ERASMUS +


Drodzy uczniowie i rodzice!

Od października rozpoczęliśmy w naszej szkole realizację projektu Erasmus+ o tematyce ekologicznej. Przez najbliższe dwa lata będziemy współpracować ze szkołami z Turcji, Grecji, Hiszpanii i Portugalii w celu wymiany dobrych praktyk w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego. W związku z tym czeka nas bardzo dużo pracy, ale też wiele atrakcji. Uczniowie, którzy wykażą się największym zaangażowaniem w projekt, będą mieli szansę na udział w bezpłatnych tygodniowych wyjazdach zagranicznych do szkół partnerskich. Podczas pobytu uczestnicy będą goszczeni w domach swoich rówieśników. Wyjazdy będą okazją do rozwijania umiejętności językowych, poznania różnych kultur i zwiedzania ciekawych miejsc.

Na początku listopada odbyło się pierwsze Międzynarodowe Spotkanie Projektowe nauczycieli w Turcji w celu zaplanowania zadań związanych z projektem. Harmonogram kolejnych wizyt przedstawia się następująco:

1. Wyjazd do Grecji – 24-30.04.2018 r.; 4-7 uczniów + 2-3 nauczycieli (ostateczna liczba uczestników będzie zależna od cen biletów lotniczych).
2. Wizyta w Polsce – 23-29.09.2018 r.; łącznie 17 uczniów z 4 krajów + 8 nauczycieli.
3. Wizyta w Hiszpanii – listopad 2018 r.; 4-6 uczniów + 2 nauczycieli.
4. Wizyta w Portugalii – marzec 2019 r.; 4-6 uczniów + 2 nauczycieli.
5. Drugie Międzynarodowe Spotkanie Projektowe nauczycieli w Polsce w celu podsumowania projektu – czerwiec 2019 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie uczniów w wieku 12-16 lat, którzy podejmą się wykonania wszystkich lub części zaplanowanych zadań. Za każde zadanie można otrzymać określoną liczbę punktów, których suma końcowa zadecyduje o wyborze uczniów do udziału w wyjazdach zagranicznych. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów rozstrzygnięcie przyniesie rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim.

Zadania projektowe na rok szkolny 2017/2018:

 

Zadanie

 

Termin realizacji                      

Punkty
Nagranie filmu o szkole

10.2017 r.

(zadanie wykonane)

30
Prezentacja Power Point o Polsce

10.2017 r.

(zadanie wykonane)

10
Własnoręcznie wykonana kartka świąteczna ozdobiona surowcami wtórnymi. do 10.12.2017 r. 10
Udział w konkursie na logo projektu (wykonane cyfrowo) do 15.12.2017 r. 10
Zwycięstwo w konkursie na logo projektu w naszej szkole ---------------------------- 10
Zwycięstwo polskiego logo w konkursie międzynarodowym --------------------------- Gwarantowany wyjazd ucznia do jednego z trzech krajów.
Konkurs fotograficzny – zdjęcia do kalendarza na 2018 r. przedstawiające przyrodę w naszej okolicy (krajobraz, florę i faunę).  21.12.2018 r.  5
 Dwanaście najlepszych zdjęć w naszej szkole.  ---------------------------  10
 Zdjęcia wybrane do kalendarza międzynarodowego.  ---------------------------  10
 Porady po angielsku, jak przeciwdziałać zmianom klimatycznym (po jednej poradzie na każdy miesiąc w kalendarzu ekologicznym – razem 12).  21.12.2017 r.  10
 Ulotka na temat alternatywnych źródeł energii (po polsku, wykonana cyfrowo).  15.01.2018 r.  10
 Plakat na temat ochrony środowiska pt. „Now Our World – I take the first step to protect life” (format A3).  31.01.2018 r.  10
 Konkurs plastyczny pt. „Co się stanie, jeśli nadal będziemy zanieczyszczać środowisko?”.  15.02.2018 r.  10
 Prezentacja Power Point pt. „Jak bezpiecznie używać wody i prądu?” (po angielsku)  15.03.2018 r.  10-20
 Zwycięzca konkursu zbiórki makulatury.  31.03.2018 r.  10
 Prezentacja Power Point na temat flory, fauny i środowiska życia zwierząt w Polsce (po angielsku).  15.04.2018 r.  10-20
 Plakaty na temat ratowania Ziemi przed szkodliwą działalnością człowieka.  15.05.2018 r.  10
Udział w konkursie fotograficznym pt. „Niezwykłe miejsca w naszym regionie”. 15.06.2018 r.
 5
Wyróżnione zdjęcia w konkursie. ---------------------------- 10

 

 Koordynator projektu: Iwona Murak

EC
EC

Pierwsza mobilność w ramach projektu Erasmus+

W dniach 6 -10 listopada 2017 roku odbyła się pierwsza mobilność w ramach projektu Erasmus+: „ Now Our World – I take the first step to protect life”. Państwem organizującym spotkanie była Turcja. Wizyta odbyła się w Ankarze, w szkole Abdullah Tokur Ortaokulu.
Celem głównym wizyty był podział zadań i obowiązków wśród koordynatorów krajów uczestniczących w wyżej wymienionym projekcie. Kolejnym ważnym punktem pobytu było zaprezentowanie się poszczególnych szkół oraz zapoznanie się z problemami ekologicznymi występującymi w regionach szkół partycypujących w projekcie. Podjęte zostały również decyzje dotyczące mobilności partnerów realizujących projekt.
Aspektem kulturowym objętym programem mobilności były wyjazdy edukacyjne mające na celu zapoznanie się z głównymi atrakcjami turystycznymi Ankary oraz znajdującej się w pobliżu Kapadocji.
Spotkanie pozwoliło nauczycielom uczestniczącym na poszerzenie wiedzy oraz wymianę dobrych praktyk służących prawidłowej realizacji zadań projektowych.
I nadszedł czas na wyzwania dla uczniów!

(red. E.Czubaszek)

Program Erasmus+ w Gimnazjum w Grucie

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Od października 2017 r. Gimnazjum w Grucie rozpocznie realizację niemal 2-letniego projektu w ramach programu Erasmus+ pt. Now our world – I take the first step to protect life (Teraz nasz świat – pierwszy krok do ochrony życia). Projekt o tematyce ekologicznej będzie miał na celu wymianę dobrych praktyk w dziedzinie ochrony środowiska między szkołami z 5 krajów: Polski, Turcji, Grecji, Hiszpanii i Portugalii. Każda szkoła będzie również współpracować z władzami lokalnymi na rzecz poprawy kondycji środowiska naturalnego w najbliższej okolicy. Oprócz tego nasz projekt przyniesie liczne korzyści dla uczniów, takie jak: wzrost umiejętności komunikowania się w języku angielskim, sprawne posługiwanie się narzędziami TIK, stymulowanie przedsiębiorczości i kreatywności. Kwota dofinansowania przyznana na realizację całego projektu wynosi ponad 117 tys. euro, z czego nasza placówka otrzyma 25 tys. euro. Dzięki tym funduszom będziemy mogli efektywnie realizować projekt oraz sfinansować wyjazdy nauczycieli i uczniów do krajów partnerskich. Uczniowie będą zakwaterowani w domach rówieśników z zaprzyjaźnionych szkół. Udział w tych mobilnościach będzie dla gimnazjalistów nie tylko wspaniałą przygodą, ale również lekcją różnorodności kultur, obyczajów i tradycji. Współautorką i koordynatorką projektu jest nauczycielka języka angielskiego – Iwona Murak.

(red. I. Murak)