OGŁOSZENIA


Dyrekcja SP w Grucie informuje, że w czasie egzaminów klas III gimnazjum 18, 19 i 20 kwietnia są dniami wolnymi od nauki dla uczniów szkoły podstawowej i klas drugich gimnazjum.
Dodatkowe dni wolne od nauki będą także w okresie świąt majowych; są to dni 2 i 4 maja br. W poniedziałek, 30 kwietnia br., zajęcia odbędą się zgodnie z planem.
                                                                                                               Dyrekcja SP w Grucie

Dyrekcja SP w Grucie uprzejmie zaprasza Rodziców uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum na zebranie w dniu 12 kwietnia 2018 r. o godzinie 16.00. Będzie możliwość konsultacji z nauczycielami na temat osiągnięć dzieci w nauce. W perspektywie nadchodzących egzaminów szczególnie ważna będzie obecność rodziców uczniów klasy siódmej szkoły podstawowej oraz klas gimnazjum. Liczymy na obecność wszystkich Państwa. Serdecznie zapraszamy!

Dyrekcja SP w Grucie informuje, że w okresie przerwy wielkanocnej 28 i 29 marca oraz 3 kwietnia br. są dniami wolnymi od nauki dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

Na podstawie Zarządzeń nr 6 i 7 z dnia 31 stycznia 2018 r. Wójta Gminy Gruta dyrekcja Szkoły Podstawowej im. kpt. Floriana Laskowskiego w Grucie zaprasza do składania wniosków o przyjęcie dzieci na rok szkolny 2018/2019 do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Grucie oraz do klasy pierwszej naszej szkoły. Wnioski należy składać w następujących terminach:
1. Oddział przedszkolny: od 1 do 30 marca 2018 r.
2. Klasa pierwsza: od 20 marca do 13 kwietnia 2018 r.
Do podanych oddziałów przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
UWAGA! W szkole obwodowej kandydaci ze względu na swoje miejsce zamieszkania mają zapewnione miejsce i są przyjmowani na podstawie wniosku rodzica/prawnego opiekuna, bez postępowania rekrutacyjnego.
                                                                                                                 Dyrekcja SP w Grucie

                                                 Informacja dla Rodziców
Dyrekcja SP w Grucie przypomina Rodzicom i Uczniom o najbliższych ważnych terminach:
Ferie zimowe: 12 – 23 lutego 2018 r. Rekolekcje wielkopostne: kl. VII SP i klasy II – III gimnazjum w dniach 26 – 28 lutego 2018 r.; klasy 0 – VI szkoły podstawowej w dniach 7 – 9 marca 2018 r.
W okresie ferii oddział zerowy SP w Grucie zapewnia opiekę uczniom w godzinach pracy, tj. 8.00 – 13.00.

Zajęcia w ferie zimowe w Szkole Podstawowej w Grucie (12 – 24.02. 2018 r.)

 

 

Data Dzień tygodnia Rodzaj imprezy Czas trwania Nauczyciele
12.02.2018   Poniedziałek   Warsztaty czytelniczo – kulinarne w ramach programu „Trzymaj formę”.

 

9.00 – 12.00                          

K. Rafalska,

J. Kanios,

M. Kmiecik,

A. Piasecka             

13.02.2018 Wtorek Wycieczka do Grudziądza –warsztaty
w muzeum. Gry zespołowe, tenis stołowy.


9.00 – 13.00

 

K. Rafalska,

J. Kanios,

M. Kmiecik,

A. Piasecka,

M. Kurkus

14.02.2018 Środa  Wyjazd do kina.

 


9.00 – 13.00    

G. Wojtaś,

M. Kurnik

15.02.2018 Czwartek Zajęcia komputerowe.
Zajęcia plastyczne.

Koło naukowe „Być jak Ignacy”


9.00 – 13.00

 

H. Dziubkowska,
A. Żyłowska,
J. Witkowska
M. Lazarowicz                              
16.02.2018 Piątek Zajęcia rekreacyjno-sportowe.


9.00 – 12.00

 

J. Sokołowska
19.02.2018 Poniedziałek Ferie z ekonomią.


9.00 – 13.00

 

T. Piwowarski
20.02.2018 Wtorek

Ferie z ekonomią.

Gry i zabawy językowe od 9.00 -11.00 dla I – III SP, od 11.00 do 13.00 konsultacje językowe z języka angielskiego.
Zajęcia szkółki kolarskiej.


9.00 – 13.00

 

T. Piwowarski, M. Samborska
A. Zadykowicz A. Kalinowska
21.02.2018 Środa Ferie z ekonomią.
Zajęcia szkółki kolarskiej.


9.00 – 13.00

 

T. Piwowarski
A. Zadykowicz A. Kalinowska
22.02.2018 Czwartek Ferie z ekonomią.
Zajęcia szkółki kolarskiej.


9.00 – 13.00

 

T. Piwowarski
A. Zadykowicz A. Kalinowska
23.02.2018 Piątek Ferie z ekonomią.

 

9.00 – 13.00

 

T. Piwowarski
24.02.2018 Sobota Wyjazd na wyścig MTB do Rogóźna.

 

9.00 – 14.00

 

A. Zadykowicz A. Kalinowska

Rodziców uczniów klas szkoły podstawowej i gimnazjum zapraszamy w dniu 30 stycznia br. o godz. 16.00 na zebranie podsumowujące pierwsze półrocze roku szkolnego 2017/2018. Pierwsza część to spotkanie w sali gimnastycznej  z dyrekcją szkoły i przedstawicielem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grudziądzu. Po prelekcji zapraszamy na spotkania z wychowawcami klas.

Dyrekcja SP w Grucie

Dyrekcja SP w Grucie informuje, że przerwa świąteczna w nauce trwa w tym roku w dniach od 23 grudnia (sobota) do 1 stycznia 2018 r. (Nowy Rok, poniedziałek). Uczniowie na zajęcia przychodzą we wtorek, 2 stycznia 2018 r.

Dyrekcja SP w Grucie zaprasza Rodziców na zebranie nr 3 w dniu 14 grudnia 2017 r. o godz. 15.45. Spotkanie poświęcone będzie informacjom o bieżących i przewidywanych ocenach z przedmiotów i zachowania za pierwsze półrocze. Rodzice będą mogli spotkać się z wychowawcami oraz nauczycielami przedmiotów, aby porozmawiać także indywidualnie na powyższe tematy. Zapraszamy!

Po spotkaniu w klasach rady klasowe zapraszamy do świetlicy szkolnej na kolejne zebranie z Radą Rodziców szkoły (ok. godz. 16.30).

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Grucie zaprasza Rodziców uczniów na zebranie nr 2, które odbędzie się dnia 9 listopada br. (czwartek) o godz. 16.00. Na spotkaniu m.in. prelekcje związane z programem Bezpieczna+, a na spotkaniach z wychowawcami informacje o ocenach i zachowaniu dzieci i młodzieży. Ze względu na wagę spraw prosimy Rodziców o liczny udział.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Grucie zaprasza Rodziców uczniów na zebranie nr 1, które odbędzie się dnia 21 września br. (czwartek) o godz. 16.00. Na spotkaniu m.in. informacje o programie Bezpieczna+, spotkanie z policjantem, wybór rad klasowych rodziców i Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Grucie. Ze względu na wagę spraw prosimy Rodziców o liczny udział.