Kadra pedagogiczna


 

Dyrektor mgr Krzysztof Ficek (język polski)

 

 

Edukacja przedszkolna - mgr Aniela Żyłowska

Edukacja wczesnoszkolna - mgr Hanna Dziubkowska, mgr Małgorzata Lazarowicz, mgr Mirela Kurnik

Język polski – mgr Janina Śródka, mgr Bożena Zadykowicz, mgr Krzysztof Ficek, mgr Iwona Murak

Matematyka – mgr Anna Kalinowska, mgr Roman Zadykowicz, mgr Aldona Maćkowiak

Język angielski – dr Marzena Samborska,  mgr Iwona Murak, 

Język niemiecki – mgr Janina Śródka,

Fizyka – mgr inż. Witold Kaczmarek,

Chemia – mgr inż. Joanna Różańska

Biologia – mgr inż. Witold Kaczmarek

Geografia – mgr inż. Joanna Różańska

Historia i Wiedza o Społeczeństwie – mgr Tomasz Piwowarski

Przyroda – mgr inż. Witold Kaczmarek

Informatyka/Zajęcia komputerowe – mgr Aldona Maćkowiak

Edukacja dla bezpieczeństwa - mgr Małgorzata Domowicz

Technika / zajęcia techniczne – mgr Aldona Maćkowiak
Zajęcia artystyczne - mgr Karol Kosik
Plastyka – mgr Joanna Witkowska
Muzyka i rytmika – mgr Karol Kosik
Wychowanie fizyczne – mgr Joanna Sokołowska, mgr Mariusz Kurkus,
                                     mgr Aleksander Zadykowicz, mgr Anna Kalinowska
Religia – ks. mgr Tomasz Jankowski, mgr Joanna Witkowska

Pedagog szkolny - mgr Jolanta Kanios, mgr Marta Kmiecik, mgr Gabriela Wojtaś
Świetlica szkolna - mgr Gabriela Wojtaś, mgr Karol Kosik
                              mgr Katarzyna Rafalska, mgr Anna Piasecka