektronicznymi papierosami. Wielu z nich pali podczas przerw. Mimo, że szkoły wprowadzają regulaminy o zakazie używania e-papierosów, nie powoduje to spadku liczby użytkowników. Badania porównawcze przeprowadzone w 2011 roku i w 2014 roku wśród uczniów w wieku 15-19 lat wskazują, że liczba polskich nastolatków, którzy próbowali e-papierosa, wzrosła od 2011 roku sześciokrotnie. Nawet 30% uczniów w wieku od 15 do 19 lat regularnie pali elektroniczne papierosy, a 60% spróbowało ich co najmniej raz życiu.
Ponad połowa badanych (54,8%) uważała, że e-papierosy są dużo bezpieczniejsze niż zwykłe papierosy! Używanie e-papierosów jest traktowane przez młodzież jako mniej ryzykowne. Ponadto e-papierosy wyglądają atrakcyjnie, co osłabia negatywne przekonania na temat ich wpływu na zdrowie. Młodzież nie zdaje sobie sprawy, że e-papierosy tak samo uzależniają i tak samo negatywnie wpływają na zdrowie jak papierosy tradycyjne.

JAKIE JEST RYZYKO ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z UŻYWANIEM E-PAPIEROSÓW?
Istnieją dowody na to, że młodzi ludzie, którzy używają e-papierosów, mogą częściej palić papierosy w przyszłości. Istnieją udokumentowane przypadki zatruć płynem z e-papierosów wśród dzieci oraz osób dorosłych.

Układ narządów Skutki zdrowotne wynikające z użycia
e-papierosa
Układ oddechowy - podrażnienie górnych i dolnych dróg oddechowych (Vardavas et al., 2012),
- zapalenie oskrzeli, kaszel, zmiany rozedmowe w płucach (Scheffler et al., 2015; Grana et al., 2014).
Układ immunologiczny - indukcja stanu zapalnego w drogach oddechowych (Scott et al., 2018),
- zmniejszenie wydajności układu odpornościowego (Sussan et al., 2015),
- zwiększone ryzyko wystąpienia zapalenia płuc (Miyashita et al., 2018).
Ośrodkowy
układ nerwowy - zmiany behawioralne (Grana et al., 2014),
- upośledzenie pamięci (modele zwierzęce) (Farsalinos et al., 2014),
- skurcze mięśni i drżenie mięśni (Farsalinos et al., 2014).
Pozostałe układy - podrażnienie oczu (Grana et al., 2014),
- kontaktowe zapalenie skóry i oparzenia (Hess et al., 2017),
- nudności i wymioty (Hess et al., 2017),
- podrażnienie błony śluzowej gardła i jamy ustnej (Jensen et al., 2015).
Co więcej, badania naukowe opublikowane w 2019 r. (Caporale et al., 2019) pokazują, że nawet beznikotynowe e-papierosy mogą być szkodliwe dla zdrowia, uszkadzając śródbłonek naczyń krwionośnych.
Najnowsze doniesienia medialne (z 23 sierpnia 2019 r.) donoszą o pierwszej śmierci dorosłego pacjenta związanej z ciężką chorobą układu oddechowego. Zgon jest wiązany z użyciem e-papierosów. Amerykańskie szpitale głośno mówią o coraz większej liczbie bardzo młodych osób palących e-papierosy, które trafiają do szpitali z problemami oddechowymi. Jedynym czynnikiem wspólnym w tych przypadkach jest używanie e-liquidów.

CO ZROBIĆ, ABY UCHRONIĆ DZIECI PRZED UŻYWANIEM
E-PAPIEROSÓW?
• Daj dobry przykład. Jeśli palisz, nigdy nie jest za późno na rzucenie palenia.
• Porozmawiaj ze swoim dzieckiem lub nastolatkiem o tym, dlaczego e-papierosy są dla nich szkodliwe. Nigdy nie jest za późno na pierwszy krok.
• Poinformuj dziecko, jaki jest twój stosunek do wszystkich wyrobów tytoniowych. Wyraź zdecydowany sprzeciw dla stosowania takich produktów. Uzasadniaj, dlaczego nie są one bezpieczne.
• Porozmawiaj z nauczycielami na temat egzekwowania zakazu palenia tytoniu na terenie szkoły oraz szkolnego programu zapobiegania paleniu tytoniu.

 

Dyżury wychowawców dla rodziców
Rok szkolny 2019/2020

 

Nazwisko i imię wychowawcy, klasa, dzień i godzina dyżuru:

 

 1. Hanna Dziubkowska, kl. I, wtorek, 7.45 - 8.15, piątek, 7.45 - 8.15.
 2. Kalinowska Anna, kl. VII, wtorek, 11.15 - 12.00.
 3. Kurnik Mirela, kl. III, wtorek, 8.25 - 9.10.
 4. Lazarowicz Małgorzata, kl. II, wtorek, 11.15 – 12.00.
 5. Murak Iwona, kl. VI a, wtorek, 10.10 – 10.55.
 6. Piwowarski Tomasz, kl. V b, poniedziałek, 13.00 – 13.45.
 7. Różańska Joanna, kl. VIII, poniedziałek, 10.10 – 10.55.
 8. Samborska Marzena, kl. V a, piątek, 9.15 – 10.00.
 9. Śródka Janina, kl. IV, poniedziałek, 10.10 – 10.55.
 10. Zadykowicz Bożena, kl. VI b, czwartek, 8.25 – 9.10.
 11. Żyłowska Aniela, oddział „0”, poniedziałek, 13.00 – 13.30, środa, 13.00 – 13.30.

 

Dyrektor SP w Grucie ustalił dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 (oprócz dni wskazanych w kalendarzu Ministra Edykacji Narodowej):

- 14 października 2019 r.
- 2, 3 stycznia 2020 r.
- 21 - 23 kwietnia 2020 r.
- 12 czerwca 2020 r.

                                                                                                 Dyrektor SP w Grucie

                                                                                                     Krzysztof Ficek

 

Rodziców uczniów zapraszam na pierwsze w tym roku szkolnym zebranie i spotkania z wychowawcami.

Liczę na Państwa udział w dniu 19 września 2019 r. o godz. 16.00 (czwartek).

Do zobaczenia w szkole

Krzysztof Ficek

dyr. SP w Grucie

Informacja o pozostawionych przez uczniów w roku szkolnym 2018/2019 ubiorach i obuwiu:

Przez miniony rok szkolny w szatniach uczniowie pozostawili sporo odzieży - kurtki, bluzy itp. oraz obuwie, a także całe woreczki ze strojem na WF. W związku z tym dyrekcja szkoły prosi rodziców, którzy zauważyli brak takowych rzeczy w domu, o ich odebranie ze szkoły. W tej sprawie proszę kontaktować się z paniami sprzątaczkami lub sekretariatem szkoły w terminie nieprzekraczalnym do 19 września br. Po tym dniu pozostawione rzeczy zostaną zutylizowane.

Dyrekcja szkoły informuje, że w wakacje p. psycholog Karol Barra będzie obecny w naszej szkole w czwartki, w godz. 8.00 – 13.00, od 18 lipca i w kolejne czwartki do końca sierpnia. O dyżurach od nowego roku szkolnego poinformujemy na początku września.
                                                                                                               Dyrektor SP w Grucie
                                                                                                                   Krzysztof Ficek

Uwaga, ważne zebranie z radami klasowymi!

Rada Rodziców i dyrekcja SP w Grucie zaprasza "trójki klasowe"  na zebranie  w środę, 5 czerwca br., na godz. 16.00, do świetlicy szkolnej, na ostatnie spotkanie organizacyjne dot. festynu rodzinnego w dniu 15 VI br. Ze względu na wagę omawianych spraw prosimy o potraktowanie obecności na zebraniu jako priorytetu.
                                                                         Rada Rodziców i dyrekcja SP w Grucie

Uwaga, dodatkowe, ważne zebranie z rodzicami!

Dyrekcja SP w Grucie zaprasza Rodziców uczniów na zebranie w ogólne i klasowe w czwartek, 30 maja br., na godz. 16.00, do sali gimnastycznej, a następnie do klas. Ze względu na wagę omawianych spraw,tj. procedur bezpieczeństwa w szkole itp., prosimy o potraktowanie obecności na zebraniu jako priorytetu.
                                                                                                       Dyrekcja SP w Grucie

Rada Rodziców i Dyrekcja SP w Grucie zapraszają Rady Klasowe Rodziców na zebranie we wtorek, 14 maja br., na godz. 16.00, do świetlicy szkolnej. Ze względu na wagę omawianych spraw, m.in. organizację festynu, prosimy o potraktowanie obecności na zebraniu jako priorytetu.
                                                                            Rada Rodziców i Dyrekcja SP w Grucie

                                        Informacja o dyżurach psychologa w szkole
Dyrekcja szkoły informuje rodziców uczniów o następujących zmianach w dyżurze psychologa:
W Wielki Czwartek, 18 kwietnia br., p. Karol Barra będzie przyjmował w Urzędzie Gminy w Grucie w godz. 10.00-15.00, w czwartek, 25 kwietnia – w szkole, w godz. 11.00-16.00, 2 maja br. (Dzień Flagi) – w Urzędzie Gminy w Grucie w godz. 10.00-15.00.

                                                   Informacja dla rodziców uczniów
W związku z możliwymi utrudnieniami w pracy szkoły od dnia 8 kwietnia br. (spowodowanymi groźbą akcji protestacyjnej ZNP) bardzo proszę o monitorowanie informacji w mediach i śledzenie wiadomości na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym. Jeśli w dniu 8 kwietnia (poniedziałek) będzie akcja protestacyjna w szkole, istnieje możliwość, iż odbywać się będą tylko zajęcia opiekuńczo-  wychowawcze i rodzicom pozostawiam decyzję o przysłaniu dziecka do szkoły lub pozostawieniu w domu do czasu unormowania sytuacji.
                                                                                                       Dyrektor SP w Grucie
                                                                                                             Krzysztof Ficek

 

NABÓR DO KLAS SPORTOWYCH

 

Szkoła Podstawowa im. kpt. Floriana Laskowskiego w Grucie ogłasza nabór do V i VI klasy sportowej o profilach:
- piłka nożna
- piłka siatkowa
- piłka ręczna
- kolarstwo

 

Więcej lekcji z wychowania fizycznego to więcej ruchu, który wpływa korzystnie na hartowanie zdrowego organizmu. Dzieci wzbogacają i rozwijają również swoje zainteresowania z wybranych dyscyplin sportowych. Zżywają się w grupie z rówieśnikami. Dodatkowe zajęcia ruchowe wpływają korzystnie na rozwój całego organizmu. Zwalczane są negatywne skutki złego odżywiania. Poprzez aktywny tryb życia kształtuje się zdrową sylwetkę oraz pozwala odprężyć się umysłowi po całym dniu pracy dziecka w szkole.

 

Uczniom klas sportowych zapewniamy:
- darmowe obiady,
- sukcesy na arenach powiatu, województwa i kraju,
- lekcje wf-u nie kolidują w planie zajęć z pozostałymi dodatkowymi zajęciami.

 

Zainteresowanych rodziców zapraszamy do sekretariatu w Szkole Podstawowej w Grucie po odbiór dokumentów w celu złożenia podania
o przyjęcie do ww. klasy.

Wszystkich Rodziców uczniów naszej szkoły podstawowej i gimnazjum zapraszamy na kolejne zebrania klasowe, tym razem w dniu 4 kwietnia br. (czwartek), na godz. 16.00. Na spotkaniu z wychowawcami do omówienia będą ważne sprawy: dla kl. III gimnazjum i klas ósmych ostatnie informacje przed egzaminami oraz problemy rekrutacji do szkół średnich;  z nauczycielami przedmiotów można będzie się skonsultować w zakresie bieżących wyników w nauce córki/syna. Po zebraniach w oddziałach "trójki klasowe" spotkają się w świetlicy w celu omówienia nadchodzących wydarzeń, m.in. festynu w czerwcu br.

                                  Informacje dla Rodziców uczniów SP w Grucie
1. W dniach od 25 do 27 marca br. (poniedziałek – środa) odbędą się rekolekcje wielkopostne dla uczniów klas 0 – IV; klasy V – VIII i III gimnazjum będą miały rekolekcje w dniach od 1 do 3 kwietnia br. (poniedziałek – środa). Szczegółowy przebieg rekolekcji podadzą wychowawcy w kolejnych dniach marca br.
2. W dniach od 10 do 12 kwietnia br. (od środy do piątku) odbywać się będą egzaminy zewnętrzne CKE klas trzecich gimnazjum, zaś w dniach od 15 do 17 kwietnia br. (od poniedziałku do środy) – egzaminy zewnętrzne CKE klas ósmych. W wymienionych dniach do szkoły przychodzą tylko uczniowie zdający dane egzaminy, pozostali mają dni wolne ze względu na pracę nauczycieli w zespołach nadzorujących egzaminy.
3. Przerwa wielkanocna w nauce rozpoczyna się od czwartku, dnia 18 kwietnia br., i trwa do wtorku włącznie, tj. 23 kwietnia br.

Uwaga, Rodzice uczniów naszej szkoły!

Dnia 7 lutego 2019 r. (czwartek), o godz. 16.00, odbędzie się zebranie podsumowujące pierwsze półrocze. Będzie możliwość rozmowy z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów. Wychowawcy przekażą ważne informacje, szczególnie dla przyszłych absolwentów i jednocześnie uczniów zdających egzaminy w kwietniu br. Ze względu na wagę omawianych spraw dyrekcja szkoły prosi wszystkich Rodziców o przybycie na zebranie.

Dyrektor SP w Grucie

Krzysztof Ficek

Prosimy uczniów i ich rodziców o zapoznanie się z kilkoma zasadami bezpieczeństwa, dotyczącymi zimowego wypoczynku.

Dyrekcja szkoły

 

OSTROŻNIE NA LODZIE

Wchodzenie na zamarznięte zbiorniki wodne zawsze jest ryzykowne. Lód ulega ciągłym zmianom, również dobowym i nigdy nie ma tej samej grubości na całym zbiorniku. Poruszanie się po lodzie bez odpowiedniej wiedzy i sprzętu asekuracyjnego może zakończyć się tragicznie! Bezwzględnie powinno unikać się samodzielnego przebywania na lodzie.
Aby uniknąć wypadków w trakcie czynnego wypoczynku na śniegu i lodzie, warto stosować kilka niezbędnych rad:
• do zjeżdżania na nartach, sankach wybierajmy miejsca oddalone od ruchu samochodowego,
• nie stójmy blisko zjeżdżających saneczkarzy,
• unikajmy stania pod drzewami, okapami, dachami, na których zgromadził się śnieg oraz sople lodu    w znacznej ilości,
• zawsze informujmy (w domu, schronisku) dokąd i którędy idziemy oraz planowym czasie powrotu,
• na wycieczki po górach, lodzie wybierajmy się w zaufanym towarzystwie biorąc ze sobą sprawne środki łączności i asekuracyjne,
• nie ślizgajmy się na zamarzniętych rzekach i jeziorach, korzystajmy raczej z zorganizowanych lodowisk oraz innych form czynnego wypoczynku na lodzie.
Zbliżające się ferie zimowe to głównie czas wypoczynku dzieci i młodzieży. Nieprzemyślane, lekkomyślne korzystanie z uroków zimy może zakończyć się tragicznie. Kontrolujmy, gdzie bawią się nasze dzieci. Uczulmy je na niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą zabawa na zamarzniętych rzekach i jeziorach. Sprawdźmy czy w razie potrzeby będą umiały wezwać pomoc. Uczmy przewidywania i unikania sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu.
(KSP / mw)

 

Szanowni rodzice!

W najbliższy poniedziałek (14 stycznia) rozpoczną się ferie zimowe. Dla tych uczniów, którzy postanowili zostać w domach nasza szkoła przygotowała dodatkowe zajęcia. Oferta jest bogata i różnorodna, więc każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

[pobierz] 0.1 MB ZAJĘCIA W FERIE ZIMOWE.

Proszę Rodziców uczniów klas ósmych i trzecich gimnazjum o zapoznanie się z listem Minister Edukacji Narodowej. Informacje dotyczą rekrutacji do szkół średnich na rok szkolny 2019/2020.

Dyrektor SP w Grucie 

Krzysztof Ficek

 

Warszawa, 4 grudnia 2018 r.

Szanowni Państwo,
Rodzice i Opiekunowie Uczniów VIII klasy szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjum,

już wkrótce, za pośrednictwem dyrektorów szkół, dotrze do Państwa ulotka dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. To ważny dla Państwa moment. Zachęcam, aby wspólnie ze swoimi dziećmi – uczniami VIII klasy szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjum – zapoznali się Państwo z treścią ulotki. Jestem przekonana, że zawarte w niej informacje będą pomocne. Zapewniam, że szkoły są gotowe na przyjęcie Państwa dzieci – posiadają odpowiednią liczbą sal dydaktycznych i utworzą większą liczbę klas.

W kwestii dodatkowych pytań do Państwa dyspozycji pozostają biura i wydziały oświaty w samorządach, doradcy zawodowi w szkołach, a także dyrektorzy oraz kuratorzy oświaty, którzy najlepiej znają sytuację szkół w danym rejonie. W kuratoriach działają punkty konsultacyjne, lista kontaktów jest dostępna na stronie internetowej www.men.gov.pl/rekutacja/kontakty-do-kuratoriow. Przypomnę również, że pytania związane z naborem do szkół na rok szkolny 2019/2020 już od kilku miesięcy można kierować na adres rekrutacja@men.gov.pl. We wrześniu br. do szkół podstawowych i gimnazjów trafił specjalny plakat dotyczący rekrutacji. Uruchomiliśmy także zakładkę www.men.gov.pl/rekrutacja, na której można znaleźć wszystkie szczegółowe informacje.

Zachęcam do rozmowy z dziećmi na temat ich planów dotyczących wyboru konkretnego profilu szkoły. Z danych wynika, że ponad połowa uczniów decyduje się na naukę w szkołach technicznych i branżowych. Ok. 55 proc. młodych ludzi wybiera kształcenie zawodowe, a 45 proc. decyduje się na liceum ogólnokształcące. Według naszych szacunków w roku szkolnym 2019/2020 w liceach ogólnokształcących będzie uczyło się we wszystkich klasach 652 tys. uczniów. Podobną liczbę licealistów mieliśmy w roku szkolnym 2009/2010. Wówczas w liceach ogólnokształcących uczyło się 656 tys. uczniów. Podczas rozmów ze swoimi dziećmi warto wziąć pod uwagę ich zainteresowania i predyspozycje, a także punktację do szkół, do których będą aplikować. Cennym źródłem informacji o szkołach w regionie są tzw. dni otwarte i targi szkół. Udział w nich będzie pomocny przy wyborze dalszej ścieżki kształcenia.

Zapewniam, że każdy absolwent szkoły podstawowej i gimnazjum znajdzie miejsce w szkole od 1 września 2019 roku.

Z wyrazami szacunku

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

W dniu 13 grudnia 2018 r. (czwartek) w godz. 16.30-17.30 zapraszamy rodziców uczniów na indywidualne konsultacje z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów w związku ze zbliżającym się okresem klasyfikacji śródrocznej. Wychowawcy będą dyżurować w salach danych oddziałów, nauczyciele przedmiotów – w pokoju nauczycielskim w głównym budynku.

Dyrekcja SP w Grucie

Dyrekcja szkoły prosi o zapoznanie się z listem Minister Edukacji Narodowej  w sprawie szczepienia dzieci:

Warszawa, 8 listopada 2018 roku

Szanowni Państwo,
Rodzice i Opiekunowie,

w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zabezpieczenie Państwa Dziecka przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne.

W Europie szczepienia ochronne są prowadzone od ponad 200 lat. W ostatnich dziesięcioleciach w dużym stopniu przyczyniły się one do spadku zachorowań na choroby zakaźne, co znacząco wpłynęło na poprawę sytuacji epidemiologicznej. Tak niski poziom zachorowań zawdzięczamy wysokiej wyszczepialności społeczeństwa w latach 90. XX w., utrzymującej się na poziomie 95-98%. Niepokoją zatem ostatnie dane, które wskazują, że spada liczba osób poddających się szczepieniom przy jednoczesnym wzroście osób uchylających się od nich i wyrażających negatywne opinie na temat szczepionek.

Pragniemy zwrócić uwagę na dramatyczny wzrost liczby zachorowań na odrę w Europie, który obecnie obserwujemy. Od stycznia do września 2018 roku odnotowano ponad 52 tys. przypadków odry. Do 5 października 2018 r. najwięcej zachorowań zarejestrowano w Rumunii (5 100 przypadków), Francji (2 702), Grecji (2 290) oraz we Włoszech (2 248). W krajach spoza UE najwięcej zachorowań odnotowuje się na Ukrainie – ponad 32 tys. przypadków. Problem odry występuje również w Czechach, Niemczech, Bułgarii, na Węgrzech, Słowacji, Litwie i Łotwie. Na ten obraz nakłada się sytuacja w naszym kraju. Według najnowszych danych od 1 stycznia do 30 października 2018 r. w Polsce zarejestrowano 144 przypadki zachorowań na odrę. W analogicznym okresie roku 2017 zgłoszono ich 59. Liczby te jednoznacznie wskazują na fakt niezwykle dynamicznego rozprzestrzeniania się choroby. W związku z rosnącym zagrożeniem zdrowia dzieci i młodzieży z pewnością jest to dobry czas, żeby zwrócić szczególną uwagę na kwestie profilaktyki chorób zakaźnych poprzez realizację szczepień obowiązkowych.

Pamiętajmy, że w każdej chwili możemy zetknąć się z patogenem wywołującym niebezpieczną infekcję. Odra jest groźna nie tylko z powodu bezpośrednich skutków zachorowania, ale również ze względu na występowanie ciężkich powikłań, które w skrajnych przypadkach mogą prowadzić do śmierci. Szczególnie zagrożone są osoby niezaszczepione, w tym dzieci do 13. miesiąca życia oraz inne osoby z obniżoną odpornością.

Dzięki szczepieniom udało się zmniejszyć liczbę zachorowań na wiele chorób, a niektóre z nich całkowicie wyeliminować. Poddanie dzieci szczepieniom ochronnym jest gwarancją ich bezpieczeństwa. Zapewnia także ochronę osobom niezaszczepionym z powodu wskazań medycznych.

Mając na uwadze doniosłość problemu, zwracamy się do Państwa z gorącym apelem, abyście jako Rodzicie odpowiedzialni za zdrowie swoich dzieci wyciągnęli odpowiednie wnioski z obecnej sytuacji epidemiologicznej. Ważne, aby pamiętali Państwo, że pochopna decyzja odmowy poddania dzieci szczepieniom ochronnym może skutkować poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi związanymi
z powikłaniami chorób zakaźnych takich jak odra.

Licząc na Państwa rozwagę, prosimy o uważne dokonanie wyboru i podjęcie decyzji w myśl tak aktualnego obecnie powiedzenia „lepiej zapobiegać niż leczyć”.

Z wyrazami szacunku

Anna Zalewska                                       Jarosław Pinkas
Minister Edukacji Narodowej                  Główny Inspektor Sanitarny

Informacja dla uczniów i ich rodziców

Dyrekcja szkoły informuje, że 12 listopada br. (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć.

Informacja dla rodziców uczniow

2 listopada br. (Dzień Zaduszny) jest dla uczniów dniem dodatkowo wolnym od zajęć edukacyjnych.

Dyrekcja SP w Grucie

Dzień bez Przemocy
2 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy. To doskonała okazja, żeby porozmawiać z dziećmi na ten temat. W końcu to istotny i obecny w codziennym życiu problem.
Może się wydawać, że przemoc przybrała w dzisiejszych czasach zakamuflowaną formę. Dzieci często padają jej ofiarą w internecie - publicznie wyśmiewane na portalach społecznościowych, szantażowane, obrażane. Rozmawiajmy o tym z dziećmi i uczmy ich radzenia sobie w trudnych sytuacjach, korzystania z sieci tak, by chroniły swoją prywatność. Młodzi ludzie, często nawet nieświadomie, dopuszczają się cyberprzemocy wobec rówieśników. Skutki tego mogą być bardzo poważne.
Agresji nie brakuje też w kontaktach „na żywo”. W zasadzie obie sfery – online i offline – przenikają się nawzajem. Przemoc bywa obecna w rodzinach, oddziałując na dzieci, które mają później problem w odnalezieniu się w środowisku szkolnym i innym. Jeśli znamy osoby, nie posiadające bezpiecznego domu, nie zostawiajmy ich samym sobie. Dziecko same sobie nie poradzi, bo brakuje mu wiedzy i doświadczenia.

Jolanta Kanios
pedagog

Dyrekcja szkoły zaprasza Rodziców uczniów na pierwsze w tym roku szkolnym zebranie z wychowawcami. Prosimy wszystkich Rodziców o przybycie - do omówienia jest szereg ważnych spraw.

Termin spotkania: 18 września 2018 r. (wtorek), godz. 16.00.

                                                                              Zapraszamy!

Wykaz podręczników do nauczania religii w roku szkolnym 2018/19
w Szkole Podstawowej w Grucie (do kupienia przez rodziców).

Klasa Imię i nazwisko autora Tytuł podręcznika Nazwa
wydawnictwa

kl.I Dariusz Kurpiński, Jerzy Snopek, Elżbieta Kondrak Żyjemy w Bożym świecie. Jedność Kielce
kl.II Dariusz Kurpiński, Jerzy Snopek Idziemy do Jezusa. Jedność Kielce
kl.III Dariusz Kurpiński, Jerzy Snopek Jezus jest z nami. Podr.+ćw. Jedność Kielce
kl.IV ks.Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak Miejsce pełne BOGActw Jedność Kielce
kl.V ks.Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak Spotkania uBOGAcające. Jedność Kielce
kl.VI ks.Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak Tajemnice BOGAtego życia Jedność Kielce
kl.VII ks.Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak Błogosławieni, którzy szukają Jezusa. Jedność Kielce
kl.VIII ks.Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak,Ewelina Parszewska Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi. Jedność Kielce
kl.III gimnazjum:
ks. J. Szpet, D. Jackowiak Żyć w miłości Boga. Księgarnia św. Wojciecha

 

 

RODO - ogólna klauzula informacyjna.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy, o następujących zasadach, na jakich przetwarzamy dane:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. kpt. Floriana Laskowskiego w Grucie z siedzibą w: Gruta 70, 86-330 Mełno, tel.: 564683113, e-mail: szkolagruta@op.pl
2) Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. kpt. Floriana Laskowskiego w Grucie, którym jest Pan Łukasz Gąsiorek, reprezentujący spółkę Leśny & Wspólnicy Sp. z o. o, wyznaczony jako osoba kontaktowa. Z Inspektorem można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@lesny.com.pl
3) Pani/Pana dane będą, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, realizacji umowy, bądź udzielonej zgody.
4) W związku z przetwarzaniem danych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Szkołą Podstawową im. kpt. Floriana Laskowskiego w Grucie przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest dyrektor szkoły Krzysztof Ficek.
5) Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
7) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
8) Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86.
9) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 

 

1. Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018 będzie przebiegać następująco:
a. 8.30 – Msza Święta w kościele parafialnym w Grucie.
b. Po mszy przejście do szkoły.
c. 10.00 – Akademia w hali sportowo-widowiskowej i spotkanie z wychowawcami.

 

Dowozy rano zgodnie z planem, a po uroczystości – około godz. 11.30.
Zapraszamy także rodziców!

 

2. Proszę o zapoznanie się z powyższą informacją MEN, dotyczącą programu „Dobry Start” – więcej informacji na www.men.gov.pl

 

3. Warto zajrzeć na stronę www.men.gov.pl w celu zapoznania się z poradami dotyczącymi bezpiecznego letniego wypoczynku dzieci i młodzieży: „Bezpieczne wakacje” list Minister Edukacji Narodowej, „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”, www.wypoczynek.men.gov.pl

ZASADY ŚWIADCZENIA "DOBRY START"

 

1. Świadczenie „Dobry Start” przysługuje na wniosek, raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
a. przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia
b. przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku niepełnosprawnych dzieci lub osób uczących.
2. Terminy. Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – można składać od 1 lipca 2018 r. online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową) w tych samych miejscach, w których rodziny ubiegają się o świadczenie 500+.
Wniosek należy złożyć do 30 listopada, później złożony nie zostanie rozpatrzony.
3. Wypłata świadczenia. W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny świadczenie otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.
4. Uproszczona procedura
W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń. Informacja o przyznaniu świadczenia będzie przekazywana na adres e-mail podany we wniosku. W razie braku adresu e-mail odbioru informacji dokonuje się osobiście. Nieodebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.
5. Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia
6. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

[pobierz] 0.4 MB LIST MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Dyrekcja szkoły zachęca rodziców uczniów, w szczególności rodziców uczniów klas II gimnazjum i klasy VII szkoły podstawowej do zapoznania się z listem Minister Edukacji Narodowej dotyczącym rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020.

 

Dyrekcja SP w Grucie zaprasza w dniu 17 maja br. Rodziców uczniów na ostatnie w tym roku szkolnym zebranie. Będzie możliwość konsultacji z nauczycielami przedmiotów przed końcowym wystawieniem ocen oraz spotkania z wychowawcą klasy. Po wymienionych rozmowach na zebranie pozostają rady klasowe rodziców. Harmonogram spotkania przedstawia się następująco:
1. Klasy 0 – III SP: 15.30: spotkanie z wychowawcami; ok. 15.50 – rozmowy indywidualne z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów; 16.50 – zebranie rad klasowych w świetlicy w budynku głównym.
2. Klasy IV – VII SP i klasy II – III gimnazjum: 15.30 - rozmowy indywidualne z nauczycielami przedmiotów; 16.30 – spotkanie z wychowawcami; 16.50 – zebranie rad klasowych w świetlicy w budynku głównym.
                                                                                                                           Zapraszamy!
                                                                                                                                Dyrekcja szkoły

                                              Informacja dla rodziców i uczniów

Propozycja z Urzędu Gminy w Grucie: dla chętnych uczniów klas VI-VII i II-III gimnazjum jest możliwość udziału w wycieczce 6-dniowej w Bieszczady, połączonej w wyjazdem do Lwowa.
Termin wycieczki: 21-26 maja 2018 r., czyli wkrótce. W związku z powyższym proszę chętnych rodziców, chcących zapisać uczniów, o jak najszybsze zgłoszenie się do p. Olgi Karwowskiej w Urzędzie Gminy w Grucie. Koszt wyjazdu 730 zł jest pomniejszony o refundację Pani Wójt, która dopłaca do wypoczynku 20 zł za każdy dzień, więc koszt końcowy to 610 zł. Ze względu na przejazd do Lwowa konieczne jest posiadanie paszportu.
Bliższe informacje u p. Olgi Karwowskiej w UG w Grucie.

                                                                                                          Dyrektor SP w Grucie

                                                   Organizacja dnia 8 maja 2018 r.
               Dzień 8 maja (wtorek) to uroczystość odsłonięcia odnowionego pomnika Patrona naszej szkoły kpt. Floriana Laskowskiego. Dyrekcja i nauczyciele zapraszają także rodziców do udziału w tym ważnym wydarzeniu. Przebieg dnia przedstawia się następująco:
1. Lekcje według planu od 8.25 do 11.55.
2. Od 12.10 przygotowanie kolumny marszowej i uroczyste przejście do kościoła parafialnego w Grucie.
3. Godz. 13.00 – Msza Święta.
4. Po Mszy św. uroczystość odsłonięcia pomnika.
5. Przejście do szkoły i odwóz uczniów (rodzice przybyli na uroczystość odbierają uczniów do domu).
Prośba do rodziców: prosimy o dopilnowanie, aby uczniowie 8 maja do szkoły przyszli ubrani odświętnie.
                                                                                                            Dyrekcja SP w Grucie

Dyrekcja SP w Grucie informuje, że w czasie egzaminów klas III gimnazjum 18, 19 i 20 kwietnia są dniami wolnymi od nauki dla uczniów szkoły podstawowej i klas drugich gimnazjum.
Dodatkowe dni wolne od nauki będą także w okresie świąt majowych; są to dni 2 i 4 maja br. W poniedziałek, 30 kwietnia br., zajęcia odbędą się zgodnie z planem.
                                                                                                               Dyrekcja SP w Grucie

Dyrekcja SP w Grucie uprzejmie zaprasza Rodziców uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum na zebranie w dniu 12 kwietnia 2018 r. o godzinie 16.00. Będzie możliwość konsultacji z nauczycielami na temat osiągnięć dzieci w nauce. W perspektywie nadchodzących egzaminów szczególnie ważna będzie obecność rodziców uczniów klasy siódmej szkoły podstawowej oraz klas gimnazjum. Liczymy na obecność wszystkich Państwa. Serdecznie zapraszamy!

Dyrekcja SP w Grucie informuje, że w okresie przerwy wielkanocnej 28 i 29 marca oraz 3 kwietnia br. są dniami wolnymi od nauki dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

Na podstawie Zarządzeń nr 6 i 7 z dnia 31 stycznia 2018 r. Wójta Gminy Gruta dyrekcja Szkoły Podstawowej im. kpt. Floriana Laskowskiego w Grucie zaprasza do składania wniosków o przyjęcie dzieci na rok szkolny 2018/2019 do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Grucie oraz do klasy pierwszej naszej szkoły. Wnioski należy składać w następujących terminach:
1. Oddział przedszkolny: od 1 do 30 marca 2018 r.
2. Klasa pierwsza: od 20 marca do 13 kwietnia 2018 r.
Do podanych oddziałów przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
UWAGA! W szkole obwodowej kandydaci ze względu na swoje miejsce zamieszkania mają zapewnione miejsce i są przyjmowani na podstawie wniosku rodzica/prawnego opiekuna, bez postępowania rekrutacyjnego.
                                                                                                                 Dyrekcja SP w Grucie

                                                 Informacja dla Rodziców
Dyrekcja SP w Grucie przypomina Rodzicom i Uczniom o najbliższych ważnych terminach:
Ferie zimowe: 12 – 23 lutego 2018 r. Rekolekcje wielkopostne: kl. VII SP i klasy II – III gimnazjum w dniach 26 – 28 lutego 2018 r.; klasy 0 – VI szkoły podstawowej w dniach 7 – 9 marca 2018 r.
W okresie ferii oddział zerowy SP w Grucie zapewnia opiekę uczniom w godzinach pracy, tj. 8.00 – 13.00.

Zajęcia w ferie zimowe w Szkole Podstawowej w Grucie (12 – 24.02. 2018 r.)

 

 

Data Dzień tygodnia Rodzaj imprezy Czas trwania Nauczyciele
12.02.2018   Poniedziałek   Warsztaty czytelniczo – kulinarne w ramach programu „Trzymaj formę”.

 

9.00 – 12.00                          

K. Rafalska,

J. Kanios,

M. Kmiecik,

A. Piasecka             

13.02.2018 Wtorek Wycieczka do Grudziądza –warsztaty
w muzeum. Gry zespołowe, tenis stołowy.


9.00 – 13.00

 

K. Rafalska,

J. Kanios,

M. Kmiecik,

A. Piasecka,

M. Kurkus

14.02.2018 Środa  Wyjazd do kina.

 


9.00 – 13.00    

G. Wojtaś,

M. Kurnik

15.02.2018 Czwartek Zajęcia komputerowe.
Zajęcia plastyczne.

Koło naukowe „Być jak Ignacy”


9.00 – 13.00

 

H. Dziubkowska,
A. Żyłowska,
J. Witkowska
M. Lazarowicz                              
16.02.2018 Piątek Zajęcia rekreacyjno-sportowe.


9.00 – 12.00

 

J. Sokołowska
19.02.2018 Poniedziałek Ferie z ekonomią.


9.00 – 13.00

 

T. Piwowarski
20.02.2018 Wtorek

Ferie z ekonomią.

Gry i zabawy językowe od 9.00 -11.00 dla I – III SP, od 11.00 do 13.00 konsultacje językowe z języka angielskiego.
Zajęcia szkółki kolarskiej.


9.00 – 13.00

 

T. Piwowarski, M. Samborska
A. Zadykowicz A. Kalinowska
21.02.2018 Środa Ferie z ekonomią.
Zajęcia szkółki kolarskiej.


9.00 – 13.00

 

T. Piwowarski
A. Zadykowicz A. Kalinowska
22.02.2018 Czwartek Ferie z ekonomią.
Zajęcia szkółki kolarskiej.


9.00 – 13.00

 

T. Piwowarski
A. Zadykowicz A. Kalinowska
23.02.2018 Piątek Ferie z ekonomią.

 

9.00 – 13.00

 

T. Piwowarski
24.02.2018 Sobota Wyjazd na wyścig MTB do Rogóźna.

 

9.00 – 14.00

 

A. Zadykowicz A. Kalinowska

Rodziców uczniów klas szkoły podstawowej i gimnazjum zapraszamy w dniu 30 stycznia br. o godz. 16.00 na zebranie podsumowujące pierwsze półrocze roku szkolnego 2017/2018. Pierwsza część to spotkanie w sali gimnastycznej  z dyrekcją szkoły i przedstawicielem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grudziądzu. Po prelekcji zapraszamy na spotkania z wychowawcami klas.

Dyrekcja SP w Grucie

Dyrekcja SP w Grucie informuje, że przerwa świąteczna w nauce trwa w tym roku w dniach od 23 grudnia (sobota) do 1 stycznia 2018 r. (Nowy Rok, poniedziałek). Uczniowie na zajęcia przychodzą we wtorek, 2 stycznia 2018 r.

Dyrekcja SP w Grucie zaprasza Rodziców na zebranie nr 3 w dniu 14 grudnia 2017 r. o godz. 15.45. Spotkanie poświęcone będzie informacjom o bieżących i przewidywanych ocenach z przedmiotów i zachowania za pierwsze półrocze. Rodzice będą mogli spotkać się z wychowawcami oraz nauczycielami przedmiotów, aby porozmawiać także indywidualnie na powyższe tematy. Zapraszamy!

Po spotkaniu w klasach rady klasowe zapraszamy do świetlicy szkolnej na kolejne zebranie z Radą Rodziców szkoły (ok. godz. 16.30).

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Grucie zaprasza Rodziców uczniów na zebranie nr 2, które odbędzie się dnia 9 listopada br. (czwartek) o godz. 16.00. Na spotkaniu m.in. prelekcje związane z programem Bezpieczna+, a na spotkaniach z wychowawcami informacje o ocenach i zachowaniu dzieci i młodzieży. Ze względu na wagę spraw prosimy Rodziców o liczny udział.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Grucie zaprasza Rodziców uczniów na zebranie nr 1, które odbędzie się dnia 21 września br. (czwartek) o godz. 16.00. Na spotkaniu m.in. informacje o programie Bezpieczna+, spotkanie z policjantem, wybór rad klasowych rodziców i Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Grucie. Ze względu na wagę spraw prosimy Rodziców o liczny udział.