Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA (NPRCZ)
Priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych”.

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

 1. Sporządzenie ankiety wśród uczniów i nauczycieli na temat preferencji czytelniczych.
 2. Analizowanie portali internetowych poświęconych książkom dla dzieci i młodzieży. Przeglądanie witryn internetowych wydawnictw – śledzenie nowości wydawniczych (czerwiec-listopad 2018 r.).
 3. Zakup nowości wydawniczych w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje zgodne z zainteresowaniami uczniów (czerwiec -listopad 2018 r.).
 4. Wypożyczenie książek uczniom na okres wakacji (czerwiec 2018 r. ).
 5. Zorganizowanie w bibliotece szkolnej kącika „Nowości z NPRCZ” poświęconego książkom zakupionym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Ekspozycja książek oraz recenzji wybranych pozycji. Zamieszczanie recenzji na stronie szkoły pod hasłem „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, na której będą umieszczane informacje o działaniach w ramach Priorytetu 3., a także opublikowana zostanie lista zakupionych książek do biblioteki szkolnej. (październik -listopad 2018r.)
 6. Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną w Grucie poprzez uczestnictwo młodzieży w spotkaniach autorskich, lekcjach bibliotecznych i innych wydarzeniach kulturalnych, a także poprzez umożliwienie uczniom wypożyczania książek.(przez cały czas trwania projektu, wrzesień - grudzień 2018 r.).
 7. Obejrzenie przez uczniów klas 8 i trzecich gimnazjalnych adaptacji słynnej książki A.Fiedlera „Dywizjon 303”(wrzesień 2018 r.).
 8. Udział klas gimnazjalnych w Narodowym Czytaniu - ogólnopolskiej akcji społecznej, propagującej znajomość literatury narodowej.(wrzesień 2018 r. ).
 9. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania-nauczyciele przeczytają głośno swoim uczniom fragment książki wybranej z nowości NPRCZ (wrzesień 2018 r.).
 10. Przekazanie rodzicom za pomocą dziennika elektronicznego listów promujących czytelnictwo i zachęcających ich do wspólnych odwiedzin biblioteki szkolnej (październik 2018 r.).
 11. „Dzień Pluszowego Misia” – U rodziny Kubusia Puchatka - projekt skierowany dla uczniów klas 0 – III szkoły podstawowej z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej (listopad 2018 r.).
 12. Organizacja świątecznego kiermaszu taniej książki ( listopad - grudzień 2018 r.).
 13. Gminny konkurs bożonarodzeniowy dla klas 0-VIII (grudzień 2018 r.).
 14. Zajęcia biblioteczne w klasach I-VIII i gimnazjum ( wrzesień -grudzień 2018 r.).
 15. Realizacja projektów edukacyjnych i innych działań biblioteki szkolnej Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (przez cały czas trwania projektu, wrzesień - grudzień 2018 r.).
 16. Podsumowanie działań realizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, m.in. apel szkolny, ekspozycje prac, informacje na stronie internetowej szkoły, wystawki (grudzień 2018 r. ).
 17. Sporządzenie sprawozdania z działań realizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w Szkole Podstawowej im kpt. Floriana Laskowskiego w Grucie; opublikowanie sprawozdania na szkolnej stronie internetowej (grudzień 2018 r.).
Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

W 2018 roku nasza szkoła przystąpiła do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i pozyskała 15 000 zł. na zakup nowych książek do biblioteki szkolnej. Uczniowie składali do biblioteki swoje propozycje książkowe, które chcieliby przeczytać lub polecić kolegom. Powstała lista poszukiwanych książkowych. Realizacja zadań programu przewiduje dla wszystkich różnorodne zajęcia czytelniczo-warsztatowe w bibliotece szkolnej oraz w GBP .

(red.K.Rafalska)