Rok szkolny 2014/2015


(AK)
(AK)

WITAJ, SZKOŁO!

Dnia 1 września 2014 roku odbyło się naszym Zespole Szkół w Grucie uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/15.
Pani dyrektor Zespołu Szkół dr Marzena Samborska serdecznie przywitała przybyłych na tę uroczystość gości: panią wójt mgr Halinę Kowalkowską, księdza kanonika Henryka Szczodrowskiego, uczniów i ich rodziców oraz grono pedagogiczne. Szczególnie ciepło przywitała uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy po raz pierwszy zawitali w progi naszej placówki. Cała brać uczniowska usłyszała też życzenia sukcesów w nauce oraz w innych dziedzinach aktywności szkolnej. Życzliwe słowa zachęty i wytrwałości w osiąganiu założonych celów skierowała do uczniów również pani wójt Halina Kowalkowska.
Pani dyrektor M. Samborska przedstawiła wszystkim zebranym nowego wicedyrektora Zespołu Szkół, którym został pan mgr Krzysztof Ficek, a także serdecznie powitała nowych pedagogów: panią mgr Katarzynę Giemzę, panią mgr Annę Strzelczyk, panią mgr Małgorzatę Domowicz oraz pana mgr. Bartosza Zadykowicza.
Po części oficjalnej wszyscy mieli okazję obejrzeć krótki program artystyczny, przygotowany przez uczniów naszego gimnazjum, który przede wszystkim przypomniał zebranym o tragicznych wydarzeniach września 1939 roku. Po apelu uczniowie wraz z wychowawcami udali się do sal lekcyjnych, a następnie wszyscy zostali przewiezieni autokarami na Cmentarz Wojenny w Mełnie i wzięli udział w pięknej patriotycznej uroczystości poświęconej 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Właśnie tam podniosłą mszą świętą została uczczona pamięć żołnierzy, którzy zginęli broniąc naszej Ojczyzny. Słuchając pięknych słów dotyczących bohaterstwa poległych, uczniowie uświadomili sobie, że to dzięki tej najwyższej ofierze wrzesień 2014 roku jest po prostu radosnym, spokojnym czasem powrotu do szkoły.

(red. J.Śródka)

(GW)
(GW)
08.09.2015

Letnie zajęcia integracyjne

Dobiegły końca letnie zajęcia integracyjne kolejny już raz organizowane przez Zespół Szkół w Grucie. Odbywały się one w Świetlicy opiekuńczo – wychowawczej i Oddziale Przedszkolnym.
Nauczyciele nauczania przedszkolnego, wczesnoszkolnego i opieki świetlicowej podczas zajęć integracyjnych spotkali się z rodzicami dzieci, które po raz pierwszy przestąpią mury naszej szkoły. Podczas spotkania rodzice mogli porozmawiać z nauczycielami i uzyskać odpowiedzi na wiele nurtujących pytań.
Letnie zajęcia to cały wachlarz ciekawych zabaw, wyjść, wyjazdów, które łączą grupę.
Dzięki życzliwości i współpracy rodziców, dzieci zwiedziły ciekawe miejsca i pogłębiły swoją wiedzę.
Serdeczne podziękowania za zaangażowanie i pomoc w organizacji zajęć dla Państwa:
Ilony Czarneckiej i Romana Sadowskiego, Mariana Jagodzińskiego z Koła Łowieckiego „Bażant”, Kingi i Jarosława Lewandowskich, Alicji Nasieniewskiej, nauczycieli Zespołu Szkół w Grucie Joanny Sokołowskiej i Tomasza Piwowarskiego, Pań ze stołówki Zespołu Szkół w Grucie.
Każdego dnia dopisywały humory i chęci do dobrej zabawy.
Mamy nadzieję, że zajęcia pozostawiły miłe wspomnienia. Celem ich była integracja grupy aby szkoła, koledzy i nauczyciele w dniu 1 września nie były dla dzieci niczym nowym.

08.09.2015

Czytajmy Sienkiewicza!

W ramach akcji Narodowe Czytanie, pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, w dniu 5 września także nasze gimnazjum przyłączyło się do lektury fragmentów „Trylogii”. W Grucie wzięliśmy udział w imprezie zorganizowanej w Gminnym Centrum Kultury. Gimnazjalistki, m.in. z koła dziennikarskiego naszej szkoły, posłuchały fragmentów „Ogniem i mieczem” oraz „Pana Wołodyjowskiego”, prezentowanych przez kierownik GCK p. Hannę Szumotalską i zaproszonych gości – p. Elżbietę Polakowską-Lesińską i p. Henryka Zalewskiego. Uczennice oraz piszący te słowa nauczyciel j. polskiego Krzysztof Ficek odczytali wybrane epizody z „Potopu”, który, wg wymagań podstawy programowej, jest powieścią Sienkiewicza do omówienia w gimnazjum (do wyboru, z „Krzyżakami” i „Quo vadis”). Miejmy nadzieję, że ogólnopolska akcja przyniesie efekt w postaci większego zainteresowania dziełami pisanymi „ku pokrzepieniu serc”. Szerszą relację ze zdjęciami znajdzie Czytelnik na stronie www.gruta.pl.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
08.09.2015

Widzę, komunikuję się, współpracuję – czyli czego nie da ci Facebook.

W dzisiejszych czasach młodzi ludzie żyją w realiach dynamicznie rozwijającej się technologii informacyjnej, różnego typu komunikatorów i urządzeń telekomunikacyjnych, które są nie tylko atrakcyjne i modne, ale również ogólnie dostępne. Niestety sytuacja ta ma także swoje złe strony – młodzież coraz częściej ma trudności z prawidłową komunikacją międzyludzką.
Problem ten zauważyli nauczyciele Zespołu Szkół w Grucie. Zespół pedagogów w składzie: Iwona Węcławska, Janina Śródka, Bożena Zadykowicz, Roman Zadykowicz i Witold Kaczmarek opracował program działań, który został złożony w konkursie na inicjatywę lokalną w ramach projektu „Inicjuj z FIO”. Konkurs ogłosiło Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica oraz Stowarzyszenie Kujawsko – Pomorski Ośrodek Wsparcia inicjatyw Pozarządowych Tłok.

08.09.2015

Badanie OKE

W środę 10 września gościem w naszej szkole był pracownik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku. Przeprowadził on pilotażowe badanie, które dotyczyło umiejętności matematycznych po szkole podstawowej. Z testem zmagało się 25 losowo wybranych uczniów z klasy I a i I c.

(A.K)
(A.K)
08.09.2015

Dzień Pierwszej Pomocy

Światowy Dzień pierwszej Pomocy został ustanowiony w 2000 roku z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża, jednej z największych organizacji humanitarnych na świecie. Dnia 12 września w szkole podstawowej z tej okazji przygotowany został przez koordynatorki programu „Ratujemy Uczymy Ratować”,                 H. Dziubkowską i A. Górecką pokaz udzielania pierwszej pomocy, na który została zaproszona pielęgniarka z  Ośrodka Zdrowia w Grucie pani Beata Jabłońska. Dzień ten miał na celu uświadomienie uczniom klas 0 - VI, jak ważna jest umiejętność udzielenia pierwszej pomocy wszystkim potrzebującym. Celem pokazu i ćwiczeń praktycznych było uwrażliwienie uczniów na potrzebę niesienia pomocy, wykształcenie w nich właściwych postaw i nauczenie zasad postępowania w razie wypadków. Pierwsza pomoc okazuje się niezbędna nie tylko w sytuacjach kryzysowych, takich jak wojny czy katastrofa naturalna, ale również w zwykłym, codziennym życiu. Szybkie udzielenie pomocy (w ciągu 2-3 minut) w takim przypadku znacznie zwiększa szanse na przeżycie (40-60%). Dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy i udziale, od wielu lat, w programie „Ratujemy Uczymy Ratować” mamy w szkole sprzęt do nauki pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, z którego uczniowie systematycznie korzystają. Podczas spotkania na sali gimnastycznej wszyscy chętnie, bez oporów ćwiczyli udzielanie pierwszej pomocy, co wzbudzało też wiele emocji. Daje to nadzieję na przyszłość, w której każdy potrzebujący będzie mógł liczyć na bezinteresowną pomoc.

(MS)
(MS)
08.09.2015

Edukacja zdrowotna uczniów

Dnia 15 września 2014 r. uczniowie klas II c i III a wraz z opiekunami udali się na zajęcia w ramach prewencji pierwotnej do Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Zajęcia z młodzieżą poprowadziła pani mgr Teresa Wierzchucka, która wiedzę naszych uczniów na dany temat oceniła bardzo wysoko. W czasie prezentacji zostały wymienione najczęściej występujące nowotwory wśród kobiet, mężczyzn i wśród młodych ludzi, zwracano uwagę na profilaktykę pierwotną i wtórną, pola zdrowotne Lalonda. Była również mowa o zdrowym stylu życia, jak żyć, by nie chorować na raka. Omówione zostały również tezy Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Zajęcia składały się z części teoretycznej, a mianowicie wykładu ilustrowanego prezentacją multimedialną i filmami edukacyjnymi oraz części praktycznej, w czasie której odbyły się nauka samobadania na fantomach piersi i jąder. Wyjazd młodzieży do Centrum Onkologii był kolejnym działaniem w ramach Programu Szkoły Promującej Profilaktykę Onkologiczną.

(AG)
(AG)
08.09.2015

Spotkanie z ... ciekawym człowiekiem.

Wraz z nowym rokiem szkolnym powrócił cykl "Spotkanie z ... ciekawym człowiekiem". Rodzice klasy "I a" z chęcią i dużym zainteresowaniem przyjęli propozycję wychowawcy klasy pani Aleksandry Góreckiej na tego typu spotkania z dziećmi.
Pierwszym zaproszonym gościem był pan Jarosław Kardach, który podczas ostatnich dni urlopu zaprezentował "w pigułce" część swojej hodowli. W szkolnej sali pojawiły się króle: francuski, kalifornijski, belg olbrzymi oraz karzełek polski - miniaturka. Z ptactwa królowały: gołębie diamentowe, przepiórka chińska (najmniejsza kura na świecie), kury jedwabiste silki, kura karzełek kochin, syberytka i feniks miniaturowy. Na stolikach kicały świnki morskie: teksel i rozetka.
Uczniowie prócz tego, że na żywo mogli zobaczyć i dotknąć zwierzątka, to także dowiedzieli się o ich życiu i sposobach hodowli. Bardzo dziękujemy panu Jarkowi za poświęcony czas i chęć dzielenia się swoimi zainteresowaniami. A także za słodki poczęstunek.

(M.K)
(M.K)
08.09.2015

Rajd rowerowy

Członkowie Koła Turystyki Rowerowej działającego w Gimnazjum w Grucie wzięli udział w 66 Grudziądzkim Rajdzie Rowerowym pod hasłem „ Jesień w Borach Tucholskich”. Start rajdu miał miejsce w miejscowości Szlaga Młyn nad Wdą, dokąd uczestnicy rajdu zostali przewiezieni autokarami. Dalej trasa wiodła przez leśne drogi borów, rezerwat Brzęki im. Z. Czubińskiego, rezerwat Miedzno. W Bąkowie czekała na wszystkich miła niespodzianka kulinarna: smaczna grochówka i żurek oraz ciasto a na deser soczyste jabłka. W drodze powrotnej do Grudziądza rozpętała się ogromna ulewa, która nie zostawiła suchej nitki na cyklistach. W rajdzie udział wzięli: Kamila Kurkus, Natalia Osmańska, Marcelina Witos, Beata Szkoła, Michalina Fajkowska, Kamil Bogalecki, Mirosław Ambroziak, Kamil Jankowski oraz nauczyciele : Anna Kalinowska, Tomasz Piwowarski i opiekun koła Mariusz Kurkus.

(JS)
(JS)
08.09.2015

Szkolne zawody sportowe

W Mistrzostwach Gimnazjum w Indywidualnych Biegach Przełajowych, które jednocześnie były eliminacjami do powiatowej Gimnazjady, udział wzięło 77 uczniów: 41 chłopców i 36 dziewcząt. W kategorii dziewcząt pierwsze miejsce zajęła Agata Średzińska, drugie Sylwia Piątkowska, trzecie Wiktoria Sadowska. Wśród chłopców pierwszy był Mirosław Ambroziak, drugi Mariusz Mielewczyk, trzeci Marcin Gałusza. Do mistrzostw powiatu, które odbędą się w Łasinie, zakwalifikowali się: Agata Średzińska, Wiktoria Sadowska, Marcelina Witos, Natalia Osmańska, Kamila Kaczmarek, Magdalena Markowska, Marcin Gałusza, Michał Bonkowski, Szymon Reszka, Przemysław Tuleja, Dawid Tuleja, Jan Nasieniewski. Wszystkim uczestnikom biegów serdecznie gratulujemy!

(WK)
(WK)
08.09.2015

„Turysto! Szanuj Środowisko!”

Pod takim hasłem przeprowadzona była tegoroczna akcja Sprzątania świata – Polska. Tym razem organizatorzy zachęcali do refleksji nad środowiskiem w czasie wypoczynku, na urlopie, w czasie pobytu na łonie przyrody. W jaki sposób oddziałujemy na przyrodę podczas wędrówki górskim szlakiem, podczas spaceru po lesie czy rejsu żaglówką po jeziorze? Co każdy z nas może zrobić, żeby zmniejszyć swój negatywny wpływ na środowisko? Jak możemy ograniczyć tworzenie odpadów? Dlaczego warto prowadzić ich selektywną zbiórką?

.
.
08.09.2015

Wyjazd integracyjny.

Uczniowie klasy Ib rozpoczęli swoją przygodę w Gimnazjum wyjazdem integracyjnym do ośrodka wypoczynkowego „Rudnik” w Grudziądzu. Gimnazjaliści mieli okazję lepiej poznać siebie nawzajem. Wspólne spacery, zajęcia ruchowe oraz zabawy na świeżym powietrzu pozwoliły na ciekawe spędzenie czasu. Uczniowie wrócili nieco zmęczeni, ale bardzo zadowoleni.

(AK)
(AK)
08.09.2015

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

W piątek 26 września 2014 r. obchodziliśmy w naszej szkole Europejski Dzień Języków Obcych. Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum mieli szansę wykazać się swoją wiedzą i wyobraźnią, tworząc plakaty pt. „Podróże po krajach Europy”. Temat pracy dawał szerokie możliwości zilustrowania wybranych krajów poprzez zestawienie luźnych skojarzeń dotyczących zabytków, historii czy kuchni. W efekcie powstał zbiór bardzo ciekawych i barwnych plakatów.
Główną atrakcją dnia był jednak mecz Anglia-Niemcy, rozgrywany co roku między uczniami Gimnazjum. Po widowiskowej prezentacji drużyn i wysłuchaniu hymnów obu państw, zawodnicy wbiegli na boisko. Po zaciętym meczu Anglia zwyciężyła 5:1. Wygraną drużynie angielskiej zagwarantowali: Marcin Gałusza(3), Kamil Jankowski(1) oraz Adrian Stępień(1). Honorowego gola dla drużyny Niemiec strzelił Szymon Reszka. Po meczu reprezentanci Anglii otrzymali puchar przechodni. Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim zawodnikom za ciekawy mecz!

(JŚ)
(JŚ)
08.09.2015

Wyjazd edukacyjny do Warszawy

W naszej szkole ruszyła realizacja projektu „Widzę, komunikuję się, współpracuję – czyli czego nie da ci Facebook”. Dzięki pozyskanym funduszom z programu „Inicjuj z FIO” został zorganizowany dla uczniów klasy IIIC wyjazd edukacyjny do Warszawy. Został on poprzedzony dwoma dwugodzinnymi warsztatami, na których uczestnicy zostali podzieleni na trzy czteroosobowe zespoły. Podczas pierwszego spotkania uczestnicy dzięki grom i zabawom integracyjnym rozwijali swoje kompetencje interpersonalne oraz nabierali pewności siebie, niezbędnej, by osiągać zamierzone cele. Drugie spotkanie, które odbyło się 18 września, zostało poświęcone przygotowaniom do wyjazdu edukacyjnego do Warszawy. Uczniowie wyszukiwali w słownikach, leksykonach i innych kompendiach wiedzy informacje dotyczące drugiej wojny światowej, powstania warszawskiego oraz realiów życia w okupowanej stolicy. Poza tym na mapach stolicy wyszukiwali i zaznaczali miejsca, które mieli zwiedzić. W środę 24 września uczestnicy projektu pod opieką pani I. Węcławskiej, pani J. Śródki oraz pana W. Kaczmarka wyruszyli na wyprawę do Warszawy. Pan Kaczmarek przygotował nie tylko trasę zwiedzania, ale również karty pracy, które były na bieżąco uzupełniane przez uczniów. Pobyt w stolicy rozpoczął się od zwiedzania Muzeum Powstania Warszawskiego. Zadaniem młodzieży było zebranie najważniejszych wiadomości dotyczących powstania warszawskiego. Interaktywna formuła zwiedzania tej placówki spowodowała, że pobyt w niej był dla wszystkich dużym przeżyciem. Groza dni okupacji niemieckiej stała się przez moment bardzo namacalna. Po opuszczeniu muzeum uczniowie samodzielnie zdobyli informacje, w jaki sposób dostać się do kolejnego punktu wycieczki – Fotoplastikonu Warszawskiego. W tym niezwykłym miejscu obejrzeli unikalne zdjęcia stolicy sprzed wieku. Następnie grupa udała się na Stare Miasto i na Grób Nieznanego Żołnierza. Po oddaniu hołdu poległym w walce o niepodległość uczestnicy przeszli do Muzeum Spotkań z Historią, w którym uczestniczyli w niezwykłej lekcji „Życie codzienne w okupowanej Warszawie”, a uzyskane na niej informacje wykorzystali do uzupełnienia kart pracy. Wieczorem zmęczeni, ale zadowoleni uczniowie wrócili do domów. Dzięki temu wyjazdowi uczyli się nie tylko faktów z historii Polski, ale także nabywali pewności siebie i umiejętności pracy w grupie. Zacieśnili także łączące ich więzy w bezpośrednim kontakcie, a tego na pewno nie dałby im Facebook.

(JR)
(JR)
08.09.2015

DOŚWIADCZENIA Z CHEMII I POKAZY Z FIZYKI

W środę 24 września grupa gimnazjalistów pojechała do Torunia, by wziąć udział w ćwiczeniach z chemii w Centrum Chemii w Małej Skali oraz w pokazach z fizyki w Instytucie Fizyki UMK. W zajęciach uczestniczyło 30 uczniów.
W pracowni chemicznej gimnazjaliści pod okiem Patryka Dormowicza z Centrum Chemii w Małej Skali z Torunia przeprowadzali doświadczenia. W dwuosobowych grupach uczniowie badali właściwości nadmanganianu potasu oraz badali odczyn roztworu za pomocą różnych wskaźników. Każdy uczeń mógł otrzymać i zbadać tlen, sprawdzić jaki kolor przyjmują wskaźniki chemiczne w zależności od odczynu roztworu.
Pokazy z fizyki pt. "Z górki na pazurki, czyli jak energia potencjalna zamienia się w energię kinetyczną i jak można się przy tym dobrze bawić" zorganizowane były przez Pracownię Pokazów Fizycznych i Zakład Dydaktyki Fizyki UMK. Pokazano i omówiono szereg doświadczeń z mechaniki, które w warunkach szkolnych są niemożliwe do przedstawienia. Wycieczka była udana, a uczniowie wrócili zadowoleni i pełni wrażeń.

(AK)
(AK)
08.09.2015

„Rowerowe żniwa” - 6 medali dla szkoły w Grucie

29 września 2014 roku w ośrodku wypoczynkowym DELFIN odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Kolarstwie MTB. Uczniowie naszej szkoły zdobyli na nich aż 6 medali. Złoty medal wywalczyli: Sebastian Arbszajtys z klasy piątej, Maja Tracka z klasy czwartej oraz Mateusz Górski z klasy czwartej. Brąz zdobyli: Igor Osuch z klasy piątej, Martyna Maliszewska z klasy czwartej i Katarzyna Średzińska z klasy szóstej. W klasyfikacji gmin zajęliśmy drugie, bardzo wysokie miejsce. Ogólnie do rywalizacji przystąpiło 23 uczniów z klas IV – VI. Wszyscy uczestnicy w miarę swoich możliwości walczyli o jak najwyższe lokaty i szczęśliwie pokonali bardzo ciężką, wymagającą technicznie trasę. Z wypiekami i uśmiechem na twarzy wrócili do szkoły.

(MK)
(MK)
08.09.2015

„Szkoła promująca profilaktykę onkologiczną”

W dniach 25 oraz 26 września miały miejsce kolejne działania w ramach realizowanego w szkole programu „Szkoła promująca profilaktykę onkologiczną”. Klasy IV, VI szkoły podstawowej oraz klasy pierwsze gimnazjum wysłuchały prelekcji dr Roberta Walisiewicza na temat zasad zdrowego stylu życia, które mogą ustrzec przed chorobami nowotworowymi. Uczniowie mieli możliwość zadawania pytań, na które Pan doktor udzielał wyczerpujących odpowiedzi. Dnia 26.09.2014r. zaś uczniowie klasy V zaprezentowali nauczycielom oraz społeczności uczniowskiej przedstawienie na temat zdrowego żywienia. Opowiadało ono o Marlence i jej rodzinie, która prowadziła niezdrowy tryb życia. Koleżanki i koledzy Marlenki martwiąc się o jej zdrowie nakłonili ją i jej rodzinę na zmianę trybu życia. Przedstawienie to pokazało uczniom jak ważne jest prawidłowe żywienie dla naszego zdrowia.

08.09.2015

Szkoła tańca

Dnia 29 września uczniowie klas 0-III brały udział w lekcji edukacyjno- integracyjnej pt. „Taneczna przygoda z bohaterami bajek w świecie dobrych manier”. Po muzycznym przywitaniu dzieci oglądały przedstawienie taneczne z udziałem Shreka, Spidermana i Królewny Śnieżki. Podczas spektaklu poznały choreografie różnych stylów tanecznych, aktywnie uczestniczyły w przedstawieniu do piosenki Shakery, odgrywały scenki dobrych manier oraz zapoznały się z nagrodami, które można zdobyć po rocznej edukacji w Szkole Tańca i Dobrych Manier. Na zakończenie otrzymały broszury ze szczegółowymi informacjami dla rodziców o sposobie rekrutacji.

TP
TP
08.09.2015

Żywa lekcja historii

Okazję do dosłownego dotknięcia historii Polski mieli uczniowie naszej szkoły podczas spotkania z członkami Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych "Dromader" z Bydgoszczy, które odbyło się w miniony wtorek. Miłośnicy tradycji wojskowej, na codzień uczestniczący w historycznych rekonstrukcjach i imprezach patriotycznych, przyjechali do naszej szkoły z niecodziennym bagażem. Przywieźli ze sobą mundury, hełmy a nawet broń z czasów II wojny światowej, w tym karabin "Błyskawica" skonstruowany i budowany przez polski ruch oporu w czasie II wojny światowej.
Historycy z Grupy "Dromader" zajmująco i żywo opowiadali o kampanii wrześniowej, porównywali umundurowanie wojsk polskich i niemieckich, szczególnym tematem było zaś powstanie warszawskie - prezentacje umundurowania, wyposażenia oraz uzbrojenia powstańców. Dużym przeżyciem dla uczniów zarówno z młodszych klas podstawówki jak i gimnazjalistów była możliwość przymierzenia mundurów i dotknięcia broni.
Spotkanie zorganizował nauczyciel historii Tomasz Piwowarski.

(HD)
(HD)
08.09.2015

Spotkanie z Policjantem

W dniu 30 września w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów klasy „0” i klas I- III z policjantami z Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu - mł. asp. Tomaszem Giemzą i sierż. Maciejem Kosztownym. W trakcie spotkania poruszane były następujące tematy:
• „Bezpieczna droga do i ze szkoły”
• „Obcy niebezpieczny”
• „Zagrożenia w Internecie”

(MS)
(MS)
08.09.2015

Spotkanie profilaktyczne

W dniu 6 października 2014 roku, o godzinie 15.30 w sali gimnastycznej Zespół Szkół w Grucie odbyło się spotkanie promujące zdrowy styl życia. Zostało ono zorganizowane w ramach programu „Szkoła promująca profilaktykę onkologiczną”, który jest realizowany w szkole od marca 2014 roku. Na spotkanie zaproszono rodziców uczniów oraz wszystkich, którzy chcą we właściwy sposób zadbać o swoje zdrowie.
Zebranych powitał wicedyrektor szkoły mgr Krzysztof Ficek. Następnie pedagog mgr Jolanta Kanios powiedziała kilka słów o programie i działaniach, które zostały już zrealizowane w szkole w ramach programu. Kolejnym punktem spotkania był występ uczniów klasy V szkoły podstawowej w przedstawieniu opowiadającym o Marlence, która żyła niezdrowo. Jednak koledzy martwiąc się o nią, potrafili namówić ją i jej rodzinę do zmiany trybu życia. Uczniowie z wielkim przejęciem wcielili się w grane role, co bardzo podobało się zebranym.
Następnie dyrektor szkoły dr Marzena Samborska w prezentacji multimedialnej przedstawiła tezy Kodeksu Walki z Rakiem oraz powiedziała o najczęściej spotykanych rodzajach nowotworów, na które chorują kobiety, mężczyźni i dzieci w województwie kujawsko-pomorskim.
Fachową wiedzą medyczną wsparł spotkanie doktor Robert Walisiewicz, który powiedział o istocie choroby nowotworowej i o tym co możemy robi, aby jej uniknąć. Mówił o zdrowym odżywianiu, właściwym trybie życia. Przypomniał także o regularnych badaniach profilaktycznych kobiet i mężczyzn.
Całe spotkanie umilił występ Dorot Berent i jej przyjaciół, którzy zaprezentowali się w krótkim występie artystycznym. Na przybyłych gości czekał zdrowy poczęstunek.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy znaleźli czas, aby dowiedzieć się co mogą zrobić dla swojego zdrowia.

(KR)
(KR)
08.09.2015

Wycieczka do Pelplina

Dnia 4.10.2014 r. uczniowie naszej szkoły pojechali na wycieczkę do Pelplina, zorganizowaną przez panią bibliotekarz, katechetkę i ks.wikariusza. Historia tego miasteczka nierozerwalnie związana jest z zakonem cystersów i właśnie tam mogli zwiedzić gotycki pocysterski zespół klasztorny, w skład którego wchodzą - kościół z końca XIII wieku, duża Bazylika Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Wszyscy z zaciekawieniem słuchali przewodnika opowiadającego historię katedry i opisującego dzieła znajdujące się wewnątrz. W drodze do kolejnego obiektu mogli podziwiać piękne ogrody biskupie. Kolejnym celem wycieczki było zwiedzanie Muzeum Diecezjalnego- z bogatymi zbiorami sztuki gotyckiej. Najważniejszym eksponatem była Biblia Gutenberga, o której wiele dowiedzieli się z ust przewodnika muzeum. Po pamiątkowym zdjęciu pod katedrą udali się w drogę powrotną, zatrzymując się po drodze w Piasecznie -najstarszym sanktuarium maryjnym na Pomorzu. W miejscu, gdzie wytrysnęło cudowne źródełko, wybudowano kaplicę oraz stacje drogi krzyżowej. Każdy uczestnik wycieczki był zadowolony z jej przebiegu.

(MK)
(MK)
08.09.2015

Wycieczka rowerowa

Członkowie Koła Turystyki Rowerowej działającego w Gimnazjum w Grucie realizując program „Szkoły promującej profilaktykę onkologiczną” poprzez prowadzenie zdrowego stylu życia oraz stałej aktywności ruchowej wzięli udział w corocznej wycieczce rowerowej pod hasłem „ SZLAKIEM MIEJSC MARTYROLOGII W GMINIE GRUTA”. Trasa wycieczki wiodła przez Grutę, Słupski Młyn i Mełno. W każdym z tych miejsc uczniowie oddali hołd poległym we wrześniu 1939 roku żołnierzom oraz pomordowanym przez hitlerowców mieszkańcom gminy, porządkowali groby i zapalali znicze. W Słupskim Młynie młodzież zlokalizowała w lesie krzyż, który został postawiony w miejscu kaźni ludności cywilnej. Wycieczkę zorganizowali: Mariusz Kurkus (opiekun koła) i Tomasz Piwowarski (nauczyciel historii), a uczestniczyli w niej Marcelina Witos, Beata Szkoła, Wiktoria Sadowska i Mirosław Ambroziak.

08.09.2015

Wyjazd do kina

W środę 8 października grupa 85 gimnazjalistów wraz z opiekunami udała się do kina Helios w Grudziądzu na film „Miasto 44”. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia wspaniałej opowieści o młodości, miłości, odwadze i poświęceniu bohaterskich powstańców. Film niewątpliwie wywarł ogromne wrażenie na młodzieży i sprowokował do dyskusji. Zawsze głośni i radośni uczniowie jeszcze długo po wyjściu z kina byli nadzwyczaj spokojni. To była jedna z najciekawszych lekcji historii.
Tak liczny udział młodzieży był możliwy dzięki nieodpłatnemu udostępnieniu dwóch autokarów, za co bardzo dziękujemy pani Wójt.

(RZ)
(RZ)
08.09.2015

WYCIECZKA DO CHEŁMNA

W czwartek 9 października dwanaścioro uczniów z klasy III C, biorących udział w realizacji projektu „WIDZĘ, KOMUNIKUJĘ SIĘ, WSPÓŁPRACUJĘ – CZYLI CZEGO NIE DA CI FACEBOOK”, wraz z opiekunami Bożeną Zadykowicz i Romanem Zadykowiczem wybrało się na wycieczkę do Chełmna. Młodzież pod czujnym okiem pani przewodnik Jadwigi Wesołowskiej poznawała wyjątkowo bogate w zabytki miasto, w którym zachowało się siedem kościołów, prawie nienaruszony średniowieczny układ urbanistyczny, mury obronne, renesansowy ratusz, piękny klasztor a także wiele kamienic z XVIII i XIX wieku. Dużą atrakcją był spacer Nowymi Plantami, które są uznawane za trasę zakochanych. Wycieczkowicze nie tylko poznawali zabytki miasta, ale także doskonalili umiejętność porozumiewania się i komunikowania oraz właściwego zarządzania czasem. Humory były wspaniałe, ale nie mogło być inaczej, skoro o tej porze roku słońce grzało jak w czerwcu.

(HD)
(HD)
08.09.2015

Światowy Dzień Poczty

9 października obchodzimy Światowy Dzień Poczty.
Data ta nie jest przypadkowa, to właśnie tego dnia w 1874 r. na konferencji w Bernie powołano jedną z najstarszych organizacji międzynarodowych, Światowy Związek Pocztowy. W Polsce tego dnia obchodzony jest od 1956 roku "Dzień Znaczka".
W związku z tym najmłodsi uczniowie naszej szkoły spotkali się z listonoszem, który opowiedział dzieciom o swojej pracy, pokazał zawartość torby, elementy umundurowania oraz omówił skąd się wywodzi logo poczty. Na zakończenie odpowiadał na wiele pytań dzieci. Po spotkaniu uczniowie pokolorowali kartki pocztowe i znaczki, aby nie zapomnieć o tradycji wysyłania kartek pocztowych.

08.09.2015

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

W poniedziałek 6 października w Zespole Szkół w Grucie odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. W Gimnazjum największą liczbę głosów zdobyła Agata Weselak z klasy III A, natomiast w Szkole Podstawowej Martyna Templin z klasy VI. Nowo wybrani przewodniczący przedstawili swoich współpracowników do działań w roku szkolnym 2014/2015.
Skład nowego Samorządu Uczniowskiego:
Gimnazjum
Przewodnicząca: Agata Weselak
Zastępcy: Marta Waszewska, Kajetan Albanowski
Skarbnik: Dorian Katarzyniak
Sekretarz: Wiktoria Wasielewska
Szkoła Podstawowa
Przewodnicząca: Martyna Templin
Zastępca: Klaudia Antczak
Skarbnik: Patrycja Kikulska

08.09.2015

Otrzęsiny

13 października pamiętano nie tylko o nauczycielach; swoje małe święto mieli również uczniowie klas pierwszych gimnazjum, którzy właśnie tego dnia zostali uroczyście włączeni do uczniowskiej społeczności. Zanim jednak to nastąpiło, młodzież musiała wykazać się wieloma talentami i umiejętnościami. Jury składające się z uczniów klas drugich (to oni w tym roku przygotowali imprezę) oceniało swoich młodszych kolegów w następujących konkurencjach: próba mądrości, próba smaku, próba słuchu, próba siły, próba zręczności oraz próba gracji.
Przedstawiciele klasy Ia, Ib i Ic bardzo się starali sprostać poszczególnym zadaniom, jednak zwycięzca mógł być tylko jeden. Po zliczeniu wszystkich punktów cząstkowych okazało się, że najlepiej spisali się uczniowie klasy Ib. Tuż za nimi uplasowała się młodzież z klasy Ic, natomiast zaszczytne miejsce trzecie przypadło klasie Ia. Wszyscy uczestnicy otrzymali okolicznościowe dyplomy oraz zapewnienie, że od tego momentu są pełnoprawnymi członkami społeczności uczniowskiej Zespołu Szkół w Grucie.

(BZ)
(BZ)
08.09.2015

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Uczniowie naszego Zespołu Szkół przygotowali uroczysty apel. Na początku pani dyrektor dr Marzena Samborska złożyła wszystkim pracownikom serdeczne życzenia oraz wręczyła wyróżnienia. Później pani wójt mgr Halina Kowalkowska zwróciła się z ciepłymi słowami do pedagogów i innych pracowników szkół. Do życzeń przyłączyła się także przewodnicząca Rady Rodziców – pani Patrycja Czmoch. Po części oficjalnej uczniowie przedstawili montaż słowno-muzyczny, w którym wyrazili słowa podziękowania dla swoich nauczycieli. Uroczystość zakończyło wspólne odśpiewanie „sto lat” i życzenia od Samorządu Uczniowskiego. Dzień przebiegał w bardzo miłej i ciepłej atmosferze.

08.09.2015

Powiatowe zawody w sztafetowych biegach przełajowych w Łasinie

Dnia 15.10.2014 roku w Łasinie odbyły się zawody powiatowe w sztafetowych biegach przełajowych, w których dziewczęta z Gruty zajęły IV miejsce. Skład sztafety SP dziewcząt:
1. Klaudia Antczak
2. Martyna Templin
3. Kornelia Lewandowska
4. Julia Górska
5. Sara Kowalczyk
6. Maja Tracka
7. Jagoda Maliszewska
8. Marta Samborska
Rez. Agata Pilarska
Opiekun grupy: Joanna Sokołowska

08.09.2015

I i II miejsce w biegach sztafetowych

Bardzo dobrze zaprezentowały się drużyny dziewcząt i chłopców z Gimnazjum w Grucie w sztafetowych biegach przełajowych, które odbyły się w Łasinie w ramach Powiatowej Gimnazjady. Chłopcy w składzie: Jakub Ścibior, Kajetan Albanowski, Przemysław Tuleja, Dawid Tuleja, Michał Bonkowski, Szymon Reszka, Jan Nasieniewski, Oskar Reich, Sławomir Kufel i Marcin Gałusza zajęli I miejsce.

(MK)
(MK)
08.09.2015

Dogoterapia

Uczniowie klas I-III uczestniczyli w zajęciach dogoterapii. Opiekunka Pikusia opowiadała o szkole dla psów i zajęciach, w których brał udział . Dzieci poszerzyły swoje wiadomości na temat postępowania z psem. Uczyły się rozpoznawać szczęśliwego i wystraszonego psa, dowiedziały się jak opiekować się psem, jak witać się ze zwierzątkiem oraz jak pogłaskać, aby nie wystraszyć psa. Nauczyły się również jak postępować, gdy pies atakuje i przyjmowały pozycje obronne przy ataku. Największą atrakcją było głaskanie psa. Na zakończenie każdy otrzymał dyplom „Dzielnego uczestnika znającego wszystkie zasady dobrego zachowania w obecności psa”. Taka integracja dostarczyła dzieciom wiele korzyści. Kontakt z psem dał im poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie.

(JS)
(JS)
08.09.2015

Gminne zawody w minipiłce ręcznej dziewcząt

Dnia 23.10.2014 roku w hali sportowo - widowiskowej przy Zespole Szkół w Grucie odbyły się zawody gminne w minipiłce ręcznej, w których udział wzięły 4 drużyny dziewcząt ze szkół podstawowych w gminie Gruta. Wyniki spotkań:

(KR)
(KR)
08.09.2015

Arkadiusz Niemirski u nas...

Aby uczcić Rok Czytelnictwa, jaki w 2014 obchodzimy, kustosz Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie Elżbieta Polakowska-Lesińska zorganizowała dla klas 5 i 6 ze wszystkich szkół w gminie spotkanie autorskie z pisarzem Arkadiuszem Niemirskim, które odbyło się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Grucie. Na prelekcję wraz z uczniami przybyły panie polonistki i bibliotekarki.
Pan Niemirski od wielu lat jest orędownikiem książki i propagatorem czytelnictwa. Podczas spotkania w formie prezentacji multimedialnej zaprezentował własną biografię i twórczość, przy okazji przypominając klasyków literatury detektywistycznej i sensacyjnej. Dzieci zainteresowała zwłaszcza seria wydawnicza o Panu Samochodziku autorstwa Zbigniewa Nienackiego i jej kontynuacje, z których jedna powstała dzięki talentowi Pana Niemirskiego.
Ta ciekawa i pełna humoru wizyta zakończyła się rozdaniem autografów i wspólnym zdjęciem. Miejmy nadzieję, że spotkanie za żywo z autorem tak wielu książek, tekstów kabaretowych i felietonów zaowocuje większym zainteresowaniem tego typu twórczością i rozwojem czytelnictwa wśród naszych uczniów.

(KR)
(KR)
08.09.2015

Światowy Dzień Walki z Otyłością

Nasza szkoła włączyła się w obchody Światowego Dnia Walki z Otyłością, który obchodzony jest
24 października. Uczniowie wysłuchali audycji, z której dowiedzieli się m.in. jakie mogą być konsekwencje nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży i jak należy prawidłowo się odżywiać.
Pamiętając, że jednym ze sposobów utrzymania właściwej wagi ciała jest aktywność fizyczna, na przerwie chętni uczniowie mogli wziąć udział w aerobiku prowadzonym przez panią Joannę Sokołowską.

(TP)
(TP)
08.09.2015

Z wizytą u Wielkiego Mistrza

Uczniowie naszego gimnazjum odwiedzili największy ceglany zamek średniowiecznej Europy - Malbork. Gimnazjaliści dotarli do Malborka pociągiem. Tam pod opieką przewodnika poznawali tajemnice średniowiecza i zakonu krzyżackiego. Zwiedzali odrestaurowane pomieszczenia reprezentacyjne monumentalnej warowni, w których zapadały decyzje o znaczeniu dla całego ówczesnego świata, gdyż zakon krzyżacki był potęgą nie tylko religijną ale i militarną. Zaglądali także do zakamarków budowli, która służyła setkom osób za miejsce zamieszkania - takich jak sypialnie, zakonna kuchnia czy toaleta. Odwiedzili także do komnaty Wielkiego Mistrza Zakonu. Z podróży w czasie wrócili pełni wrażeń i nowych wiadomości na temat średniowiecznego rycerstwa.
Opiekunami młodzieży podczas tej żywej lekcji historii byli p. Janina Śródka i Tomasz Piwowarski.

(T.P)
(T.P)
08.09.2015

Jeszcze więcej krokusów.

Uczniowie naszej szkoły posadzili na trawniku przed szkołą kolejne cebulki krokusów. Kwiaty na wiosnę przypominać będą o dzieciach, które zginęły w czasie II wojny światowej. Na tym polega idea ogólnoświatowego projektu "Krokus", w którym uczestniczy Szkoła w Grucie.
Pierwsze kwiaty rok temu posadzili gimnazjaliści. Pielęgnowali rośliny przez cały rok, przygotowali tabliczkę z oznaczeniem miejsca posadzenia kwiatów. Teraz krokusami niosącymi przesłanie pamięci o zbrodni, ale także o nadziei i tolerancji opiekują sie ich młodsi koledzy.
Uczniowie szkół na całym świecie otrzymują cebulki żółtych krokusów, które są sadzone by uczcić pamięć półtora miliona dzieci żydowskich oraz tysięcy dzieci innych narodowości zamordowanych w czasie II wojny światowej i Holokaustu. Żółte kwiaty przypominają żółte gwiazdy Dawida, które Żydzi zmuszeni byli nosić w wielu okupowanych przez nazistów krajach. Kwiaty przypominają także o tym, że nawet w obliczu najbardziej tragicznych wydarzeń, nowe życie odradza się a nadzieja nie umiera.
Kultywowanie pamięci o ofiarach nazizmu jest także dobrą okazją do rozmowy na temat tolerancji, różnic kulturowych, religijnych i światopoglądowych. Tylko zrozumienie i otwartość na innych daje gwarancję, że koszmar z czasów II wojny światowej, który dotknął milionów dzieci, więcej się nie powtórzy. Pretekstem do tych ważnych działań jest posadzenie i pielęgnowanie kwiatów.
Koordynatorem projektu "Krokus" jest nauczyciel historii Tomasz Piwowarski.

(JR)
(JR)
07.09.2015

Pamiętamy...

Wykorzystując piękną jesienną pogodę, 30 października grupa młodzieży wraz z opiekunami udała się na cmentarz parafialny w Grucie, by uporządkować groby poległych żołnierzy przed zbliżającym się świętem 1 listopada. Uczniowie sprzątali liście, wyrywali chwasty, zapalali symboliczne znicze.Młodzież z zainteresowaniem czytała tablice przy grobach poległych o wolność naszej Ojczyzny żołnierzy oraz słuchała opowieści naszego historyka, pana Tomasza Piwowarskiego. Następnego dnia wieczorem uczniowie udali się na cmentarz, by zapalić znicze zebrane w ramach akcji „Pamięć”, zorganizowanej przez Samorząd Uczniowski. Efekt był niezwykły! Takie przedsięwzięcia są bardzo potrzebne, bo dbamy o ważne dla wielu ludzi miejsca i poznajemy naszą historię. Oddajemy cześć zmarłym, pamiętamy o tych, którzy nie mają swoich bliskich i uczymy dzieci i młodzież szacunku do tradycji. Akcja zorganizowała została w ramach planu pracy Samorządu Uczniowskiego oraz koła historycznego.

(KR)
(KR)
07.09.2015

XI edycja Międzygimnazjalnego Konkursu Języków Obcych

Dnia 29 października 2014 roku w Zespole Szkół w Grucie odbyła się XI edycja Międzygimnazjalnego Konkursu Języków Obcych, w którym oprócz naszych uczniów wzięli udział przedstawiciele okolicznych gimnazjów: w Radzyniu Chełmińskim, Wąbrzeźnie, Świeciu nad Osą i Jankowicach. Uczestnicy mieli okazję zmierzyć się z zadaniami testowymi, które obejmowały zagadnienia z zakresu gramatyki, leksyki i wiedzy o krajach anglojęzycznych. Konkurs sprawdzał również umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz odbioru tekstu słuchanego. Po trwającym godzinę teście konkursowym uczniowie oczekiwali na ogłoszenie wyników, częstując się przygotowanymi dla nich słodkościami.
Wśród uczestników zmagających się z testem z języka angielskiego bezkonkurencyjnym zwycięzcą okazał się Maurycy Bazylczuk (Radzyń Chełmiński). Na II miejscu znalazł się Mikołaj Prokop (Wąbrzeźno), natomiast na III – Anna Witecka (Gruta).
Najlepszy rezultat z języka niemieckiego uzyskała Aleksandra Lewandowska (Radzyń Chełmiński). II miejsce zajął Dawid Kawski (Jankowice), a III miejsce przypadło w udziale Patrycji Karczewskiej (Świecie nad Osą).
Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody edukacyjne ufundowane przez Wójta Gminy Gruta, a dla pozostałych uczestników przygotowano nagrody pocieszenia. Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie i zapraszamy na kolejne spotkanie za rok!

(MK)
(MK)
07.09.2015

Szczypiorniak OK.

W hali sportowej w Grucie odbyły się turnieje piłki ręcznej dziewcząt i chłopców w ramach Powiatowej Gimnazjady. W obu kategoriach zwycięstwa odniosły drużyny Gimnazjum w Grucie.
Wyniki dziewcząt:
Grupa A: Radzyń Chełmiński – Łasin 5:3
Grupa B: Gruta – Ruda: 8:1, Gruta – Świecie n/Osą: 12:0, Ruda – Świecie n/Osą: 5:3.
Mecz o I miejsce: Gruta – Radzyń Ch.: 6:0.
Tabela końcowa: 1. Gruta, 2. Radzyń Ch., 3. Ruda, 4. Łasin, 5. Świecie n/Osą.
Najlepszą strzelczynią turnieju została Kamila Kurkus (zdobyła 9 bramek), a bramkarką Daria Nowaczek (wpuściła tylko 1 bramkę).
Skład: Kamila Kurkus, Kamila Kaczmarek, Agata Weselak, Marta Waszewska, Natalia Osmańska, Karina Ditrichkeit, Daria Nowaczek, Izabela Sułkowska, Wiktoria Iterman, Wiktoria Wasielewska, Julia Nowaczek, Natalia Barszczewska, Dominika Zych, Wiktoria Sadowska. Opiekun Mariusz Kurkus.
Wyniki chłopców:
Grupa A: Radzyń Chełmiński – Łasin 2:4
Grupa B: Gruta – Ruda: 5:5, Gruta – Świecie n/Osą: 14:2.
Mecz o I miejsce: Gruta – Łasin: 10:4.
Tabela końcowa: 1. Gruta, 2. Łasin, 3. Radzyń Ch., 4. Ruda, 5. Świecie n/Osą.
Skład: Kajetan Albanowski (zdobył 11 bramek), Szymon Reszka, Marcin Gałusza, Paweł Fabrykiewicz, Patryk Sołtysik, Patryk Głowacki, Michał Bonkowski, Jakub Ścibior, Kamil Bogalecki, Adam Sołtysik. Opiekun: Aleksander Zadykowicz.
Warto dodać, że zarówno zespół dziewcząt jak i chłopców składa się z uczniów klas sportowych oraz, że obydwie drużyny obroniły tytuł mistrza powiatu w piłce ręcznej z ubiegłego roku szkolnego. Serdecznie gratulujemy!

(AS)
(AS)
07.09.2015

Wycieczka do Torunia

Dnia 6 listopada uczniowie klasy 1 A, 1 B oraz 2 wraz z wychowawcami wybrali się na wycieczkę do Torunia. Na wstępie przeszły szkolenie organizowane w Centrum Edukacji Komunikacyjnej. Podczas zajęć dzieci dowiedziały się, w jaki sposób bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym, poznały wybrane znaki drogowe, uczyły się bezpiecznego przejścia dla pieszych w miejscu, gdzie są sygnalizatory i tam, gdzie ich brak oraz ćwiczyły i utrwalały zasady ruchu drogowego podczas zabawy w ,,ruch drogowy”. Kolejną atrakcją była wizyta w teatrze ,,Baj Pomorski”, gdzie maluchy obejrzały spektakl ,,Dziób w dziób”- współczesny dramat dla dzieci pisany ich językiem i mówiący o ich problemach: o modzie, o bandzie podwórkowej, o odrzucaniu i akceptacji, o sztuce bycia liderem i rywalizacji. Wycieczkę zakończył spacer po Starym Mieście.

(AZ)(TP)
(AZ)(TP)
07.09.2015

Bieg z okazji Święta Niepodległości

Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wzięli udział w Grudziądzkim Biegu Niepodległości - trzeciej już odsłonie imprezy biegowej, której celem było uczczenie Dnia Niepodległości oraz propagowanie biegania jako aktywności fizycznej, którą uprawiać może każdy i o każdej porze roku.
Na starcie biegu na grudziądzkiej Cytadeli, otwartej tego dnia dla zwiedzających w związku ze świętem 11 listopada, stanęło ponad 120 biegaczy. Wśród nich byli uczniowie naszej szkoły: Jakub Ścibior, Michał Bonkowski, Dawid Tuleja, Przemysław Tuleja, Łukasz Templin, Sławomir Kuffel, Mikołaj Dziewicki, Karol Waszewski, Natalia Osmańska, Kamila Kaczmarek, Jan Nasieniewski, Paweł Waszewski wraz z opiekunami: Anną Kalinowską, Witoldem Kaczmarkiem, Aleksandrem Zadykowiczem i Tomaszem Piwowarskim. Sygnał do startu wystrzałem z zabytkowej armaty dał prezydent Grudziądza Robert Malinowski. Biegacze pobiegli w sześciokilometrową trasę szlakiem Wiślanej Trasy Rowerowej na Stare Miasto. Na grudziądzkim Rynku pod pomnikiem Żołnierza Polskiego uczestnicy biegu, a wśród nich uczniowie naszej szkoły, złożyli kwiaty i zapalili znicze. Na biegu z okazji Święta Niepodległości nie zabrakło flag narodowych i biało - czerwonych akcentów. Warto podkreślić, że drużyna z Gruty całą trasę pokonała na czele całej grupy biegaczy, dotrzymując kroku Andrzejowi Dolewskiemu, ultramaratończykowi, najszybszemu mieszkańcowi Grudziądza w Biegach im. Bronisława Malinowskiego w roku 2014, prezesowi Akademii Biegania, która współorganizowała bieg.
Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali pamiątkowe koszulki okolicznościowe oraz wojskową grochówkę.

(JŚ)
(JŚ)
07.09.2015

Zakończenie działań projektu „Widzę, komunikuję się, współpracuję –czyli czego nie da ci facebook"

Początek listopada stał się czasem zakończenia i podsumowania działań realizowanych w ramach projektu „Widzę, komunikuję się, współpracuję – czyli czego nie da ci Facebook”.
W ramach projektu uczniowie klasy IIIc Gimnazjum w Grucie uczestniczyli nieodpłatnie w czterech dwugodzinnych warsztatach oraz dwóch atrakcyjnych wycieczkach – wyjeździe edukacyjnym do Warszawy oraz warsztatach terenowych w Chełmnie. Było to możliwe dzięki pozyskanym funduszom z programu „Inicjuj z FIO”. Z uczestnikami pracował zespół nauczycieli w składzie: pani Iwona Węcławska, pani Bożena Zadykowicz, pani Janina Śródka, pan Witold Kaczmarek oraz pan Roman Zadykowicz. To dzięki ich staraniom nie tylko udało pozyskać się fundusze, ale także zrealizować założone działania projektowe.
Dzięki udziałowi w projekcie gimnazjalisci poprawili skuteczność swojej komunikacji, zwiększyli pewność siebie, nauczyli się zarządzać czasem oraz konsekwentnie dążyć do wyznaczonego celu. Poza tym pracowali nad precyzją swoich wypowiedzi ustnych i pisemnych, a także nad przygotowaniem atrakcyjnych prezentacji z warsztatów i wyjazdów edukacyjnych. Projekt kładł także nacisk na umiejętność pracy w grupie, budowanie bezpośrednich relacji międzyludzkich, elastyczność, zarządzanie czasem. Te umiejętności są niezwykle ważne w dzisiejszych czasach, gdy sukces życiowy zależy w dużej mierze od umiejętności psychospołecznych i dopasowania się do wymagań wciąż zmieniającego się rynku pracy.
Uczniowie przekonali się także, że spędzanie czasu w bezpośrednim kontakcie, wspólne realizowanie zadań daje bardzo dużo radości, a osiągnięcie założonego celu jest źródłem ogromnej satysfakcji. Udział w tym projekcie udowodnił im, że można zdobywać informacje nie tylko za pomocą Internetu i że jest to bardzo cenna umiejętność.
O tym, jak bardzo ten projekt był potrzebny, świadczą wypowiedzi jego uczestników. Na pytanie, czego nauczyli się dzięki udziałowi w projekcie, uczniowie odpowiadali: pracy w grupie, współpracy z różnymi ludźmi, nawiązywania kontaktów z innymi, korzystać z mapy. Młodzi ludzie wskazywali także na fakt, że zdobyli dużo informacji na temat zwiedzonych miejsc. Wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego nauczyła ich szacunku dla poległych za ojczyznę w sposób naturalny, bez natrętnego dydaktyzmu.
Najbardziej podobały się wycieczki, zwiedzone miejsca, ale także atmosfera i spotkania warsztatowe, będące okazją do świetnej, wspólnej zabawy. Kilkoro uczestników określiło to krótko: po prostu WSZYSTKO!
Projekt ten udowodnił, że wiedza i naprawdę ważne życiowe umiejętności i postawy mogą być nabywane i kształtowane w sposób atrakcyjny, w doskonałej atmosferze i dać mnóstwo satysfakcji zarówno młodzieży, jak i nauczycielom.

HD
HD
07.09.2015

PASOWANIE NA UCZNIA

W dniu 12 listopada odbyła się w naszej szkole uroczystość Pasowania na ucznia i starszaka dzieci z oddziału przedszkolnego i klas pierwszych.
Na uroczystości obecni byli pani wójt Gminy Gruta mgr Halina Kowalkowska, policjant mł. asp. Tomasz Giemza, rodzice, grono pedagogiczne oraz starsi koledzy i koleżanki.
W obecności zaproszonych gości uczniowie złożyli ślubowanie i zostali pasowani na uczniów
i starszaków przez panią dyrektor dr Marzenę Samborską i pana wicedyrektora mgr Krzysztofa Ficka. Był to wyjątkowy dzień, ponieważ towarzyszyły mu także pierwsze występy artystyczne pierwszaków i dzieci z oddziału „0”. Nasi mali bohaterowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. Natomiast pani wójt wraz z policjantem wręczyła pasowanym uczniom elementy odblaskowe, które mają im zwiększyć bezpieczeństwo podczas drogi do i ze szkoły.
Dzieci po uroczystym apelu udały się do klas, gdzie wspólnie z rodzicami wzięły udział
w klasowym poczęstunku. Było bardzo miło i serdecznie. Wszystkie dzieci były zadowolone
i dumne, że zostały włączone do społeczności szkolnej.

(MK)
(MK)
07.09.2015

"Jeżdżę z głową"

Nasze Gimnazjum mając na celu bezpieczeństwo uczniów i kształtowanie w nich nawyków bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym przystąpiło do programu edukacyjnego utworzonego przez Fundację BGŻ „Jeżdżę z głową”. Aktualnie w programie bierze udział 25 uczniów, a koordynatorami są nauczyciele: Aldona Maćkowiak i Mariusz Kurkus.

07.09.2015

OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Dnia 12 listopada uczniowie i pracownicy naszej szkoły wzięli udział w uroczystym apelu z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Wszyscy zebrani obejrzeli montaż słowno-muzyczny, przygotowany przez uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Apel ten przypomniał niezwykle ważne wydarzenia historyczne sprzed 98 lat, dzięki którym nasz kraj po 123 latach niewoli odzyskał niepodległość.
Uroczyste obchody Święta Niepodległości są bardzo ważne, ponieważ obecnie nie zawsze sobie zdajemy sprawę z tego, że to dzięki bohaterskiej postawie naszych przodków możemy dzisiaj cieszyć się wolnością. O tym także powiedzieli młodzi wykonawcy, którym po zakończonym apelu podziękowano brawami.

(MK)
(MK)
07.09.2015

(Nie) Gościnni gospodarze

W hali sportowej w Grucie odbył się turniej piłki siatkowej dziewcząt o Puchar Prezesa Gminnego Klubu Sportowego w Grucie Aleksandra Zadykowicza. W zawodach wzięły udział 4 drużyny: Gimnazjum nr 12 w Grudziądzu, Koset Grudziądz, Gimnazjum w Grucie i Płomień Gruta. Grano systemem „każdy z każdym”, do dwóch wygranych setów.

.
.
07.09.2015

Mamy tytuł Szkoły promującej profilaktykę onkologiczną

Dnia 20 listopada 2014 r. w Centrum Onkologii w Bydgoszczy dyrektor szkoły Marzena Samborska oraz pedagog Jolanta Kanios i Marta Kmiecik z rąk Kurator Oświaty pani Anny Łukaszewskiej oraz koordynatora Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia pana dr n.med. Tomasza Mierzwy odebrały wyróżnienie i tytuł "Szkoły promującej profilaktykę onkologiczną", plasując się wśród laureatów programu. W czasie tej uroczystości dyrektor szkoły zaprezentowała działania, które zostały zrealizowane w ramach projektu od marca do końca października. Większość tych zadań będzie dalej kontynuowana.

07.09.2015

Sukces Nikodema

21.11 2014 roku w Centrum Edukacji Komunikacyjnej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu odbyło się podsumowanie i uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego pod nazwą ,, Na drodze świeć przykładem”. Konkurs został zorganizowany przez WORD w Toruniu i Delegaturę Kuratorium Oświaty w Toruniu, a skierowany był do dzieci z przedszkoli i szkół z Torunia oraz powiatów objętych działaniem Toruńskiej Delegatury Kuratorium Oświaty. Celem konkursu było propagowanie bezpiecznego zachowania i poruszania się po drogach publicznych, uświadomienie dzieciom jak ważne dla ich bezpieczeństwa jest to, aby były widoczne dla pozostałych uczestników ruchu drogowego, zachęcenie do noszenia elementów odblaskowych w warunkach ograniczonej widoczności. W ramach konkursu wygrało 15 prac z 799 uczestników. Wśród tak dużej konkurencji w kategorii klas I-III – Nikodem Kaszuba z klasy I ,,A” zdobył wyróżnienie za swoją prace. Ogromne brawa należą się Nikodemowi, który tak godnie reprezentuje naszą szkołę, a jej uczniem jest zaledwie 3 miesiące.
Życzymy mu dalszych sukcesów !!!

(TP)
(TP)
07.09.2015

"Co gimnazjalista o demokracji wiedzieć powinien"

Karol Topolewski, uczeń kl. III B Gimnazjum w Grucie zdobył I miejsce na konkursie "Co gimnazjalista o demokracji wiedzieć powinien". Okazał się najlepszy spośród gimnazjalistów z całego regionu grudziądzkiego!
Właśnie w grudziądzkim Ośrodku Doradztwa Zawodowego Nauczycieli odbył się ten konkurs zorganizowany w 25 rocznice upadku komunizmu w Polsce. W jego finale gimnazjaliści walczyli w dwóch etapach - pisemnym i ustnym. Nasz reprezentant już po części pisemnej uplasował się w ścisłej czołówce - na II miejscu. Po części ustnej wiadomo było już, że z wiedzy o społeczeństwie nie ma sobie równych. A zakres materiału był bardzo szeroki - trzeba było wykazać się między innymi znajomością początków transformacji ustrojowej w Polsce, znać demokratyczne prawo wyborcze, rozpoznawać polityków mających największy wpływ na kształt demokracji w Polsce w ciągu ostatniego ćwierćwiecza. Karol Topolewski okazał się osobą, która wiedziała na te tematy najwięcej. Opiekunem laureata konkursu jest nauczyciel historii i wos Tomasz Piwowarski.

(JW)
(JW)
07.09.2015

Inauguracja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom

W dniu 28 listopada 2014 roku grupa dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Grucie i Szkoły Filialnej w Dąbrówce Królewskiej uczestniczyła w inauguracji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, która odbyła się na toruńskim Tor – Torze.

(GW)
(GW)
07.09.2015

95 - lecie działalności PCK

W piątek 28 listopada 2014 r. w Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu odbyła się uroczysta akademia poświęcona 95 leciu działalności Polskiego Czerwonego Krzyża, w której uczestniczył opiekun SK PCK Zespołu Szkół w Grucie wraz z delegacją uczniów.
Uroczystość uświetniona została wręczeniem odznaczeń zasłużonym, wystąpieniem gości, a także częścią artystyczną.
Pomoc jaką codziennie niesie Grudziądzki Oddział PCK i współpracujące z nim osoby, instytucje, szkoły jest nieoceniona.
Zaznaczyć należy, że Zespół Szkół w Grucie od lat współpracuje z Oddziałem Rejonowym PCK w Grudziądzu, biorąc udział w różnych akcjach, zbiórkach charytatywnych takich jak: „ Koszyczek Wielkanocny”, „ Kampania Walki z Głodem” czy „ Czerwonokrzyska Gwiazdka.”
Ważnym jest nie myśleć tylko o sobie, wspierać i pomagać potrzebujących, kierując się hasłem „ Dobro, dobrem się odpłaca.”

(IM)
(IM)
07.09.2015

Andrzejki

Mimo, że imieniny Andrzeja w tym roku świętowano w niedzielę, nie przeszkodziło nam to w zorganizowaniu tradycyjnej zabawy dwa dni wcześniej. W piątek 29 listopada nasza szkolna biblioteka zamieniła się w magiczną salę wróżb, pełną latających wiedźm i duchów. Na dwóch długich przerwach uczniowie mogli poznać swoją przyszłość wyczytaną przez wróżbitę ze szklanej kuli, wylosować swoją szczęśliwą liczbę, imię ukochanego lub ukochanej oraz wiele innych humorystycznych wróżb. A wszystko dzięki dużemu zaangażowaniu uczniów klasy VI oraz klas III gimnazjum, którzy w półmroku, przy blasku świec stworzyli niepowtarzalny nastrój sprzyjający świetnej zabawie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
07.09.2015

(KR)
(KR)
07.09.2015

Urodziny Kubusia Puchatka

W listopadzie obchodzono Światowy Dzień Pluszowego Misia. Święto to zbiegło się z naszymi urodzinami Kubusia Puchatka, które obchodzimy już od 10 lat. Jak zawsze celem było zainteresowanie dzieci książką „Kubuś Puchatek”. Organizatorki: mgr K. Rafalska i mgr A. Górecka
zaprosiły dzieci z klas 0-3 na świetną zabawę w Centrum Rozrywki dla Dzieci – Mega Hopland w Grudziądzu.
Z tej okazji odbyła się impreza integracyjna, na której świętowaliśmy ,,Urodziny Kubusia Puchatka” i wspominaliśmy wiele bajkowych pluszowych niedźwiadków, którzy towarzyszą dzieciom w ich życiu. Jak na urodziny przystało był smakowity tort i chleb z miodem. Dzieci najwięcej czasu poświęciły na zabawę w basenie z kolorowymi piłeczkami, zjeżdżalni, torze przeszkód, trampolinach i samochodzikach. Po ponad 2 godzinach bajecznych szaleństw nadszedł smutny czas powrotu do domu. W czasie drogi powrotnej dzieci choć zmęczone, zadowolone dzieliły się wrażeniami. Rodzicom uczniów klas 0-3 dziękujemy za pomoc i zasponsorowanie imprezy.

(AK)
(AK)
07.09.2015

BIEG CHARYTATYWNY

1 grudnia 100 uczniów, kilkunastu nauczycieli oraz rodziców i pracowników szkoły wzięło udział w biegu charytatywnym organizowanym w ramach akcji SZLACHETNA PACZKA.

07.09.2015

Pokaz z astronomii

Dnia 10.12.2014 r. naszą szkołę odwiedzili panowie Piotr Biegajski i Rafał Laskowski z Astrobazy funkcjoującej przy Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskiego. Przeprowadzili oni bardzo ciekawy wykład na temat astronomii i fal elektromagnetycznych, który uczniowie wysłuchali z wielkim zainteresowaniem. Największe jednak wrażenie wywarła  na nich możliwość obejrzenia teleskopu z bliska.

07.09.2015

„Książki naszych marzeń” - konkurs MEN

„Nakręćmy się na czytanie!” - tym hasłem Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie „Książki naszych marzeń”. Głównym celem konkursu jest popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz zachęta do podejmowania inicjatyw na rzecz zwiększenia zainteresowania czytaniem książek wśród uczniów. Najlepsze szkoły dostaną książki wskazane przez uczniów. Może ich być nawet 50!

(MK)
(MK)
07.09.2015

Wizyta w Warsztatach

Dnia 9 grudnia 2014 roku przedstawiciele czterech klas gimnazjum udali się do Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Grucie. Uczniowie pod bacznym okiem instruktorów, razem z uczestnikami Warsztatów wykonywali ozdoby świąteczne. Podczas tych prac był czas na miłą rozmowę i słodki poczęstunek. Gimnazjaliści dowiedzieli się co na co dzień dzieje się w Warsztatach i jak spędzają czas uczestnicy.
Były to miło spędzone chwile w przyjaznej atmosferze. Mamy nadzieję, że podobne odczucie mieli podopieczni oraz pracownicy Warsztatów, którym bardzo dziękujemy za serdeczne przyjęcie.
Spotkanie zorganizowały panie pedagog: Marta Kmiecik i Jolanta Kanios.

07.09.2015

Mikołajki!

Dnia 8 grudnia 2014 roku w sali sportowej w Gimnazjum w Grucie odbyły się Mikołajki dla dzieci Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum. Odbyły się ciekawe zabawy integrujące grupę, tańce przy muzyce oraz słodki poczęstunek. Impręzę przygotowały Joanna Sokołowska oraz Anna Piasecka.

(TP)
(TP)
07.09.2015

Premiera filmu

W czwartek w naszej szkole odbyła się premiera filmu "Eksterminacja inteligencji pomorskiej" nagranego przez nauczycieli i uczniów gimnazjów z Gruty i Unisławia. Choć temat i sceny filmowe były trudne, spotkanie trzeba uznać za potrzebne i kształcące. Historie bohaterów filmu, wśród nich także tych pochodzących z naszego regionu, tragiczne, są świadectwem naszej historii i nie powinny być zapomniane.
Bohaterami filmu zostali: ks. Feliks Bold z parafii w Srebrnikach koło Wąbrzeźna, urzędnik z Chełmna Maksymilian Kneblewski, dr Stefan Mirau z Gdańska, ks. Alfons Schultz z Tymawy koło Kwidzyna oraz najbliżej związany z naszą gminą ks. Jan Lesiński, patron Szkoły Podstawowej w Słupie. Dowiedzieliśmy się kim byli, co robili i dlaczego zostali zamordowani. Wszystkich ich łączy obóz koncentracyjny KL Stutthof i to, że należeli do polskiej inteligencji. Początek filmu to informacja o działalności i roli w eksterminacji polskiej inteligencji niemieckiej organizacji paramilitarnej Selbschutz, do której wstępowała mieszkająca na ziemiach polskich ludność niemiecka.
W filmie ukazano sposoby i miejsca ludobójstwa, próby zacierania śladów i pytania o odpowiedzialność za czyny. Przeważająca większość ze zbrodniarzy nie została ukarana.
W pracach nad filmem, prócz gimnazjalistów z Unisławia, uczestniczyła młodzież gimnazjum i szkoły podstawowej w Grucie oraz nauczyciele Janina Śródka i Joanna Witkowska. O jednym z bohaterów - ks. Lesińskim opowiadał nauczyciel historii Tomasz Piwowarski. Uczniowie z opiekunami dotarli do świadków tragicznych zdarzeń i przeprowadzali z nimi wywiady. Zajęli sie także techniczną stroną realizacji filmu oraz wcielili się w role bohaterów w fabularyzowanych scenach.
Na projekcji byli między innymi pani wójt Halina Kowalkowska, sekretarz gminy Jarosław Poznański, Inspektor oświaty Renata Kurkus, dyrekcja Zespołu Szkół w Grucie, dyrektor SP w Słupie, która za patrona ma ks. Lesińskiego, a także Jerzy Strużyna z Mełna, który pomógł młodzieży w sprawach technicznych dotyczących przedsięwzięcia oraz zagrał jedną z filmowych ról. Nie zabrakło mieszkańców gminy, uczniów i absolwentów naszej szkoły.
Na spotkanie przyjechał autor, pomysłodawca i reżyser filmu Sebastian Bartkowski z Unisławskiego Towarzystwa Historycznego. Film zrealizowano w ramach programu "Patriotyzm Jutra 2014" Muzeum Historii Polski w Warszawie.

07.09.2015

SZLACHETNA PACZKA

SZLACHETNA PACZKA ma już trzynaście lat. Po raz pierwszy została zorganizowana w Krakowie w 2000 roku. Wtedy grupa studentów duszpasterstwa akademickiego prowadzona przez ks. Jacka Stryczka (dziś prezesa Stowarzyszenia WIOSNA) obdarowała 30 ubogich rodzin. Dzisiaj projekt SZLACHETNEJ PACZKI ma charakter ogólnopolski i jak żadna inna akcja charytatywna w Polsce łączy działania setek tysięcy osób.
Paczka to prezent – z jednej strony szlachetny i przygotowywany z myślą o konkretnej osobie, a z drugiej, wymarzony i długo oczekiwany.
W SZLACHETNEJ PACZCE pomoc odpowiada na konkretne potrzeby danej ubogiej rodziny, dlatego jest w stanie faktycznie zmienić jej trudną sytuację. Najważniejsze jest to, że darczyńca wie dokładnie, czego potrzebuje rodzina.
Pomoc w SZLACHETNEJ PACZCE prócz tego, że jest realna, jest też prawdziwym prezentem – często spełnia marzenia, a darczyńcy starają się, by niosła ze sobą ona jak najwięcej radości. Prezent, który jest przygotowany z myślą o konkretnej osobie, ma niezwykłą moc – potrafi czynić cuda.
W tym roku po raz trzeci nasza szkoła włączyła się do tej pięknej akcji. Uczniowie od kilku tygodni zbierali dary dla ubogiej rodziny, wśród których były artykuły spożywcze, chemiczne, odzież, a także zabawki. W ramach akcji pierwszy raz został zorganizowany bieg charytatywny, w którym wzięło udział bardzo dużo uczniów, nauczycieli, rodziców oraz pracowników szkoły. Celem biegu było pozyskanie środków finansowych dla potrzebującej rodziny, propagowanie zdrowego trybu życia poprzez aktywność ruchową oraz integracja uczniów szkoły. Ze środków zebranych z biegu zostały zakupione kolejne rzeczy dla rodziny. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunkami wybrali się po południu na zakupy, na których kupili między innymi: dwie pary butów, kurtkę, kołdrę, dwie pościele, kosmetyki, środki myjące, środki czyszczące, pampersy, chusteczki nawilżane, słodycze, konserwy warzywne, konserwy rybne i mięsne, mąkę, cukier, mleko, majonez i wiele innych.
Wszystkie dary zapakowaliśmy w pudła, których łącznie było 25 i odwieźliśmy do sztabu Szlachetnej Paczki w Grudziądzu, skąd paczki za pośrednictwem wolontariusza powędrowały do rodziny. Wszystkie paczki ozdobiliśmy kolorowymi pracami wykonanymi przez uczniów podczas lekcji plastyki.
Dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły oraz pracownikom gminy, którzy przyczynili się do tego pięknego czynu.
W podziękowaniu szkoła otrzymała certyfikat.

30.06.2015

Doposażenie oddziałów przedszkolnych

Szkoła Podstawowa w Grucie i Szkoła Filialna w Dąbrówce Królewskiej przystąpiły do projektu Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych gm. Gruta w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Gruta, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”.

07.09.2015

Przerwa świąteczna

Przerwa świąteczna trwa od 22 grudnia 2014 r. do 6 stycznia 2015 r. W dniach: 2 stycznia 2015 r. (piątek)  i 5 stycznia 2015 r. (poniedziałek) w godzinach od 9.00 do 13.00 w świetlicy szkolnej odbywać się będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. 

.
.
07.09.2015

.

KR
KR
07.09.2015

Jasełka

19 XII w Zespole Szkół w Grucie oraz w Szkole Filialnej w Dąbrówce Królewskiej panowała już uroczysta atmosfera zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.
W szkole w Dąbrówce Królewskiej odbyły się Jasełka przygotowane przez dzieci z klas 0, 1, 2 i 3 pod opieką pań: G. Jabłońskiej oraz J. Witkowskiej. Występy w wykonaniu najmłodszych dzieci wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój. Po części artystycznej p. Dyrektor M. Samborska podziękowała młodym artystom i życzyła radosnych Świąt Bożego Narodzenia. Następnie odbyła się wspólna Wigilia dla dzieci, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły oraz przybyłych gości.
W Zespole Szkół w Grucie w klasach odbyły się Wigilie poszczególnych klas. Następnie na hali sportowej odbyły się Jasełka. Przed częścią artystyczną harcerze przekazali Betlejemskie Światełko Pokoju, a następnie pani Dyrektor złożyła zgromadzonym bożonarodzeniowe życzenia. Tematem tegorocznych Jasełek pt. ,,Jeden-zero dla Nieba” była walka pomiędzy Niebem a Piekłem, czyli Dobrem a Złem. Inscenizacja została przygotowana przez uczniów klas V, VI, Ic oraz IIc pod opieką p. J. Witkowskiej i ks. K. Pańkowca. Nad oprawą muzyczną i chórem czuwała p. B. Małkiewicz.

AE
AE
07.09.2015

"Dzieci dają radość dzieciom"

Tak donosi na pierwszej stronie lokalna gazeta Nowości Grudziądz. Od 13 lat trwa przedświąteczna zbiórka zabawek, pluszowych misi, gier planszowych i książek dla dzieci Domu Dziecka w Białochowie. Jak co roku aktywnie uczestniczyli w akcji uczniowie klas I-VI. Dołączyli również uczniowie gimnazjum. Zebraliśmy 3 wielkie worki zabawek. Mamy nadzieję, że podopiecznym Domu Dziecka w Białochowie sprawią radość.
Uczniowie klasy 1A wraz z wychowawczynią klasy Aleksandrą Górecką dziękują wszystkim dzieciom i rodzicom za zaangażowanie i okazane wielkie serce.

JS
JS
07.09.2015

Zawody w minipiłce siatkowej dziewcząt

Dnia 12.01.2015 roku w hali sportowo - widowiskowej przy Zespole Szkół w Grucie odbyły się zawody gminne w minipiłce siatkowej, w których udział wzięło 5 drużyn dziewcząt ze szkół podstawowych w gminie Gruta. Wyniki spotkań:

AZ
AZ
07.09.2015

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 2015

Kolejny raz nasza szkoła zaangażowała się w akcję charytatywną WOŚP. Uczennice klasy IC (Marcelina Witos, Beata Szkoła, Sandra Chałat, Katarzyna Rafalska, Agnieszka Kozłowska, Malwina Średzińska, Wiktoria Sadowska, Kamila Wesołowska) przygotowały układ taneczny, który przedstawiły gościom zgromadzonym w remizie strażackiej w Grucie. Uczennice klasy IIIA (Agata Weselak, Kamila Kaczmarek, Marta Waszewska, Dominika Mazurkiewicz) pokazały swoje talenty wokalne i zaśpiewały kilka pięknych utworów. Godnie naszą szkołę reprezentowali wolontariusze. W tym roku mieliśmy ich trzynastu, a byli to: Dominika Neumann, Mateusz Górski, Sara Kowalczyk, Wiktoria Piotrowska, Igor Osuch, Jakub Neumann, Marcin Dziubkowski, Agata Pilarska, Martyna Templin, Magdalena Markowska, Sandra Serocka, Marta Machowska i Karol Bednarski. Pierwszy raz został zorganizowany CHARYTATYWNY MARATON ROWEROWY INDOOR CYCLING, w czasie którego ponad 20 osób przez prawie trzy godziny jeździło na rowerach stacjonarnych w rytmie specjalnie dobranej muzyki. Mama jednego z naszych uczniów – Anna Osuch - wsparła akcję poprzez prowadzenie kącika fryzjerskiego.
Łącznie szkoła przekazała środki finansowe w wysokości 3865,74 złotych.
Serdecznie dziękujemy, tym którzy okazali wielkie serce i aktywnie włączyli się w działania na rzecz WOŚP.

(MK)
(MK)
07.09.2015

Zawody w piłce siatkowej

W ramach przygotowań do Gimnazjady Powiatu Grudziądzkiego w piłce siatkowej drużyna dziewcząt wzięła udział w dwóch turniejach siatkarskich w Grudziądzu.
W Turnieju Mikołajkowym nasze dziewczyny zajęły I miejsce. Po 2:0 wygrały z Kosetem Grudziądz oraz Gim. Nr 12 w Grudziądzu. W turnieju o Puchar Prezesa KS Stal Grudziądz zajęły III miejsce. Tabela końcowa zawodów:

(MK)
(MK)
07.09.2015

IX Halowe Mistrzostwa Szkolnych Reprezentacji Gmin Powiatu Grudziądzkiego w LA

Zawody odbyły się w hali GKS „OLIMPIA”. We wszystkich konkurencjach startowało po dwóch uczniów z gminy (poza skokiem wzwyż ). Zespołowo gmina Gruta, która w zdecydowanej większości była reprezentowana przez uczniów Zespołu Szkół w Grucie, zajęła 2 miejsce (108 pkt.).

(MK)
(MK)
07.09.2015

ZWYCIĘSTWO W GIMNAZJADZIE

Udany występ zanotowały nasze dziewczęta w Gimnazjadzie Powiatu Grudziądzkiego w piłce siatkowej.

(MK)
(MK)
07.09.2015

TENIS STOŁOWY

22 stycznia 2015 r. odbyły się Mistrzostwa Gimnazjum w tenisie stołowym, w których udział wzięło 26 uczniów: 18 chłopców i 8 dziewcząt. Wyniki: dziewczęta - 1. Michalina Fajkowska, 2. Jagoda Matuszewska. 3. Marta Malinowska, 4. Kamila Kaczmarek, 5. Marcelina Witos, 6. Daria Rodzik, 7. Julita Gawron, 8. Magdalena Woźniak. Chłopcy: 1. Kamil Bogalecki, 2. Maciej Cylka, 3. Marcin Gałusza, 4. Kamil Jankowski, 5. Adrian Fiałkowski, 6. Michał Rynduch, 7. Patryk Sołtysik, 8. Maciej Serocki, miejsca 9 – 12: Michał Bonkowski, Kamil Milder, Kacper Jaros, Artur Kania, miejsca 13 – 16: Dawid Bonas, Filip Ostrowski, Wojciech Holiński, Patryk Głowacki, miejsca 17 – 18: Mariusz Szynkowski, Michał Rynduch.

(HD)
(HD)
07.09.2015

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

22 stycznia w naszej szkole gościliśmy babcie i dziadków, którzy w życiu wnuków pełnią dużą rolę.
Uczniowie klas 0 – 3 przygotowali program artystyczny, w którym podkreślali jak ważni w ich życiu są babcie i dziadkowie, jak bardzo ich kochają wnuki. Artystyczny program wypadł znakomicie, co rusz w sali rozbrzmiewały oklaski. Życzenia babciom i dziadkom złożyła również p. dyrektor obecna na uroczystości. Po odśpiewaniu „Sto lat” uczniowie wręczyli własnoręcznie wykonane upominki i laurki oraz zaprosili na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

MK
MK
07.09.2015

ĆWIERĆFINAŁ NA CZWÓRKĘ

Czwarte miejsce zajęło Gimnazjum Gruta w ćwierćfinale wojewódzkim Gimnazjady Kujawsko – Pomorskiego Szkolnego Związku Sportowego w siatkówce dziewcząt. Zawody odbyły się w Gałczewie, koło Golubia-Dobrzynia.
W grupie A, w meczu o prawo gry w finale turnieju, nasze dziewczyny niespodziewanie uległy drużynie Gimnazjum nr 5 Grudziądz 1:2 (25:22, 22:25, 12:15).
W grupie B rywalizowały trzy drużyny. Wyniki meczów: Gim. Gałczewo – Gim. 28 Toruń 0:2 (15: 25, 4:25), Gim.1 Chełmno – Gałczewo 2:0 (25:16, 25:17), Gim. 1 Chełmno – Gim. 28 Toruń 2:1 (25:17, 19:25, 15:12).
Mecz o I miejsce: Gim. 1 Chełmno – Gim. 5 Grudziądz 2:0 (25:18, 25:6).
Mecz o III miejsce: Gim. Gruta – Gim 28 Toruń 0:2 (14:25, 18:25).
TABELA KOŃCOWA:
1. Gimnazjum 1 Chełmno (awans do półfinału wojewódzkiej Gimnazjady)
2. Gimnazjum 5 Grudziądz
3. Gimnazjum 28 Toruń
4. Gimnazjum Gruta
5. Gimnazjum Gałczewo

RZ
RZ
07.09.2015

Wycieczka do Urzędu Gminy

Dnia 3 lutego 2015 roku uczniowie klasy II c wraz z wychowawcą wzięli udział w wycieczce edukacyjnej do Urzędu Gminy w Grucie. Głównym założeniem wycieczki było przybliżenie uczniom działalności urzędu. Pierwszym punktem programu wycieczki była wizyta u pani Skarbnik Gminy Haliny Sauchy, która powiedziała uczniom na czym polega rola Skarbnika, jakie są dochody i wydatki gminy. Następnie gimnazjaliści zostali zaproszeni do gabinetu pani Wójt Haliny Kowalkowskiej. W spotkaniu brał udział Sekretarz Gminy pan Jarosław Poznański. Uczniowie dowiedzieli się, jak wygląda praca wójta oraz jak funkcjonuje urząd gminy. Na zakończenie spotkania na uczniów czekała słodka niespodzianka.

BZ
BZ
07.09.2015

WYPRAWA DO TROPICAL ISLANDS

W piątek, 6 lutego o godz. 3.30, grupa czterdzieściorga trojga uczniów i czworga nauczycieli wybrała się do Tropical Islands pod Berlinem. Jest to największa w Europie tropikalna wyspa pod dachem, na której można świetnie wypocząć i się zabawić. Na uczniów czekały niecodzienne atrakcje, między innymi lazurowa laguna z Bali z grotą i wodospadem oraz ogromne Morze Południowe z piaszczystą plażą o długości 200 metrów. Ciekawą atrakcją jest również las tropikalny oraz wioska z oryginalnymi zabudowaniami z Bali, Tajlandii i Borneo. Niewątpliwie jednak największe zainteresowanie naszych wycieczkowiczów wzbudziły zjeżdżalnie wodne, jednak z tej największej w Niemczech zjechali tylko najodważniejsi. Humory dopisywały i mimo że wróciliśmy już 7 lutego, uśmiechy z twarzy uczniów nie ginęły.

07.09.2015

KOLEJNY PROJEKT

Nasza szkoła zakwalifikowała się do projektu „Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za
pan brat”, który został przygotowany przez Urząd Marszałkowski. W ramach tego projektu uczniowie wezmą udział w bezpłatnych wyjazdowych zajęciach w parkach krajobrazowych województwa.
Projekt polega na organizacji bezpłatnych jednodniowych wyjazdów na teren parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego. Urząd organizuje transport do parku i z powrotem, a na miejscu profesjonalnych animatorów zajęć, ciepły poczęstunek „kuchni polowej” dla dzieci i opiekunów oraz wiele konkursów z ciekawymi nagrodami. Zajęcia poświęcone będą tematyce proekologicznej oraz przybliżą uczniom dziedzictwo przyrodnicze naszego województwa.
Z naszej szkoły do projektu zakwalifikowała się grupa 50 uczniów z klas IV – VI, która weźmie udział w jednym spotkaniu we wskazanym przez organizatora parku krajobrazowym. Zajęcia odbędą się w kwietniu lub maju.

KR
KR
07.09.2015

SPOTKANIE Z UCZESTNIKAMI WARSZTATÓW

W dniu 30 stycznia 2015 roku w naszej szkole złożyli wizytę uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z Gruty, wraz z opiekunami. W sali gimnastycznej obejrzeli przedstawienie jasełkowe, które było przygotowane na szkolną wigilię.
Goście z uwagą obejrzeli występ uczniów, a po nim nie szczędzili słów pochwały pod adresem wykonawców. Najwięcej ciepłych słów otrzymała Julia Miąsko, która wcieliła się w postać diabła.
Po przedstawieniu był czas na poczęstunek i wspólne rozmowy.
Na zakończenie goście obejrzeli zgromadzone w bibliotece, a przygotowane przez uczniów klasy IV makiety kościołów z miejscowości naszej gminy.
Było to już kolejne spotkanie uczestników warsztatów z naszymi uczniami, w bieżącym roku szkolnym. Zostało zorganizowane przez pedagogów Jolantę Kanios i Martę Kmiecik

07.09.2015

07.09.2015

UWAGA RODZICE!

TP
TP
07.09.2015

Konkurs historyczny

Regionalny konkurs historyczny "Polska Jagiellonów" w Świeciu nad Osą zakończył się dla naszych uczniów wejściem do finału, gdzie ostatecznie zajęli VI (Kacper Zaborowski) i VII miejsce (Julia Nowaczek). W drużynie naszej szkoły wystąpił także Karol Topolewski.
W konkursie uczestniczyli uczniowie gimnazjów powiatu grudziądzkiego oraz Wąbrzeźna i Jabłonowa Pomorskiego. Gimnazjaliści z Gruty wykazali sie dużą wiedzą w teście pisemnym, zaś ostateczną kolejność na podium ustaliła część ustna, w której uczniowie odpowiadali na 8 pytań z dziedziny kultury, gospodarki i polityki Jagiellonów.

MK
MK
07.09.2015

DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

 „Pielęgnujmy i szanujmy język rodzimy nie tylko od święta, ale na co dzień ze względu na jego bogactwo, różnorodność i piękno. Bądźmy świadomymi użytkownikami języka ojczystego."

KF
KF
07.09.2015

WIZYTA „SKĄPCA” W NASZEJ SZKOLE

Dnia 12 lutego 2015r. uczniowie naszego gimnazjum mieli okazję uczestniczyć w niezwykłym wydarzeniu – do szkoły zawitał Teatr Młodego Pokolenia. Zaprosił on na spektakl będący adaptacją jednego z najwspanialszych dramatów europejskich – „Skąpca” Moliera. Było to przedstawienie nowatorskie, dostosowane do ograniczonych możliwości „sceny teatralnej” szkoły, którą stanowiła sala gimnastyczna. Jednakże spektakl, w którym zagrało zaledwie troje aktorów, wciągnął młodych widzów w intrygi tytułowego bohatera i wprowadził ich w magiczny świat teatru.

AK
AK
07.09.2015

KARNAWAŁOWE PARTY

Karnawał to czas radości i zabawy nie tylko dla dorosłych, ale też dla dzieci. To właśnie podczas balu spełniają się marzenia by na krótką chwilę wcielić się w ulubioną postać z bajki, ale nie tylko takie marzenia mają nasze dzieci.
Rodzice, nauczyciele i wszyscy przyjaciele szkoły, którzy lubią dobrą zabawę, chcieli też spełnić marzenia uczniów związane z nauką przy nowych komputerach, bowiem tegoroczny bal przygotowany przez Radę Rodziców Zespołu Szkół , miał na celu zebranie funduszy na doposażenie pracowni komputerowej. Wszyscy, którzy chcieli zaangażować się w pomoc na rzecz szkoły, spotkali się w sali OSP w Grucie 13 lutego o godz.17.00. Licznie przybyłych gości powitał wicedyrektor szkoły mgr Krzysztof Ficek wraz z przedstawicielką Rady Rodziców panią Sabiną Kamińską. Roztańczonym dzieciom przygrywał znany i lubiany zespół „TIM”. Zgromadzeni „dorośli”, przy kawie i pysznych ciastach, upieczonych przez rodziców naszych uczniów, chętnie uczestniczyli w licytacjach wielu przedmiotów, biletów i karnetów na liczne atrakcje, które pozyskano od sponsorów. Tego wieczoru nie szczędzono funduszy na rzecz naszej szkoły za co serdecznie wszystkim zaangażowanym dziękujemy.

KP
KP
07.09.2015

Wojewódzki konkurs interdyscyplinarny z serii „Regionalnych Olimpiad Wiedzy o Wielkich Polakach”

Tematem tegorocznego konkursu była postać bł. ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego. W dniu 13. 02. 2015 r. w Urzędzie Miasta Grudziądza odbyła się uroczystość rozdania nagród i podsumowania etapu rejonowego konkursu. W tej uroczystości uczestniczyli m. in.: Robert Malinowski, Prezydent Grudziądza, Andrzej Cherek, Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Grudziądzu, p. Dorota Andrzejewska, konsultant KPCEN w Toruniu, ks. prał. Józef Nowakowski, kustosz Sanktuarium bł. ks. S. Frelichowskiego w Toruniu. Gimnazjum w Grucie reprezentował ks. Kamil Pańkowiec oraz uczeń klasy drugiej Mateusz Saucha, który zajął 4 miejsce zyskując równocześnie awans do finału wojewódzkiego. Finał wojewódzki odbędzie się 5 marca w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Serdecznie gratulujemy Mateuszowi osiągniętego sukcesu i życzymy powodzenia w finale!
Organizatorami konkursu są m. in.: Urząd Marszałkowski w Toruniu, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu, Sanktuarium bł. ks. S. Frelichowskiego w Toruniu.

07.09.2015

POMAGAMY PSZCZOŁOM

Nasza szkoła została laureatem konkursu Akademii Przyjaciół Pszczół, który odbył się w styczniu 2015r. w ramach akcji „Z Kujawskim Pomagamy Pszczołom”. Celem tej akcji jest zmiana postaw społeczeństwa i promocja pozytywnych działań związanych z ochroną przyrody, w szczególności ochrony pszczół, których znaczenie dla człowieka i środowiska naturalnego jest kluczowe. W ramach nagrody otrzymamy pakiety materiałów edukacyjnych, z których uczniowie będą korzystać na lekcjach przyrody i biologii.

ZAPRASZAMY!
ZAPRASZAMY!
07.09.2015

GW
GW
07.09.2015

Ferie zimowe

Minął okres ferii zimowych i chociaż pogoda w tym czasie była bardziej wiosenna niż zimowa, uczniowie Zespołu Szkół w Grucie mogli liczyć na cały wachlarz interesujących zajęć, które przygotowali nauczyciele naszej szkoły. Składały się na nie: poranek z książką i zabawy na sali gimnastycznej, maraton bajek, filmy i zagadki, zajęcia sportowe oparte na wzajemnej rywalizacji i współzawodnictwie, a także wyjazd do kina. Drugi tydzień zajęć został przygotowany z myślą o gimnazjalistach.
Dzięki pozyskanym środkom z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych można było w dalszym ciągu realizować zamierzenia Szkolnego Programu Profilaktyki. Jednym z celów programu jest propagowanie zdrowego stylu życia wśród uczniów. Zajęcia prowadzone w czasie ferii zimowych przyswajały wiedzę dotyczącą prawidłowego odżywiania, dbania o własne zdrowie, czynnego sposobu spędzania czasu wolnego. Podczas zajęć uczniowie wspólnie przygotowali i degustowali pyszne, zdrowe sałatki.
Szkoła nasza realizuje również programy „Żyj smacznie i zdrowo”, „Trzymaj formę” oraz kontynuuje program „Szkoła promująca profilaktykę onkologiczną”.
Tegoroczne ferie zimowe, to czas spędzony zdrowo i wesoło.

TP
TP
07.09.2015

Zakończyły się prace nad filmem...

W naszej szkole zakończyły się prace nad filmem pokazującym życiorys zasłużonego dla gminy wieloletniego ks. proboszcza Parafii w Grucie Jana Skwiercza. Film zobaczyć będzie można 19 marca o godzinie 18 w świetlicy Gimnazjum w Grucie. Powstał on w ramach projektu edukacyjnego "Kamienie pamięci - z modlitwą Ojczyźnie 1939 - 1989" realizowanego przez IPN.
Film ma formę fabularyzowanego dokumentu, w którym przeplatają się wspomnienia o ks. Skwierczu ze scenami obrazującymi epizody z jego życia, szczególnie te, które tak bardzo zapadły w pamięć parafian i przyczyniły się do tego, jakim szacunkiem darzony jest w Grucie ksiądz proboszcz. Będą to między innymi sceny z II wojny światowej i z czasów komunizmu, kiedy to ksiądz musiał stanąć twarzą w twarz z funkcjonariuszami systemów totalitarnych i z tych pojedynków wychodził jako moralny zwycięzca - całe życie starł się bowiem dawać świadectwo służenia bożej polityce. I taki jest właśnie tytuł filmu - "Boża polityka". W rolę młodego księdza Skwiercza wcielił się uczeń III c Gimnazjum w Grucie Dorian Katarzyniak.
Uczniowski projekt przygotowywany jest pod kierunkiem nauczyciela historii Tomasza Piwowarskiego oraz wikarego z parafii w Grucie, nauczyciela religii w naszej szkole ks. Kamila Pańkowca. Jednakże produkcję filmu wspiera wielu mieszkańców gminy - dzielą się przed kamerą wspomnieniami o ks. Skwierczu, udostępniają pamiątki, pomagają organizacyjnie przy kręceniu scen, wypożyczają elementy kostiumów i scenografii. Szczególnie zaangażował się w projekt p. Jerzy Strużyna z Mełna, który czuwał nad techniczną stroną realizacji filmu.

KP
KP
07.09.2015

Rekolekcje

W dniach 9-11.03 odbyły się rekolekcje dla uczniów Szkoły Podstawowej w Grucie oraz szkoły filialnej w Dąbrówce Królewskiej. W czasie wielkopostnego czasu skupienia uczniowie, prowadzeni przez ks. Krzysztofa Fidorowicza, poznali w jaki sposób i jaką drogą można dostać się do nieba. W czasie rekolekcji uczniowie uczestniczyli również we Mszy świętej oraz drodze krzyżowej w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Grucie. Rozważanie drogi krzyżowej przygotowali uczniowie pod opieką p. Joanny Witkowskiej. Rekolekcje były okazją dla uczniów, by odpowiedzieli sobie na najbardziej fundamentalne pytanie: Jakim jestem człowiekiem? Czego mi jeszcze brakuje bym dostał się do nieba? Uczniowie chętnie uczestniczyli w trzydniowym skupieniu. W prowadzeniu rekolekcji pomagały również uczennice Gimnazjum w Radzyniu Chełmińskim, które prowadziły śpiew i angażowały uczniów do wysłuchania nauk rekolekcyjnych. Podziękowania za pomoc w przygotowaniu przebiegu rekolekcji należą się również pracownikom świetlicy i biblioteki oraz panu woźnemu.

MK
MK
07.09.2015

ZŁOTE USTA 2015

12 marca 2015 roku uczniowie Zespołu Szkół w Grucie, jak co roku, w ramach współpracy z lokalnym środowiskiem, wzięli udział w XVI Powiatowym Przeglądzie Poezji „Złote Usta” w Łasinie. Do eliminacji gminnych, zorganizowanych przez Gminne Centrum Kultury w Grucie, przystąpiło 46 uczniów. Jury w każdej grupie wiekowej nagrodziła czwórkę najlepszych, którzy reprezentowali naszą gminę w Łasinie. Z naszej szkoły zakwalifikowały się następujące osoby ze szkoły podstawowej Bianka Wircińska kl. Ib, Szymon Kowalczyk kl. II, Katarzyna Kuffel kl. III, Mateusz Kowalczyk kl. IV oraz z gimnazjum Kamila Wesołowska kl. I c, Kamila Kurkus kl. III a, Angelika Supińska kl. II c, Julia Miąsko kl. II c
Na szczeblu powiatowym rywalizacja okazała się zacięta i w rezultacie tylko K. Wesołowska znalazła się w gronie laureatów. Gratulujemy Kamili zajęcia II miejsca

TP
TP
07.09.2015

Udana premiera uczniowskiego filmu

Ponad stu mieszkańców Gruty a także zaproszeni goście przybyli na premierę filmu "Boża Polityka księdza Jana Skwiercza w czasie niemieckiej okupacji i pod rządami komunistów" zrealizowanego przez uczniów naszej szkoły pod opieką ks. Kamila Pańkowca i nauczyciela historii Tomasza Piwowarskiego. Film powstał w ramach projektu "Kamienie pamięci. Z modlitwą Ojczyźnie" Instytutu Pamięci Narodowej.
Ponad 40–minutowy fabularyzowany film dokumentalny "Boża Polityka księdza Jana Skwiercza w czasie niemieckiej okupacji i pod rządami komunistów" został zaprezentowany lokalnej społeczności w sali sportowej Zespołu Szkół w Grucie 19 marca 2015 r. Prócz twórców projektu i ich rodzin na seans przybyli: wójt gminy Gruta Halina Kowalkowska, ksiądz proboszcz parafii w Grucie Henryk Szczodrowski, dyrekcja Zespołu Szkół w Grucie, inspektor oświaty w gminie Gruta Renata Kurkus, dziekan dekanatu Radzyń Chełmiński ks. kanonik Stefan Schwabe, proboszcz i gwardian klasztoru w Rywałdzie o. Andrzej Makowski OFM, o. Andrzej Dezor OFM z klasztoru w Rywałdzie. Na projekcji nie zabrakło mieszkańców gminy, którzy szczelnie wypełnili salę sportową. W śród nich były osoby wypowiadające się w filmie, występujący w nim członkowie rodziny bohatera i młodzież. Film został przyjęty bardzo ciepło, podkreślano, że niesie w sobie wiele treści edukacyjnych związanych z historią naszej wsi, a dzięki stylizowanym na archiwalne fragmentom fabularnym, odzwierciedlającym sceny z życia ks. Jana Skwiercza, ma w sobie niezwykły klimat bliskiego obcowania z historią naszej małej ojczyzny.
Po seansie wielu obecnym na sali trudno było opanować wzruszenie. Były łzy, długie oklaski, podziękowania. O filmie mówiono w Grucie już od dawna - ekipa projektu wraz z opiekunami gościła w wielu gruckich domach, gdzie udostępniano im zdjęcia, dokumenty, dzielono się wspomnieniami. Teraz, na ekranie, mieszkańcy naszej gminy po raz pierwszy obejrzeli widzianą oczami młodych kilkudziesięcioletnią historię ukochanego proboszcza, który udzielał sakramentów wszystkim gruckim rodzinom, a także przez dziesiątki lat służył pomocą parafianom i pokazywał własnym przykładem jak katolik powinien żyć i jaką postawę przyjmować wobec zła systemów totalitarnych XX wieku.
Prezentacja filmu nie jest zakończeniem naszych działań - chcemy, żeby pamięć o wyjątkowym proboszczu z gruckiego kościała trwała dalej - mówią twórcy filmu. - Dlatego postanowiliśmy przekazać kopię filmu do biblioteki publicznej w Grucie. Mamy także plan, by wspólnie posadzić w sąsiedztwie kościoła w Grucie drzewo - symbol pamięci o księdzu Skwierczu. Uroczystość ta odbędzie się 25 kwietnia o godzinie 17.00 w rocznicę śmierci księdza Prałata.
W projekcie udział wzięli uczniowie: Martyna Templin, Klaudia Faust, Anna Nasieniewska, Magdalena Markowska, Dominika Neumann, Natalia Osmańska, Agata Weselak, Marta Waszeswska, Marlena Szlas, Michał Sankowski, Dorian Katarzyniak, Łukasz Templin, Jan Piwowarski.

MK
MK
07.09.2015

KOSZYKÓWKA

W ramach Powiatowej Gimnazjady, w hali sportowej w Grucie, odbyły się zawody dziewcząt i chłopców w piłce koszykowej. Wyniki:

KR
KR
07.09.2015

Pasowanie na czytelnika

Jak co roku w naszej bibliotece szkolnej odbyło się pasowanie na czytelnika uczniów klas I.

KR
KR
07.09.2015

Ogólnopolskie Wybory Książek także u nas.

Ponieważ statystyki czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży nie są dobre, a badania wskazują, że uczniowie nie przepadają za obowiązkowymi lekturami, redakcja miesięcznika "Biblioteka w Szkole" pod patronatem MEN postanowiła zorganizować Ogólnopolskie Wybory Książek i dowiedzieć się u źródła, co chcą czytać sami zainteresowani.
Uczniowie naszej szkoły włączyli się do tej akcji.20 marca wszystkie klasy odwiedziły bibliotekę szkolną, która w tym dniu zamieniła się w prawdziwy lokal wyborczy.Była urna i komisja czuwajaca nad wszystkim... Łącznie 200 uczniów oddało swój głos na ulubione książki.
W gimnazjum najwięcej głosów zdobyła nowość wydawnicza „Gwiazd naszych wina” Johna Greena.
W klasach 4-6 najczęściej pojawiał się „Harry Potter”, seria o Mikołajku i „Hobbit” Tolkiena.
Sporą popularnością, niezależnie od wieku, cieszy się seria „Magiczne drzewo” A. Maleszki i „Kacperiada” G.Kasdepke Uczniowie klas 1-3 najczęściej wymieniali „Cudaczka -Wyśmiewaczka”, serię książek o Martynce oraz baśnie.

07.09.2015

HD
HD
07.09.2015

„Przedświąteczna przygoda z nagrodami”

Dnia 27 marca 2015r. uczniowie III klasy Szkoły Podstawowej w Grucie wraz z wychowawczynią mgr Hanną Dziubkowską, zostali zaproszeni do Centrum Handlowego Alfa w Grudziądzu. Wzięli tam udział w II - finałowym już etapie konkursu plastycznego „Strefa Jajo” .
W pierwszym etapie tego konkursu dzieci wykonały zbiorową pracę plastyczną na temat Świąt Wielkanocnych, którą wysłano do organizatora konkursu. Trud i wysiłek opłacił się, ponieważ praca konkursowa trzecioklasistów znalazła się wśród piątki najlepszych prac wybranych do finału.
W piątek 27 marca , uczniowie z Gruty wraz z uczniami ze szkoły w Dusocinie oraz klasami z grudziądzkich podstawówek , na terenie C.H Alfa w Grudziądzu dekorowały wielkie styropianowe jajo , które było finałową pracą zespołową. Jajo wielkości 1m o średnicy 68cm ozdabiały pomponami, wstążkami, kulkami z sizalu oraz filcem, które to materiały zapewnił organizator konkursu. Nad realizacją zadania trwające 90 minut czuwała wychowawczyni Hanna Dziubkowska i opiekunka Gabriela Wojtaś. Podczas dekorowania świątecznego jaja towarzyszyło dzieciom wiele emocji, nawiązała się współpraca z innymi grupami przez wymianę niezbędnych materiałów do realizacji pomysłów, dzieci nabyły nowe doświadczenia.
Jury miało nie lada problem z wyłonieniem zwycięskiej drużyny. Wszystkie 5 jaj było pięknie , starannie i oryginalnie udekorowane. Wybrano zatem 2 zwycięskie jaja, natomiast uczniowie z Gruty otrzymali wyróżnienie. Wszystkie dzieci otrzymały wspaniałe prezenty od organizatora konkursu. Niepowtarzalnie udekorowane przez wszystkie grupy jaja stanowiły świąteczną dekorację C.H Alfa .

RZ
RZ
07.09.2015

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

W dniu 27.03 br. w remizie strażackiej w Grucie przeprowadzony został II Etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Uczestnicy turnieju - 15 osób z ze szkół podstawowych gminy Gruta i 6 uczniów gimnazjum - rozwiązywali test składający się z 40 pytań ( w każdym pytaniu trzy warianty odpowiedzi) dotyczących ochrony ppoż.. Po części pisemnej, do finału zakwalifikowało się pięcioro uczniów ze szkół podstawowych i pięcioro uczniów gimnazjum. W rywalizacji uczniów szkół podstawowych III miejsce zajęła Agata Pilarska. W rozgrywce finałowej pierwsze miejsce wśród uczniów gimnazjum zdobył Artur Kania a na drugim miejscu uplasował się Karol Topolewski. Osoby te będą reprezentować gminę Gruta na powiatowym etapie konkursu OTWP, który odbędzie się 28 marca 2015 roku w Łasinie. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali nagrody i dyplomy.

RZ
RZ
07.09.2015

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

Duży sukces odniósł uczeń naszego gimnazjum Artur Kania na etapie powiatowym. Artur zajął pierwsze miejsce wśród gimnazjalistów. Przed nim zmagania na etapie wojewódzkim, już teraz trzymamy kciuki.

RZ
RZ
07.09.2015

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

W szkolnym konkursie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wzięło udział 34 uczniów (18 z gimnazjum i 16 ze szkoły podstawowej). Konkurs składał się z dwóch części: teoretycznej – test wiedzy o ruchu drogowym oraz praktycznej – rowerowy tor sprawnościowy. Komisja konkursowa w składzie Mariusz Kurkus i Roman Zadykowicz wyłoniła zwycięzców. Wśród gimnazjalistów I miejsce zajął Oskar Reich, II miejsce Mikołaj Dziewicki, III miejsce Bartosz Klasiński.
Uczniowie szkoły podstawowej rywalizowali w dwóch kategoriach: dziewcząt i chłopców. W kategorii dziewcząt najlepsze okazały się Kaja Bonas i Maja Kozłowska, wśród chłopców Marcin Waszewski i Sebastian Arbszajtys.

TP
TP
07.09.2015

Zakwitły żółte krokusy...

Na szkolnym trawniku już po raz drugi zakwitły żółte krokusy. Zostały posadzone i wyhodowane przez naszych uczniów, ale wcale nie w ramach zajęć przyrodniczych, tylko na lekcjach historii. W ten nietypowy sposób na całym świecie czci sie pamięć dzieci - ofiar wojny.
W wielu państwach świata sadzi się te kwiaty, aby przypominały o tych, którzy w czasie wojen ponieśli najwyższą ofiarę - dzieciach pozbawionych dzieciństwa, zdrowia, życia. Ale aby też symbolizowały, że po czasach wojny przychodzi pokój, który trzeba pielęgnować tak, jak pielęgnuje się delikatne rośliny - codziennie, z uwagą. Tego wszystkiego uczyli sie uczniowie w ramach projektu "Krokus"
Uczniowie szkół na całym świecie otrzymują cebulki żółtych krokusów, które są sadzone by uczcić pamięć półtora miliona dzieci żydowskich oraz tysięcy dzieci innych narodowości zamordowanych w czasie II wojny światowej i Holokaustu. Żółte kwiaty przypominają żółte gwiazdy Dawida, które Żydzi zmuszeni byli nosić w wielu okupowanych przez nazistów krajach. Kwiaty przypominają także o tym, że nawet w obliczu najbardziej tragicznych wydarzeń, nowe życie odradza się a nadzieja nie umiera.
Kultywowanie pamięci o ofiarach nazizmu jest także dobrą okazją do rozmowy na temat tolerancji, różnic kulturowych, religijnych i światopoglądowych. Tylko zrozumienie i otwartość na innych daje gwarancję, że koszmar z czasów II wojny światowej, który dotknął milionów dzieci, więcej się nie powtórzy. Pretekstem do tych ważnych działań jest posadzenie i pielęgnowanie kwiatów przez uczniów szkolnego koła historycznego i jego opiekuna Tomasza Piwowarskiego.

07.09.2015

Spotkanie z przyrodą

W ramach przygotowanego przez Urząd Marszałkowski projektu „Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat” pięćdziesięcioro uczniów naszej szkoły podstawowej wzięło udział w zajęciach w Brodnickim Parku Krajobrazowym. Warsztaty plenerowe w Grzmięcy prowadzone były przez kadrę posiadającą bogate doświadczenie w dziedzinie edukacji przyrodniczej i ekologicznej. Nasi uczniowie obcując z przyrodą w miłej atmosferze, wzbogacili swoją wiedzę przyrodniczą oraz poznali walory turystyczne naszego województwa. W czasie zajęć rywalizowali ze sobą zbierając "motywce" za prawidłowo wykonane zadania. Największą wiedzą i sprawnością wykazali się Wiktoria Pieniek i Marek Kostrzewski z kl. V, którzy otrzymali nagrody. Wszyscy uczniowie na pamiątkę udziału w zajęciach dostali koszulki i czapki z logo projektu.

MK
MK
07.09.2015

Gminny Konkurs Ortograficzny

14 kwietnia w Zespole Szkół w Grucie odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny „Kiedy ó, kiedy ż ..." pod patronatem Wójta Gminy Gruta. Do konkursu przystąpiło 10 uczennic z pięciu szkół podstawowych naszej gminy. Uczestnicy napisali dyktando ortograficzne obejmujące wszystkie zasady pisowni oraz interpunkcji. Poziom bym bardzo wyrównany i poprzez dogrywkę wyłoniono zwycięzców
I miejsce zajęła Julia Buczkowska – SP Boguszewo
II miejsce zajęła Jowita Witkowska – SP Plemięta
III miejsce zajęła Wiktoria Pieniek – SP Gruta .
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwali nauczyciele j. polskiego ze szkoły w Boguszewie, Słupie, Plemiętach, Nicwałdzie i Grucie. Nagrody książkowe i dyplomy ufundowane przez Wójta Gminy Gruta panią Halinę Kowalkowską wręczyła pani dyrektor Marzena Samborska . Konkurs przygotowali i przeprowadzili nauczyciele j. polskiego SP w Grucie – Bożena Zadykowicz, Mirela Kurnik i Krzysztof Ficek .

TP
TP
07.09.2015

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

Grupa uczniów z naszego Gimnazjum wraz z nauczycielami Joanną Różańską i Tomaszem Piwowarskim w sobotni poranek wybrali się na wycieczkę rowerową do fortu Wielka Księża Góra w Grudziądzu. Pretekstem do wyjazdu stał się Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Na miejscu dołączył do grupy wicedyrektor Krzysztof Ficek. Mimo chłodu i trudów wielokilometrowej wycieczki gimnazjaliści wrócili bardzo zadowoleni. Na wycieczce aktywnie włączyli się w zwiedzanie i zasypywali pytaniami przewodnika Jakuba Franczaka.
Zespół forteczny Wielkiej Księżej Góry to obiekt unikalny. Składa się z 2 dużych i 2 małych schronów koszarowych, baterii pancernej dla 4 haubic kaliber 150 mm (owe haubice mogły wykonać 4 strzały na minutę, na maksymalną odległość 7,2 km), schronu amunicyjnego, schronu sanitarnego oraz 7 wartowni. Wał ziemny fortu wzmocniono dodatkowo 5 stanowiskami przewoźnych wieżyczek armat kaliber 53 mm oraz 4 schronami obserwacyjnymi. Na co dzień jest jednak niedostępny dla zwykłego turysty. Po okresie znacznej degradacji obiektu w latach 1995-2005, obecny właściciel - grudziądzki przedsiębiorca Dariusz Sonnenfeld - zabezpieczył dzieło i poczynił znaczne nakłady finansowe na ratowanie zabytku. Raz do roku, z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, dzięki staraniom Informacji Turystycznej w Grudziądzu, i uprzejmości właściciela, fort można odwiedzić.

TP
TP
07.09.2015

Łączy nas pamięć

Już po raz trzeci w całej Polsce w rocznicę wybuchu powstania w warszawskim gettcie wolontariusze rozdają przechodniom papierowe żonkile - symbol pamięci o bohaterach powstania z 1943 roku. W tym roku do ogólnopolskiej akcji pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej przystąpili nasi uczniowie.
Żonkile symbolizują pamięć , szacunek, nadzieję. Nawiązują do one do postaci Marka Edelmana, ostatniego przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej, który w każdą rocznicę postania w warszawskim gettcie dostawał od anonimowej osoby bukiet żółtych żonkili.
Uczniowie naszej szkoły zrzeszeni w kole historycznym i samorządzie uczniowskim sami przygotowali papierowe kwiaty z żółtego papieru i rozdali je mieszkańcom naszej wsi. Inicjatorem tego pomysłu był Tomasz Piwowarski.
W niedzielę kwiaty przypinali sobie mieszkańcy wielu miast, a ambasadorami akcji zainicjowanej przez Muzeum POLIN były między innymi aktorki Magdalena Cielecka i Maja Ostaszewska. Akcji towarzyszy hasło: "Łączy nas pamięć" - w tym dniu bowiem przypinając sobie żółty kwiat, przypominający kształtem Gwiazdę Dawida, symbol, którym naziści piętnowali Żydów, wszyscy bez względu na pochodzenie, przekonania polityczne, byliśmy powstańcami z getta - to nasz wkład w to, aby nie zapominać o ofiarach wojennej przemocy.

KR
KR
07.09.2015

Egzaminów czas...

W dniach 21- 23 kwietnia w naszej szkole odbywają się egzaminy gimnazjalne klas trzecich. W tym roku do egzaminu przystąpiło 58 uczniów. Pierwszy dzień rozpoczął się egzaminem z części humanistycznej: historii, wos-u i języka polskiego. Kolejnego dnia młodzież zmagała się z zagadnieniami przyrodniczo-matematycznymi. A już jutro będą musieli wykazać się znajomością języków nowożytnych. Nasi uczniowie będą pisać egzamin z języka angielskiego i języka niemieckiego. Wszystkim gimnazjalistom życzymy powodzenia.

KP
KP
07.09.2015

Konkurs Bibilijny

W dniu 20.04.2015 r. uczeń IV klasy Szkoły Podstawowej Dawid Tracki uczestniczył w finale VI Konkursu Biblijnego. Dawid uzyskał dyplom laureata konkursu. Tematem tegorocznych zmagań były „Dzieje patriarchy Jakuba i jego synów (Rdz 25-50)”. Warto podkreślić, że nasz uczeń był najmłodszym z uczestników konkursu i udało mu się osiągnąć bardzo dobry wynik, co rokuje nadzieje na przyszłość. Pomocą w przygotowaniu Dawida do konkursu służyli p. Joanna Witkowska i ks. Kamil Pańkowiec.
Konkurs zorganizował Wydział Teologiczny UMK w Toruniu oraz Dzieło Biblijne Diecezji Pelplińskiej i Toruńskiej. Patronat nad konkursem objęli: J. E. Ks. Bp. Ryszard Kasyna, Biskup Pelpliński, J. E. Ks. Bp Andrzej Suski, Biskup Toruński oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy i Gdańsku.

MJ
MJ
07.09.2015

Wycieczka klasowa...

Dnia 20.04.2015r. uczniowie naszej szkoły wybrali się na wycieczkę, która została podzielona na dwie części. Pierwszym punktem wyjazdu było zwiedzanie muzeum w Sztutowie. Wycieczka do byłego obozu koncentracyjnego była niezmiernie pouczającym przeżyciem dla uczniów. Ogromna sterta butów - niezliczone świadectwo mordu popełnianego na więźniach, brama śmierci, jadalnia, łazienka czy obozowy szpital – te miejsca zmusiły nas do głębokiej refleksji.
Druga część wycieczki to wyjazd do parku trampolin, znajdującego się w Gdyni. Tam pod okiem trenera uczniowie mieli okazję zażyć ogromnej dawki zdrowego ruchu. Pełni emocji i wrażeń bezpiecznie wrócili do domu.

MK
MK
07.09.2015

Mini Olimpiada Ekologiczna w Plemiętach

21 kwietnia 2015r. reprezentanci naszej szkoły w składzie: Nikodem Kaszuba – klasa Ia, Maja Czarnecka – klasa II, Piotr Panek – klasa III wzięli udział w Mini Olimpiadzie Ekologicznej zorganizowanej przez Szkołę Podstawową w Plemiętach, gdzie zajęli I miejsce (egzekwo z uczniami SP Nicwałd). Tematem przewodnim było zdrowe odżywianie. Uczestnicy zmagali się z zadaniami w różnych formach m.in.: rozwiązywanie testu, degustacja, konkurencja sprawnościowa oraz praca plastyczna. Gratulujemy uczniom sukcesu oraz życzymy kolejnych.

AW
AW
07.09.2015

Dąb symbolem pamięci

W czwartą rocznicę śmierci ks. prałata Jana Skwiercza twórcy filmu „Boża polityka” wzięli udział w uroczystej myszy świętej oraz posadzeniu drzewa pamięci księdza Prałata. Inicjatywa tego pomysłu narodziła się w umysłach uczniów – twórców filmu, którzy w ten sposób uhonorowali księdza Prałata pozostającego w trudnych czasach niemieckiej okupacji oraz Polski komunistycznej wiernym swoim zasadom i głoszącego jak sam mówił „Bożą politykę”.
Młody dąb w ziemi w bezpośredniej bliskości kościoła wspólnie posadzili ksiądz proboszcz Henryk Szczodrowski, pani wójt Halina Kowalkowska, siostrzeńcy ks. Skwiercza ks. prałat Antonii Dunajski i Józef Szpiller, przedstawiciele rady parafialnej, grupy szkolnych filmowców - gimnazjalista Dorian Katarzyniak, który wcielił się w filmie w postać ks. Skwiercza, opiekun projektu nauczyciel historii Tomasz Piwowarski oraz dyrektor Marzena Samborska i Krzysztof Ficek.
Uczennica klasy III c Anna Nasieniewska wyrecytowała wiersz Leopalda Staffa „ Wysokie drzewa”. Po mszy świętej odbyła się projekcja filmu „Boża polityka”.

AK
AK
07.09.2015

Wystawa budowli z klocków LEGO

24 kwietnia uczniowie naszej szkoły odwiedzili największą w Polsce wystawę budowli z klocków lego. Główną ideą powstania wystawy było zaprezentowanie budowli makiet o niespotykanej formie i wielkości, których w codziennych, domowych warunkach nie udałoby się stworzyć. Na wystawie można było zobaczyć konstrukcje sięgające 3 metrów wysokości oraz takie, które składały się z 500 tys. elementów. Jedną z największych atrakcji dla dzieci był Titanic, którego makieta powstała z zachowaniem najdrobniejszych szczegółów. Po zwiedzeniu wystawy uczniowie mogli dokonać zakupu w sklepiku znajdującym się przy wystawie.

MK
MK
07.09.2015

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO ETAP GMINNY

W naszej szkole odbył się konkurs wiedzy BRD, w którym wzięły udział wszystkie szkoły podstawowe z naszej gminy. Szkołę podstawową w Grucie reprezentowało czworo uczniów: Marcin Waszewski, Sebastian Arbszajtys, Kaja Bonas i Marta Kozłowska. Drużynowo zajęli drugie miejsce. Indywidualnie Sebastian był piąty, Marcin szósty, Kaja ósma, Marta dziewiąta.

TP
TP
07.09.2015

Młodzi głosują w Grucie

Jak zawsze przed ważnymi dla Polaków wyborami Centrum Edukacji Obywatelskiej organizuje wybory młodzieżowe. Celem akcji jest zachęcenie młodych ludzi do korzystania z praw wyborczych, jakie niebawem będą im przysługiwać.
W czwartek 30 kwietnia szkołach w całej Polsce - w tym także w naszym gimnazjum - odbyły się młodzieżowe wybory prezydenckie 2015. W naszej szkole uprawnionych do głosowania było 166 uczniów. Swój głos na jednego z 11 kandydatów na najwyższe stanowisko w państwie oddało 76 uczniów. 6 głosów było nieważnych. Zwycięzca dobył 25 głosów, drugi na liście 15 a trzeci 14. Uczniowie nie tylko głosowali, ale także zorganizowali wybory tworząc szkolną komisję wyborczą. W jej skład weszli uczniowie: Agata Weselak, Dominika Mazurkiewicz i Marta Waszewska i Kajetan Albanowski.
Wyniki wyborów przekazane zostaną do Centrum Edukacji Obywatelskiej, która podsumuje je w skali kraju i porówna z wynikami wyborów prezydenckich, które odbędą się 10 maja.
Inicjatorem przeprowadzenia młodzieżowych wyborów prezydenckich był Tomasz Piwowarski oraz Samorząd Uczniowski.

JR
JR
07.09.2015

Święto Konstytucji 3 Maja

Jak co roku szkolna społeczność uczciła majowe święta uroczystym apelem. Cała szkoła zmieniła barwy na biało - czerwone. Każdy uczeń otrzymał kotylion w barwach narodowych. Najmłodsi układali z niego symbole narodowe, starsi - przypinali je do ubrań - tak świętowaliśmy przypadający 2 maja Dzień Flagi oraz Święto Konstytucji 3 Maja.

AR
AR
07.09.2015

Konkurs w I LO

Nasi uczniowie Michał Sankowski, Mateusz Saucha i Karina Dietrichkeit reprezentowali Gimnazjum w Grucie na konkursie historycznym "Polacy w czasie II wojny światowej". Zawodnicy rozwiązywali test pisemny. Spośród gimnazjalistów z Grudziądza i okolicznych miejscowości nasi uczniowie wyróżnili się wiedzą - Karina zajęła II miejsce.
Finał konkursu odbył się w I LO w Grudziądzu. Uczniów do konkursu przygotował nauczyciel historii Tomasz Piwowarski.

TP
TP
07.09.2015

Konkurs wiedzy historycznej

W Szkole Podstawowej w Słupie odbył się IX konkurs wiedzy o historii, zabytkach i przyrodzie gminy Gruta. Zespół z SP w Grucie w składzie: Patrycja Kikulska i Jan Piwowarski zajęli II miejsce. W pierwszej części konkursu uczniowie rozwiązywali test zaś w drugiej części w 3 min występnie przedstawiali Rezerwat Przyrody "Dolina Osy". Uczniów do konkursu przygotował Tomasz Piwowarski.

KR
KR
07.09.2015

Konkurs czytelniczy

4 maja, w bibliotece szkolnej odbył się konkurs z wiedzy o książce A.A. Milne „Kubuś Puchatek”, przeznaczony dla klas II i III szkoły podstawowej. Celem konkursubyło rozwijanie umiejetności czytania ze zrozumieniem, doskonalenie techniki czytania,wyrażania myśli w mowie i oczywiście sprawdzenie stopnia znajomości książki „Kubuś Puchatek”.Uczniowie odpowiadali na pytania, rozwiązywali zagadki.Największą wiedzą o tym przemiłym Misiu wykazał się Miłosz Reich z kl.II, następnie Przemek Szynkowski i Kasia Kuffel z kl.III.Każdy uczestnik otrzymał słodkie „co nieco”, a najlepsi dyplomy i nagrody książkowe.Konkurs przygotowały i ufundowały nagrody liderki kampanii CPCD: Katarzyna Rafalska i Aleksandra Górecka.

MK
MK
07.09.2015

Wyjazd do kina

W środę 6 maja 2015r. grupa 38 uczniów klas I-III Gimnazjum wraz z opiekunami udała się do kina Helios w Grudziądzu na film „Ze wszystkich sił”. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia wzruszającej historii walki o wspólne marzenia i jedność rodziny oraz uzyskania mocnej dawki sportowych emocji, optymizmu i radości życia.

WK
WK
07.09.2015

Na szlaku sudeckiej przyrody

W Szkole Podstawowej w Plemiętach odbył się XV Gminny Konkurs Przyrodniczy pod hasłem „Na szlaku sudeckiej przyrody”. Nasza szkołę reprezentowała drużyna w składzie Wiktoria Pieniek i Marek Kostrzewski z klasy piątej. Po zaciętej rywalizacji Wiktoria i Marek zajęli drugie miejsce. Zwyciężyła drużyna gospodarzy, a trzecie miejsce zajęli przedstawiciele ze Słupa. Przystępując do konkursu uczniowie musieli zdobyć rozległą wiedzę o historii, świecie roślin i zwierząt Sudetów oraz poznać legendy i osobliwości tych bardzo ciekawych gór. Do konkursu uczniowie przygotowywali się na kółku przyrodniczym.

AK
AK
07.09.2015

Próbny Egzamin Gimnazjalny z WSiP

W dniach 13-14.05.2015 r. uczniowie klas pierwszych i drugich gimnazjum przystąpili do napisania Próbnego Egzaminu Gimnazjalnego z WSiP. Rozwiązując zadania z części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej mieli okazję sprawdzić poziom swojej dotychczasowej wiedzy oraz zapoznać się z procedurami przeprowadzania prawdziwych egzaminów gimnazjalnych. Uczestnicy do egzaminów podeszli z należytym zaangażowaniem, o czym świadczy wysoka frekwencja oraz skupienie widoczne na twarzach młodych ludzi podczas pisania testów. 

IM
IM
07.09.2015

Klasa VI w Gdańsku

W środę 13 maja 2015 r. szóstoklasiści wybrali się na wycieczkę do Gdańska. Wizyta w tym niewątpliwie atrakcyjnym mieście rozpoczęła się zwiedzaniem Centrum Hewelianum, które oferuje interaktywne i multimedialne wystawy dla dzieci i młodzieży. Nasi uczniowie wybrali trzy wystawy: „Dookoła świata”, „Łamigłówkę” i „Zabawę z historią”. Dzięki nowoczesnej formie prezentowania wiedzy mogli poczuć na własnej skórze siłę huraganu, bliżej poznać egzotyczne zwierzęta i ich środowiska życia, a także zmierzyć się z łamigłówkami matematycznymi i wystrzelić z wirtualnej armaty!
Po tej sporej dawce nauki na wesoło klasa przeniosła się na gdańską starówkę, by poznać najważniejsze zabytki i najciekawsze miejsca w mieście nad Motławą. Oprócz pomnika Neptuna, Żurawia Gdańskiego czy Dworu Artusa, uczniowie zobaczyli też Bazylikę Mariacką, a z jej wysokiej wieży mogli podziwiać przepiękną panoramę Gdańska.
Zwieńczeniem wyprawy był rejs tramwajem wodnym na Westerplatte, gdzie klasa poznała dzieje wybuchu II wojny światowej. Po relaksującym spacerze nad morzem i zakupie pamiątek nadszedł czas powrotu do domu.

KF
KF
07.09.2015

"O rodzinie w kilku wersach..."

Nie co dzień zdarza się, aby uczeń mógł pochwalić się bliskim swoją publikacją w książce. Taki sukces odnotowało dwoje gimnazjalistów z Gimnazjum w Grucie: Julia Miąsko i Bartosz Klasiński, oboje z kl. II c. Wzięli oni udział w konkursie poetyckim O rodzinie w kilku wersach. Zadaniem uczestnika było napisanie wiersza na wymieniony temat i przesłanie do Torunia, ponieważ organizatorami przeglądu poetyckiego było Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli oraz Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej. Komisja konkursowa „ze względu na dużą wartość artystyczną i emocjonalną nadesłanych utworów” podjęła decyzję o nieprzyznawaniu miejsc, a opublikowaniu w formie książkowej nadesłanych tekstów. Powstał tomik wierszy, który otrzymali uczestnicy i opiekunowie. Okazją ku temu była gala w dniu 21 maja br., która odbyła się w Auli WSFH w Toruniu. Należy dodać, że wspomniany konkurs był jedną z imprez w ramach Toruńskich Dni Dialogu Rodzina w różnych kulturach. Zainteresowani mogą znaleźć na ten temat więcej informacji na stronie www.kpcen-torun.edu.pl.

AM
AM
07.09.2015

AM
AM
07.09.2015

WK
WK
07.09.2015

Naukowo, wesoło i ekologicznie czyli Piknik w Węgrowie

W środę 27 maja 2015 r. w Węgrowie odbył się XIX Gminny, a XII Powiatowy Piknik Ekologiczny. Naszą szkołę w tegorocznym pikniku reprezentowali Marek Kostrzewski, Marta Samborska i Wiktoria Pieniek z kl. V, a także Julia Sądowska, Patrycja Kikulska i Jan Piwowarski z kl. VI. Na początku pikniku uczestnicy musieli przedstawić swoje wcześniej przygotowane zadania wyznaczone przez organizatorów. Piętnaście drużyn śpiewało, deklamowało wiersze oraz przedstawiało inscenizacje. Nasi uczniowie zaśpiewali piosenkę „ Pamiętajcie o Węgrowie ”, która bardzo się spodobała i byli poproszeni o powtórne zaśpiewanie tej piosenki na koniec pikniku. Po występach, grupy otrzymały karty z zadaniami i przystąpiły do ich wykonania. Należało np. namalować pracę plastyczną o słońcu, wykonać reklamę pikniku, a także wybrać się na „ekozwiad” do pobliskiego lasu. Po wykonaniu wszystkich zadań na uczestników czekał poczęstunek, po którym nastąpiło wręczenie nagród. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz drobne upominki. Niestety, był to już ostatni Piknik Ekologiczny w Węgrowie, w tym przedsięwzięciu nasza szkoła brała udział od początku i będzie nam tej imprezy bardzo brakowało.

WK
WK
07.09.2015

Kolejne klasy w Gdańsku

Klasy czwarta i piąta w tym roku szkolnym wybrały się na wycieczkę do Gdańska. Wyjazd obfitował w szereg atrakcji. Uczniowie zwiedzali stare miasto z panią przewodnik, która przygotowała wiele quizów aktywizujących naszych uczniów. Poznali historię miasta oraz najważniejsze zabytki. Wiele radości i pozytywnych emocji wywołały seanse filmów w kinie 7 D. Ważnym punktem wycieczki był rejs statkiem na Westerplatte i poznanie historii tego miejsca. Chociaż pogoda nie była wymarzona to jednak humory wszystkim dopisywały i wyjazd należy uznać za bardzo udany.

AM
AM
07.09.2015

NIECODZIENNA LEKCJA MUZYKI

W poniedziałek 25 maja bieżącego roku odbyła się w Zespole Szkół w Grucie niecodzienna lekcja muzyki. W ramach projektu edukacyjnego uczennice klas drugich: Emilia Milder, Karolina Jakucka, Oliwia Fedrau i Marlena Szlas wybrały temat związany z tegorocznym, XVII już Konkursem Pianistycznym imienia Fryderyka Chopina, zatytułowanym „Polacy w konkursach chopinowskich”.
Do udziału w prezentacji projektu zaproszono pana Tomasza Gusta, nauczyciela gry fortepianowej z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Grudziądzu, który wraz ze swoimi uczniami Kamilą Szymanek i Patrykiem Sikorą bardzo chętnie zgodził się na udział w koncercie muzyki Fryderyka Chopina. Instrument - pianino marki Calisio – przygotował do koncertu pan Dariusz Gumiński.
Koncert prowadziły uczennice przygotowujące projekt. W ten oto sposób klasa nr 8 zamieniła się o godzinie 10.00 w salę koncertową, którą zapełnili uczniowie naszego Zespołu Szkół. Na wstępie Poloneza A-dur op. 40 nr 1 wykonał pan Tomasz Gust. „Cantabile” zagrała uczennica Kamila Szymanek, następnie dwa Mazurki z op. 17 popłynęły spod palców pana Gusta. Pięknego poloneza cis-moll op. 26 wykonał Patryk Sikora. Uczniowie wysłuchali w dalszej części koncertu piękną Balladę F-dur op. 28 i Nokturn cis-moll op. posth.
Były również bisy. Pan Tomasz Gust na zakończenie niecodziennej lekcji – koncertu wykonał Mazurka popularnie zwanego Żydkiem.
Obecna na koncercie pani dyrektor dr Marzena Samborska podziękowała wykonawcom, wręczając pamiątkowe upominki a organizatorzy wręczyli pianistom kwiaty. Można się spodziewać, że takich lekcji w roku Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina odbędzie się więcej.

JŚ
07.09.2015

MIĘDZYGIMNAZJALNY KONKURS KULTURY JĘZYKOWEJ W NASZYM GIMNAZJUM

Dnia 29 maja 2015 roku odbył się w naszej szkole Konkurs Kultury Językowej, skierowany do uczniów gimnazjum. Zadania tegorocznej, piętnastej już edycji zmagań językowych obejmowały zagadnienia z zakresu składni zdania pojedynczego, do rozwiązywania których przystąpili uczniowie trzech ościennych gimnazjów: z Radzynia Chełmińskiego, Świecia nad Osą oraz naszej gruckiej placówki.
Konkurs został objęty honorowym patronatem przez Wójt Gminy Gruta panią Halinę Kowalkowską, która osobiście przywitała uczestników i w krótkiej przemowie wyraziła radość z zainteresowania młodych ludzi językiem ojczystym oraz podkreśliła rolę pięknej polszczyzny w codziennym życiu. Do życzeń powodzenia w zmaganiach konkursowych dołączyła dyrektor Zespołu Szkół w Grucie pani Marzena Samborska oraz wicedyrektor pan Krzysztof Ficek, który wraz z panią Bożeną Zadykowicz od piętnastu lat zajmuje się organizowaniem tegoż konkursu.
Po godzinie zaciętych zmaganiach uczestników wyłoniono zwycięską trójkę: pierwsze miejsce zajęła Julia Nowaczek z Gimnazjum w Grucie, która po emocjonującej dogrywce wyprzedziła uczennicę z Gimnazjum w Radzyniu Chełmińskim Darię Żychowską, zaś trzecie miejsce zdobył Kacper Zaborowski, będący także uczniem naszej szkoły. Zarówno zwycięzcy, jak i pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Wójt Gminy Gruta, które wręczyła pani dyrektor Marzena Samborska.
Gratulujemy serdecznie Julii Nowaczek i Kacprowi Zaborowskiemu zajęcia miejsc na podium, a panu Krzysztofowi Fickowi i pani Bożenie Zadykowicz przygotowania uczniów do konkursu!

AM
AM
07.09.2015

Projekty edukacyjne

W dniach 25 i 27 maja w naszej szkole odbyło się podsumowanie tegorocznych projektów edukacyjnych. Gimnazjaliści z klas drugich i trzecich w obecności dyrekcji, nauczycieli – opiekunów, kolegów i koleżanek z pozostałych klas gimnazjum prezentowali efekty swojej pracy. Pokazali je na różne sposoby. Wysłuchaliśmy koncertu, zobaczyliśmy prezentacje multimedialne, plakaty, plansze, kącik relaksacyjny, mieliśmy okazję przetestować wykonane przez uczniów naturalne kosmetyki. Tematyka projektów związana była z treściami nauczania różnych przedmiotów. Poszczególne formy prezentacji uzupełniane były komentarzem słownym. Uczestnicząc w projektach, gimnazjaliści nie tylko zgłębili swoją wiedzę na dany temat, ale również nauczyli się zasad współpracy w grupie
i odpowiedzialności. Zaprezentowane efekty pracy zespołowej pokazały, że uczniowie mają ciekawe pomysły, są otwarci i dobrze radzą sobie z publicznym wystąpieniem.

TP
TP
07.09.2015

Rajd pieszy "Oblicza nazistowskiego okrucieństwa"

Już po raz trzeci grupa gimnazjalistów z Gruty wzięła udział w rajdzie pieszym "Oblicza nazistowskiego okrucieństwa". Jesteśmy szczególnie dumni, że inicjatywa naszej szkoły aby raz do roku spotykać się na rajdzie w miejscowości Bocień rozwija się. W tym roku gimnazjaliści z Gruty na szlaku spotkali kolegów ze szkół w Inowrocławiu, Unisławiu i Pluskowęsach.
Uczniowie na własne oczy oglądali miejsca kaźni żydowskich kobiet w czasie II wojny światowej. Podczas kilkugodzinnego marszu doszli do miejsc, w których w czasie wojny więzione i zmuszane do pracy były kobiety narodowości żydowskiej, miejsc, w których tysiące z nich zostało zamordowanych. Rajd ja co roku przygotował działacz społeczny z Mełna Jerzy Strużyna, zaś Urząd Gminy w Grucie wspomógł organizacyjnie przedsięwzięcie, dbając o transport uczniów i ciepły posiłek na trasie rajdu.
Uczniowie przeszli ok. 10 km trasę z miejscowości Bocień gdzie znajdował się podobóz KL Stutthof, przez miejscowości Szerokopas, Dźwierzno do Grodna. Towarzyszyli im nauczyciele: Mariusz Kurkus, Joanna Różańska i Tomasz Piwowarski. W miejscach pamięci składano - zgodnie z żydowską tradycją - kamienie, które dla Żydów są tym samym symbolem pamięci o zmarłych co dla nas kwiaty i znicze.

JR
JR
07.09.2015

Konkurs Wiedzy o gospodarce

Już po raz jedenasty odbył się Konkurs Wiedzy o gospodarce organizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu. Nasz uczeń Kajetan Albanowski zajął w nim IV miejsce.
Gimnazjum w Grucie reprezentowało trzech uczniów: Kajetan Albanowski, Kamil Urban i Karol Topolewski. Celem konkursu dla uczniów gimnazjów jest przybliżenie ogólnej wiedzy ekonomicznej. Gimnazjaliści zmierzyli się z zagadnieniami z dziedziny ekonomii i gospodarki w dwóch etapach - pisemnym gdzie rozwiązać trzeba było test składający się z 40 pytań a najlepsi w etapie II ustnym rozgrywanym na zasadzie "Jeden z Dziesięciu".
Do konkursy uczniów przygotował Tomasz Piwowarski.

IM
IM
07.09.2015

"Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków"

2 czerwca 2015 roku operowy zespół baletowy zatańczył przedstawienie ,, Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków” na deskach opery Nova w Bydgoszczy, który mogły oglądać i przeżywać uczniowie klasy 1A, 1B, 2 i 4.
Emocje u dzieci nie tylko podkreślała świetnie obmyślana przez braci Grimm akcja, ale i scenografia oraz kostiumy. Trudno było im usiedzieć w fotelach, gdyż wszyscy kochają Śnieżkę. Prócz błyszczących oczu, otwartych buziek, z widowni dobiegały także jęki przerażenia, gdy królewna ma zjeść zatrute jabłko. Strach przed złą królową był niekłamany, podobnie jak radość na widok krasnoludków buszujących po widowni. Nie mniejsze wrażenie zrobili zwierzęcy bohaterowie jak Ptak, Lis, Żabka, Wiewiórki, Niedźwiedź, Myśliwy, Dwór i Świta. Wszystko to były spontaniczne reakcje, prawdziwe, a nie wirtualne!
Soliści i Balet Opery Nova tańcem i gestem snując opowieść pozostawili niezapomniane przeżycia. Za te przeżycia dziękujemy także pani Magdalenie Wrzos i panu Marcinowi Bober, którzy dofinansowali nam autokar.

GW
GW
07.09.2015

Turniej PCK

29.05.2015 r. w Łasinie odbył się III Powiatowy Turniej Pierwszej Pomocy PCK szkół gimnazjalnych. Brało w nim udział sześć grup: uczniowie z Łasina, Rogóźna, Radzynia, Jankowic , a także uczennice Zespołu Szkół w Grucie.
Daria Rodzik kl.I b, Izabela Sułkowska kl.II c, Natalia Barszczewska kl.IIc Uczestnicy musieli wykazać się znajomością wiedzy teoretycznej i praktycznej, a nie było to łatwe. Nasze uczennice poradziły sobie doskonale uzyskują III miejsce po Łasinie i Rogóźnie. Ogromnie cieszy wiedza i postawa naszych uczennic, a także to, że trudne sytuacje, ratujące życie nie byłyby dla nich zaskoczeniem.

07.09.2015

Trzymaj formę!

Ostatni tydzień maja w Zespole Szkół w Grucie przebiegał pod znakiem zdrowego odżywiania.
Jest to kontynuacja założeń programów „ Trzymaj formę” oraz „ Szkoła promująca profilaktykę onkologiczną” mających na celu propagowanie wśród uczniów zdrowego stylu życia.
Tak też w dniach od 25.05 - 29.05.2015r. uczniowie mogli częstować się owocami i warzywami, mlekiem i wodą. Można było również skosztować soków, które przygotowywane były przez nauczycieli realizujących te programy.
Nadmienić należy, że tak jak w latach ubiegłych, działania te spotkały się z dużym zainteresowaniem uczniów i miały na celu wyrabianie nawyków zdrowego odżywiania.

HD
HD
07.09.2015

Trzecia klasa zwiedzała Warszawę.

Dnia 28 maja uczniowie III klasy szkoły podstawowej pod opieką Hanny Dziubkowskiej i Katarzyny Rafalskiej, pojechali do stolicy Polski. Zwiedzanie z warszawskim przewodnikiem zaczęło się od niezwykle ważnego dla wszystkich chłopców obiektu - Stadionu Narodowego. Następnie udaliśmy się na Plac Zamkowy, gdzie zobaczyliśmy Kolumnę Zygmunta i Zamek Królewski. Stąd kolejką staromiejską odbyliśmy półgodzinną wycieczkę po wąskich uliczkach Starego i Nowego Miasta. Podczas przejażdżki przewodnik opowiadał o ciekawych budowlach i pomnikach tej części Warszawy. Potem weszliśmy na tzw. „Górę Gnojną”. Dawniej znajdowało się tam wysypisko śmieci, które częściowo zabierała Wisła. Teraz z tego miejsca roztacza się piękny widok. Następnie pośpieszyliśmy na Rynek Starego Miasta. Tam od razu dzieci rozpoznały Pomnik Warszawskiej Syrenki. W pobliżu Syrenki obejrzeliśmy restaurację "Bazyliszek", nad wejściem której wisi podobizna potwora. Przewodnik opowiedział legendy, a później przeszliśmy przez ul. Piwną i Miodową. Niebawem znaleźliśmy się przy Barbakanie i Pomniku Małego Powstańca. Zmierzając w kierunku Pałacu Kultury zatrzymaliśmy się na Placu Piłsudskiego, by tam zobaczyć Grób Nieznanego Żołnierza. Akurat odbywała się zmiana warty. Na chwilę zatrzymaliśmy się też w Ogrodzie Saskim by w cieniu pięknej fontanny nabrać sił do dalszego zwiedzania stolicy. Z kolei po obejrzeniu Pałacu Kultury i Nauki dużą atrakcją była podróż , najnowszą linią metra, do Biblioteki Uniwersyteckiej, gdzie w stołówce zjedliśmy smaczny obiad. Kolejnym i ostatnim już punktem wycieczki był spacer po Łazienkach Królewskich. Tam na wszystkich największe wrażenie zrobił Teatr na Wyspie oraz ogromny pomnik Fryderyka Chopina. Uczniowie zachwycali sie także roślinnością tego parku, a do zdjęć "pozowały" przepiękne pawie i liczne wiewiórki.
Do domu wszyscy wrócili zmęczeni natłokiem wrażeń, ale bardzo zadowoleni, że mogli zobaczyć w Warszawie to, co oglądali do tej pory na ilustracjach i w telewizji.

KR
KR
07.09.2015

Cała Polska czyta w bibliotekach

W dniach 30 maja – 6 czerwca br. odbył się XIV Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom (OTCD) organizowany przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” w ponad 3270 miastach i miejscowościach. To wielkie święto czytania zostało zainaugurowane w całym kraju podczas „Nocy Bibliotek" współorganizowanej przez Fundację razem z: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Gazetę Wyborczą, Magazyn „Książki”, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytut Książki.
My rozpoczęliśmy czytanie już w piątek 29 maja o godz.18.00 w bibliotece szkolnej.Zgodnie z wytycznymi była „Lokomotywa” J.Tuwima, zabawy czytelnicze i pierwszy zaproszony do czytania gość. Pani Anna Fabrykiewicz- bibliotekarz z filii GBP w Okoninie, przeczytała fragment książki „Magiczne Drzewo” .O godz. 20.00 przenieślismy się do Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie, gdzie czekały nas kolejne atrakcje, np. rozmowy o poezji ze S.Reginiakiem.W poniedziałek zaprosilismy do czytania skarbnika gminy p.Halinę Sauchę, wybrany przez Nią fragment Fizi Pończoszanki bardzo się dzieciom spodobał. We wtorek nauczyciel języka niemieckiego p.Krzysztof Wojciechowski przeczytał część „Martynki..” i „Lokomotywę”.Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie była przełożona na język niemiecki. Z ogromnym zinteresowaniem wszyscy wsłuchiwali się w tekst,wiersz ten brzmiał zypełnie inaczej... W środę, ostatniego dnia czytała nam p.Katarzyna Giemza, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Tradycyjnie na koniec zostały wręczone dyplomy i nagrody uczniom biorących udział w konkursach organizowanych przez bibliotekę szkolną. Został rozstrzygniety również Konkurs na najlepszego czytelnika w roku szkolnym 2014/15. W tym roku wygrały koleżanki z kl.5:Wiktoria Piotrowska i Aleksandra Witkowska.Wyróżnione w czytelnictwie klasy to:kl.3, kl.5 i 1b. Dziękujemy p. dyr. Marzenie Samborskiej, która gratulując najlepszym nagrodziła ich „złotymi” medalami. Na koniec liderki CPCD p.Katarzyna Rafalska i p. Aleksandra Górecka zaprosiły do wspólnego tańca i odśpiewania hymnu akcji CPCD.

TP
TP
07.09.2015

"Kamienie Pamięci. Z modlitwą Ojczyźnie"

W Centrum Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej odbyło się podsumowanie ogólnopolskiego programu Instytutu Pamięci Narodowej "Kamienie Pamięci. Z modlitwą Ojczyźnie". Nie mogło tam zabraknąć ekipy filmowej z naszej szkoły, która nagrała w ramach projektu film o ks. J. Skwierczu "Boża Polityka".
Nasi uczniowie podczas podsumowania prezentowali efekty swojej kilkumiesięcznej pracy. Podobnie jak ekipy z 90 szkół w całej Polsce , z Litwy i USA, podczas targów edukacyjnych prezentowali zdjęcia, fakty, zebrane materiały na temat gruckiego księdza, który był szykanowany przez faszystów i komunistów. Za swoje filmowe dzieło otrzymali statuetkę, podziękowania , nagrody książkowe i dyplomy. Z materiałów uzbieranych przez młodzież powstanie wirtualna mapa pamięci o duchownych represjonowanych w latach 1939 - 89.
Przypomnijmy, że wyprodukowany przez młodzież pod opieką księdza Kamila Pańkowca i historyka Tomasza Piwowarskiego film można było oglądać w szkole w Grucie, gdzie na premierze oklaskiwała go ponad stuosobowa publiczność, oraz na projekcji w kościele parafialnym w Grucie, która towarzyszyła uroczystości zasadzenia dębu im. Jana Skwiercza.

KR
KR
07.09.2015

DRZWI OTWARTE W NASZYM GIMNAZJUM

W poniedziałek 8 czerwca odbyły się w naszej szkole Drzwi Otwarte. Na tę akcję promocyjną zostali zaproszeni wraz z rodzicami wszyscy absolwenci szkół podstawowych z terenu gminy Gruta, którzy mieli okazję zapoznać się z nie tylko z ofertą edukacyjną naszego Gimnazjum, ale także obejrzeć sale lekcyjne i obiekty sportowe. Spotkanie otworzyła pani dyrektor Marzena Samborska, która po przywitaniu przybyłych gości przedstawiła grono pedagogiczne. Następnie pani Aldona Maćkowiak przedstawiła prezentację multimedialną poświęconą szkole, a mamy się czym pochwalić – uczniowie odnoszą sukcesy w licznych konkursach, biorą udział w różnego typu projektach edukacyjnych, w tym międzynarodowych, mogą rozwijać swoje pasje podczas zajęć pozalekcyjnych, łączyć przyjemne z pożytecznym w czasie wycieczek szkolnych – a jest to tylko część przygotowanej oferty. Przyszłoroczni gimnazjaliści mogą wybrać klasę sportową lub z rozszerzonym angielskim, a także rozwijać swoje zainteresowania z zakresu innych dziedzin, o co zadbają nauczyciele konkretnych przedmiotów. Po obejrzeniu prezentacji goście zostali oprowadzeni po salach lekcyjnych i obiektach sportowych, w których spotkali się z nauczycielami, a przede wszystkim z uczniami naszego Gimnazjum, którzy się bardzo zaangażowali w akcję promocji szkoły. To właśnie oni są naszą najlepszą wizytówką. Zatem czekamy na Was, przyszłoroczni pierwszoklasiści!

KR
KR
07.09.2015

DRZWI OTWARTE W SZKOLE PODSTAWOWEJ

9 czerwca w naszej szkole odbył się Dzień Otwarty dla przyszłorocznych przedszkolaków, uczniów klas I i ich rodziców. Po powitaniu i krótkim wystąpieniu dyrektor szkoły dr Marzeny Samborskiej, nauczyciele mgr Aniela Żyłowska i mgr Hanna Dziubkowska przedstawiły prezentacje multimedialne na temat działań oddziału przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, oraz szczególnych osiągnięć dzieci i imprez, które odbywają się w szkole. Kolejnym punktem Dnia Otwartego był program artystyczny przygotowany przez oddział zerowy i uczniów klas I-III. Wszyscy przybyli goście mieli okazję zwiedzić szkołę, podziwiać prace plastyczne wykonane przez naszych uczniów, a także spotkać się z przyszłorocznymi wychowawcami: oddziału zerowego - mgr Anielą Żyłowską oraz klasy I - mgr Małgorzatą Lazarowicz i mgr Hanną Dziubkowską. Wszystkim zainteresowanym serdecznie dziękujemy za przybycie do naszej placówki.

WK
WK
07.09.2015

„Ochrona przyrody – ochroną człowieka”

Pod takim hasłem w tym roku szkolnym obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Ochrony Środowiska. Uczniowie klasy czwartej przygotowali inscenizację o zagrożeniach środowiska spowodowanych działalnością człowieka. Przedstawienie bardzo się podobało, a szczególnie rola prostej kobiety zagrana przez Nikodema Worytko.

AM
AM
07.09.2015

FINAŁ PIĘKNEJ AKCJI RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W GRUCIE

Niedawno Zespół Szkół w Grucie wzbogacił się o nowe wyposażenie pracowni komputerowych – Szkoła Podstawowa otrzymała dwanaście, zaś Gimnazjum dwadzieścia komputerów Dell wraz z monitorami. Niebawem zakupione zostanie także 20 licencji Office Standard 2013. Kwota, którą przeznaczono na ten zakup, opiewa na dwadzieścia tysięcy złotych.
Należy podkreślić, że tę imponującą kwotę zdobyli rodzice z Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Grucie, którzy nie tylko zaangażowali się osobiście w realizację tego szlachetnego zadania, ale potrafili także zmobilizować całe środowisko lokalne. W lutym bieżącego roku zorganizowane zostało Karnawałowe Party, podczas którego przeprowadzono licytację – całkowity dochód zabawy został przeznaczony właśnie na doposażenie pracowni komputerowych Zespołu Szkół w Grucie. Wspomnieć należy tutaj także o wszystkich rodzicach, którzy dostarczyli na szkolną imprezę jedzenie, napoje, ciasto oraz poświęcili swój czas na jej przygotowanie i obsługę. Oprócz tego pozyskane zostały na ten cel środki finansowe od sponsorów i wpłaty na Radę Rodziców naszej placówki.
Dzięki wspaniałej postawie osób zaangażowanych w ten projekt Zespół Szkół w Grucie zyskał dwie bardzo dobrze wyposażone pracownie komputerowe, które będą służyły wszystkim uczniom zarówno Szkoły Podstawowej, jak i Gimnazjum. Jest to tym ważniejsze, że nowoczesne wyposażenie szkoły ma bezpośredni wpływ na jakość edukacji oraz motywację uczniów do nauki.
W związku z tym jeszcze raz składamy serdeczne podziękowania wszystkim rodzicom, którzy zaangażowali się w tę akcję i udowodnili, że nie ma dla nich rzeczy niemożliwych.

AM
AM
07.09.2015

Zdawali na kartę rowerową

Potrafią już nie tylko jeździć rowerem, ale opanowali też tajniki zasad, jakimi – zgodnie z zasadami ruchu drogowego – powinni kierować się rowerzyści. W środę (10 czerwca) uczniowie klasy czwartej Szkoły Podstawowej przystąpili do długo oczekiwanego egzaminu na kartę rowerową. Wszyscy czwartoklasiści pomyślnie przeszli egzamin teoretyczny i tym samym mogli następnego dnia przystąpić do sprawdzianu praktycznego, podczas którego udowodnili że poradzą sobie z ruchem na rondzie, prawidłowym sygnalizowaniem skrętu czy omijaniem przeszkód.
Do egzaminów uczniowie przygotowywali się podczas zajęć technicznych pod okiem pani Aldony Maćkowiak.
Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko pogratulować dzieciom ich pierwszego „prawa jazdy” i życzyć bezpiecznego poruszania się rowerem po drodze.

MK
MK
07.09.2015

Wycieczka do Rogowa

W piątek 12 czerwca do Rogowa wyjechała grupa 48 uczniów z klas: 1A, 1B i 2. W trakcie wycieczki uczniowie z ogromnym zainteresowaniem słuchali opowieści o najdawniejszej historii Ziemi, o tym, co działo się na naszej planecie zanim pojawił się człowiek. Zaurolandia to miejsce, które na pewno spełnia marzenia o podróży w czasie. W olbrzymim 20-hektarowym parku na wyciągnięcie ręki można było spotkać prawie 80 naturalniej wielkości dinozaurów. Słuchając opowieści o tych fascynujących zwierzętach, uczniowie nawet nie zauważyli, że przeszli ponad 2 kilometry. Zaurolandia to nie tylko nauka, ale też świetna zabawa. W pięknie położonym parku jest bowiem również miejsce na aktywny wypoczynek i rekreację, z którego dzieci skorzystały.

AK
AK
07.09.2015

Dzień Sportu

Dnia 19.06.2015 r. na obiektach sportowych przy Zespole Szkół w Grucie odbył się Dzień Sportu dla wszystkich uczniów zarówno ze szkoły podstawowej, jak i gimnazjum. Sportowa uroczystość rozpoczęła się od oficjalnego rozpoczęcia przez dyrekcję.
Starsza młodzież tradycyjnie rozegrała mecz w barwach Anglia – Niemcy, który zwyciężyła drużyna Niemiec. Przyniosło to wiele radości osobom, które im kibicowały o jak najwyższy wynik bramkowy. Dziewczęta z kolei rozegrały mecz w piłkę siatkową między reprezentacją klas I, a reprezentacją klas II gimnazjum. Rozgrywki wygrały dziewczyny z II klasy. Natomiast młodsi uczniowie zajęci byli rywalizacją w wielu ciekawych konkurencjach grupowych, zespołowych czy też indywidualnych takich, jak np.
- przechodzenie przez szarfę w grupie,
- odpowiadanie na pytania związane ze sportem i nie tylko,
- sztafety kto szybciej,
- skoki przez skakanki,
- rzuty do celu,
- biegi z przeszkodami

WT
WT
07.09.2015

Wycieczka do Zakopanego

W dniach 8 - 12 czerwca 2015 r. grupa uczniów z Gimnazjum pojechała na 5 - dniową wycieczkę do Zakopanego. Zwiedziliśmy: Jasną Górę, Ojców, Zakopane, Gubałówkę, Butorowy Wierch, Morskie Oko i Dolinę Strążyską w Tatrach oraz Kopalnię Soli Wieliczka. Pogoda była bardzo ładna a humory dopisywały. Na koniec pieczone kiełbaski smakowały. 

KR
KR
07.09.2015

Konkurs Pieśni Maryjnej ,,Ave Maryja

Dnia 17.06.2015 r. w Zespole Szkół w Grucie odbył się Konkurs Pieśni Maryjnej ,,Ave Maryja”, zorganizowany przez mgr K. Rafalską, mgr J. Witkowską i ks. Kamila Pańkowca. Na konkurs zgłosiło się 13 uczestników ze szkół: Radzyń Chełmiński, Nicwałd, Słup, Boguszewo, Świecie nad Osą i Gruta. Każdy z uczestników śpiewał pieśń ku czci Matce Bożej. Uczestnicy oceniani byli w trzech kategoriach: klasy 1 – 3, 4 – 6 i klasy gimnazjalne.

WK
WK
07.09.2015

DZIEŃ PUPILA

„Twoja miłość do zwierząt miłością do świata”
W piątek 19 czerwca nasi uczniowie mieli okazje pochwalić się swoimi pupilami i pokazać oraz opowiedzieć o swoim hobby. W klasie biologicznej zorganizowano pokaz zwierząt, na który zaproszono poszczególne klasy szkoły podstawowej i gimnazjalistów.
Można było wysłuchać wielu ciekawych informacji o żółwiach, świnkach morskich, chomikach, szczurach, królikach, koszatniczkach, kurach ozdobnych i gołębiach oraz pobawić się z tymi zwierzętami.
O swoim hobby opowiadali: Marek Kostrzewski, Igor Osuch, Mateusz Kowalczyk, Julia Górska, Klaudia Antczak, Tomasz Barański, Miłosz Bembenek, Jakub Katarzyniak i Sara Kowalczyk.

AK
AK
07.09.2015

Zakończenie roku szkolnego

Po długim i pracowitym roku szkolnym nadszedł czas zasłużonego wypoczynku wakacyjnego. W piątek 26 czerwca 2015 r. nasi uczniowie opuścili mury szkoły ze swoimi świadectwami. Jednak zanim to nastąpiło, wszyscy wzięliśmy udział w uroczystości zakończenia roku szkolnego. Po przemówieniach Pani Dyrektor, Pani Wójt oraz Przewodniczącej Rady Rodziców, nastała długo oczekiwana chwila wręczenia nagród dla najlepszych uczniów gruckiego Zespołu Szkół. Wyróżniający się uczniowie otrzymali z rąk Pani Dyrektor nagrody książkowe, a rodzice absolwentów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z dumą odbierali listy gratulacyjne. Docenione zostały również osiągnięcia sportowe oraz indywidualne sukcesy uczniów w konkursach. Liczni uczniowie odebrali także nagrodę Wójta za najlepsze wyniki w nauce i sporcie. Wśród najważniejszych wyróżnień należy wymienić nagrodę za najwyższą średnią w Gimnazjum dla Kamili Kurkus i Julii Nowaczek, a w Szkole Podstawowej dla Wiktorii Pieniek i Patrycji Kikulskiej, która została również nagrodzona za najwyższy wynik na Sprawdzianie w klasie VI oraz za tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego. Najwyższy wynik na Egzaminie Gimnazjalnym uzyskał Kajetan Albanowski. Część uroczystości przeznaczona na wręczanie laurów trwała długo, a niektórzy uczniowie mieli zaszczyt odbierać nagrody wielokrotnie.
Po tej przyjemnej części uroczystości absolwenci Szkoły Podstawowej i Gimnazjum zaprezentowali pełną humoru część artystyczną. Oprócz śmiechu i radości, nie zabrakło też chwil wzruszenia – podziękowań dla nauczycieli i trudnych pożegnań z absolwentami. Tak, jak przez cały cykl nauki, tak i teraz trzymamy kciuki za ich dalsze sukcesy i życzymy dostania się do wymarzonych szkół!