Rada Rodziców


Rada Rodziców Zespołu Szkół w Grucie

 

Przewodnicząca: Patrycja Czmoch
Zastępca: Joanna Worytko
Skarbnik: Sabina Kamińska
Sekretarz: Renata Kurkus